Riksbanken förväntas lämna reporänta och räntebana oförändrade

Enligt SIX News analytikerenkät förväntar sig analytiker och ekonomer att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad i samband med det penningpolitiska beskedet på onsdag.

I sammanställningen räknar 15 av 15 bedömare med att räntan lämnas oförändrad vid -0,50 procent. Rörande reporäntebanan tror samtliga 7 analytiker som uttalat sig att den kvarstår vid oförändrade nivåer.

”Riksbanken förutses avstå från penningpolitiska åtgärder vid det  kommande penningpolitiska mötet nästa vecka. Inflationen är något högre och kronan något svagare än prognos samtidigt som svensk ekonomi och arbetsmarknad tuffar på. Beredskapen för ytterligare åtgärder kommer att vara fortsatt mycket hög och omvärldens centralbanker, inte minst ECB, blir avgörande för Riksbankens agerande senare i höst”, skriver Swedbank inför beskedet.

”Valutan är för närvarande svagare än prognosen och inflationen stiger, vilket minskar behovet av att agera. Svenska inflationsutfall i juni och juli har varit starkare än Riksbankens prognos”, skriver Credit Suisse i en kommentar.

Även Nordea räknar med att Riksbanken avvaktar med oförändrad penningpolitik och reporäntebana. Däremot förväntas inflationsprognosen för nästa år justeras ned längre fram.

”Vi räknar alltså med att Riksbanken justerar ned sin inflationsprognos för nästa år. Troligen sker det inte i nästa veckas penningpolitiska rapport. Däremot bör det ske i oktober eller i december. Ofta agerar Riksbanken när inflationsprognosen revideras, vilket understryker att det finns en hyggligt stor sannolikhet för att fler stimulansåtgärder lanseras senare i år. Det är inte vårt huvudscenario, men i så fall lär en förlängning av uppköpsprogrammen av obligationer ligga närmast till hands”, skriver Nordea.

Commerzbank uppger att ECB:s förväntade signalering om en förlängning av tillgångsköpen innebär en risk för att Riksbanken kommer att öka sina tillgångsköp med ett mindre belopp nästa vecka, som en förebyggande åtgärd mot att kronan förstärks.

Diskussionen kring inflationsmålet kan också bli betydande denna gång, efter Stefan Ingves uttalanden lett till ökad spekulation om att det kan bli ett intervall kring målet på två procent.

”Det skulle signalera till marknaden att centralbanken verkligen till slut planerar att göra sin penningpolitik mindre expansiv”, fortsätter Commerzbank.

Vid föregående ordinarie möte i början av juli beslutade Riksbanken som väntat att lämna reporäntan oförändrad vid -0,50 procent samtidigt som man sänkte inflationsbanan. De beslutade även att köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016, i linje med vad som beslutades i april. Man uppgav även att det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.

Direktionsledamot Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att förlänga mandatet för valutainterventioner.

Riksbankens penningpolitiska besked publiceras onsdagen den 7 september klockan 09.30. En presskonferens med ordförande Stefan Ingves väntas därefter klockan 11.00.

I enkäten ingår estimat från 4Cast, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Suisse, DNB Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Morgan Stanley, Nordea, Penser, SBAB, SEB, Svenskt Näringsliv, Swedbank och Sydbank.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s