Bättre kontraktsportfölj och extratrafik gav bränsle till Nobina

Källa: Nobina/Creative Commons

Bussbolaget Nobinas aktie stiger på börsen efter kvartalsrapporten. Under rapportkonferensen meddelade bolaget att de troligtvis kommer att använda självkörande bussar om två år. Foto: Nobina

Nobina presenterade en stark rapport med ett förbättrat resultat för sitt andra kvartal för perioden juni till augusti 2016. Samtliga segment visade positiva resultat i kvartalet. Bussoperatörens vd Ragnar Norbäck ser främst tre anledningar till bolagets resultatförbättring.

”Det är dels en fortsatt bra utveckling i kontraktsportföljen. Dessutom har vi fått mycket extratrafik över sommaren. Den tredje faktorn är att vi har lyckats med den här kontraktsomställningen”, säger Nobinas avgående vd Ragnar Norbäck till SIX News.

Ragnar Norbäck förklarar också att det är vanligt med extratrafik under sommaren.

”Det har varit bra volym i alla länder på extratrafik och det är bra marginal i det. Vi kör både buss som ersättning för tåg, men även annan extratrafik”, säger Ragnar Norbäck.

Nobina har haft stora kontraktsavslut och starter i Kallhäll, Södertälje och Helsingfors.
”Att de här har gått så pass smidigt och till låga kostnader har också varit bra för kvartalet”, säger Ragnar Norbäck.

I Danmark syns en positiv vändning för Nobina med ett rörelseresultat på 10 miljoner kronor under rapportperioden, att jämföra med 4 miljoner i fjol. Det var femte kvartalet i rad med ett positivt rörelseresultat i Danmark. Utvecklingen för verksamheten är enligt vd Ragnar Norbäck glädjande och har nått en ny nivå.

”Flera år låg vi på minus. Sedan låg vi runt nollan. Nu ligger vi på ett stabilt och bra plusresultat och det tror jag kommer bestå”, säger Ragnar Norbäck.

För Norge, som också visade plusresultat i kvartalet, är Nobinas ledning däremot inte lika säkra på att ett trendbrott har inträffat.

”Det måste fortfarande bekräftas om Norge har brutit igenom”, säger Nobinas finanschef Per Skärsgård under dagens telefonkonferens i samband med rapporten.

Swebus, som är Nobinas minsta segment sett till omsättning, redovisade ett rörelseresultat på 10 miljoner kronor i kvartalet, att jämföra med 9 miljoner i fjol. Nya fokusområden såsom partnersamarbeten och beställningstrafik visade på en positiv utveckling. Under kvartalet hade Swebus uppdraget att utföra transporterna i samband med orienteringstävlingen O-Ringen, som i år hölls i Sälen.

”O-Ringen omsätter i storleksordningen 4-5 miljoner och har en bra marginal, men det är inte något materiellt på resultatet”, säger Ragnar Norbäck.

Resandet över tid i expressbussegmentet beskrivs i rapporten som fortsatt svag.

”Swebus är under hård press. Det är väldigt tuff konkurrens från både tåg, operatörer och skattefinansierad länstrafik som konkurrerar med Swebus”, säger Ragnar Norbäck.

SJÄLVKÖRANDE BUSSAR OM TVÅ ÅR
På tekniksidan talade Ragnar Norbäck om en utveckling av självkörande bussar. Nobina kommer troligen inom en tvåårsperiod börja använda sig av självkörande bussar. Det rör sig om ett samarbete mellan Nobina, Ericsson och Easymile för ett begränsat antal bussar och kommer att ske på ett avstängt område såsom campus eller sjukhusområde.

Uttalandet kan ses mot det rådande teknikläget inom personbilsindustrin, där framstegen inom autonom körning kommit längst. Ford, ett av de mest ambitiösa bolagen, siktar på att lansera självkörning enligt nivå 4, på Society of Automotive Engineers skala som går från 0 till 5, inom fem år. Dessa bilar kommer dock bara att fungera inom begränsade geografiska områden.

De mest avancerade självkörande funktionerna som finns tillgängliga i dag är på nivå 2. Det innebär att föraren måste hålla koll och ingripa om bilen själv inte gör det.

Under september meddelade även vd Ragnar Norbäck att han kommer att gå i pension i oktober 2017. Ragnar Norbäck tror att sökandet efter hans efterträdare sker både externt och internt och påpekar samtidigt att han inte är involverad i sökandet efter sin efterträdare.

”Jag tror att styrelsen tittar på någon med andra förmågor än jag”, säger Ragnar Norbäck.

Ragnar Norbäck säger sig inte besitta de förmågor som krävs från bolagets sida för de kommande 5 till 10 åren.

”Vad vi nu ska göra är att expandera vår verksamhet i värdekedjan och vi ska öka marknadsandelen i Norden. Det kommer att kräva en något annorlunda person”, säger han.

Nobinas aktiekurs hade under eftermiddagen stigit med 6,2 procent för dagen.

Källa: SIX Edge

Graf: SIX Edge

Magnus Bernet, Andreas Johansson
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s