Kategoriarkiv: Avtalsrörelse

KI räknar med större löneökningar i offentlig sektor

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson. Foto: SIX News

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson. Foto: SIX News

I spåren av den rådande arbetskraftsbristen räknar Konjunkturinstitutet med ökad löneglidning i offentlig sektor, alltså större lokala löneökningar utöver centrala avtal.

”Vi har redan sett ett avtal där offentlig sektor kommer att få lite högre löneökningar än näringslivet. Normalt sett är det mest löneglidning i näringslivet och relativt lite i offentlig sektor – nu framöver kommer det antagligen att bli lite mer löneglidning i offentlig sektor”, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson till SIX News.

Konjunkturinstitutet tror att lönerna på arbetsmarknaden stiger med 3,2 procent nästa år.

”Många andra prognosmakare ligger lite lägre än oss när det gäller väntade löneökningar för nästa år. Vi tror att bristen på arbetskraft över hela linjen – både i näringslivet och offentlig sektor – kommer att märkas i lönekuverten”, säger prognoschefen.

Läs mer

Konjunkturinstitutets prognoschef: Höjd fastighetsskatt bättre än sänkt ränteavdrag

Att höja fastighetsskatten vore bättre än att ta bort ränteavdraget, anser Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson som överlag vill se efterfrågedämpande åtgärder för att motverka att för stora risker tas på bostadsmarknaden i exempelvis Stockholm.

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson. Foto: SIX News

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson. Foto: SIX News

”Det enklaste hade varit att backa tillbaks till skattereformens intentioner från 1991 och att återinföra fastighetsskatten. Då har man ett system där man beskattar förmögenheten i bostäder och så får man göra ränteavdrag om man har lånat. Det skulle jag personligen tycka är det mest naturliga och logiska”, säger Jesper Hansson i en intervju med SIX News.

”Men om nu fastighetsskatten är utesluten av politiska skäl är det också logiskt att inte låta folk göra ränteavdrag i samma utsträckning som i dag, utan att börja fasa ut dem”, tillägger han.

Läs mer

Riksbanken hoppas att Fed höjer styrräntan

Riksbanksledamoten Per Jansson hoppas att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta vid det penningpolitiska mötet nu på torsdag.

”Det bästa för Sverige, och även för USA kan jag tänka mig, vore att de faktiskt höjer styrräntan. Det skulle dels bekräfta att de ser en stark amerikansk ekonomi i grunden. Och sedan blir det ju lite lättare för oss ur ett växelkursperspektiv ifall de gör det”, säger Per Jansson till SIX News i samband med ett LO-seminarium kring lönebildning.

Läs mer

Calmfors kritiserar regeringens arbetslöshetsmål, hyllar LO:s

Ett mål för den strukturella arbetslösheten vore bättre än regeringens nuvarande arbetslöshetsmål, anser ekonomiprofessor Lars Calmfors som även är ordförande för det relativt nystartade arbetsmarknadsekonomiska råd som Svenskt Näringsliv har inrättat.

Hur anser du att regeringar bör sätta kvantifierade mål på arbetsmarknadsområdet?

”Det ska vara precisa mål och de ska inte vara relativa. Jag tycker att målet ‘EU:s lägsta arbetslöshet 2020’ är ett dåligt mål. Det innebär att vi låter vårt mål bli beroende av hur det går för andra länder. När Tyskland nu sätter höga minimilöner kan arbetslösheten komma att stiga där – varför ska det påverka vår ambitionsnivå? Arbetslöshet är ett problem i sig”, säger Lars Calmfors till SIX News.

 

Ekonomiprofessor Lars Calmfors vid SNS-seminarium. Foto: SIX News

Ekonomiprofessor Lars Calmfors (till vänster på scenen) vid ett SNS-seminarium om avtalsrörelsen. Foto: SIX News

Läs mer

Hushållens skulder och arbetsmarknad heta ämnen i Almedalen

De svenska hushållens skulder och arbetsmarknadsfrågor ser ut att även i år bli heta ämnen på det ekonomiska området under Almedalsveckan i Visby som inleds på söndag.

Det framgår av en genomgång av Almedalsseminarierna på framförallt ämnesområdet Ekonomi, vilka i skrivande stund är runt 300 stycken. Det totala antalet evenemang under Almedalsveckan på drygt 3.400 är i nivå med under valåret 2014.

Euro- eller kanske snarare Greklandskrisen som för tillfället är högaktuell i finanspressen har i seminarielistorna likt i fjol intagit en något mer tillbakadragen roll jämfört med för ett par år sedan. Den tyska ambassaden finns dock på plats för att diskutera EMU:s utmaningar. EU-kommissionär Valdis Dombrovskis, som tidigare har varit Lettlands premiärminister, kommer också att gästa Gotland.

Riksbankens penningpolitik tilldrar sig intresse i år igen. Mitt under fjolårets Almedalsvecka sänkte Riksbanken styrräntan från 0,75 till 0,25 procent, och även i år väntas ett penningpolitiskt besked
under veckan. Flera riksbanksföreträdare deltar i olika seminarier.

Almedalsveckan i Visby. Foto: SIX News

Almedalsveckan i Visby. Foto: SIX News

Läs mer

LO kommer inte anpassa sina lönekrav till den låga inflationen

Den fackliga paraplyorganisationen LO kommer inte att anpassa sina lönekrav i kommande avtalsförhandlingar till att inflationen i Sverige för närvarande är lägre än Riksbankens mål på två procent, uppger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

”Våra lönekrav kommer aldrig att anpassas till att Riksbanken inte klarar sin målsättning på 2 procent. Det kan du se som ett löfte från svenska fackföreningsrörelsen: Vi kommer inte att anpassa oss till den här superlåga inflationen. Den är skadlig för Sverige. Vi kommer att fortsätta kräva löneökningar en bit över 2 procent”, säger Karl-Petter Thorwaldsson i en intervju med SIX News under Almedalsveckan.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: LO

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: LO

Läs mer