Kategoriarkiv: EU

Negativ styrränta ett misslyckande – chefsekonom

Philippe Ithurbide, chefsekonom för förmögenhetsförvaltaren Amundi, vid paneldiskussion. Foto: SIX News

Philippe Ithurbide, chefsekonom för förmögenhetsförvaltaren Amundi, vid paneldiskussion. Foto: SIX News

Centralbankers negativa styrräntor är ett misslyckande, anser Philippe Ithurbide som är chefsekonom för förmögenhetsförvaltaren Amundi. Han anser att man kan motivera varför centralbanker har sänkt styrräntan ned till noll, men inte varför de har fortsatt att sänka ned i negativt territorium.

I början när Europeiska centralbanken sänkte styrräntan fungerade flera av penningpolitikens kanaler, men nu fungerar transmissionsmekanismen inte lika bra längre, argumenterar han.

”ECB och Japans centralbank borde fokusera på kvantitativa lättnader där effekterna är omedelbara och effektiva”, säger chefsekonomen till SIX News i en intervju som gjordes före
Brexit-beskedet.

Läs mer

Geopolitiska miljön mycket oroande enligt expert

Den geopolitiska experten Ian Bremmer uppger att han aldrig har upplevt en geopolitisk miljö som är så oroande och volatil som den vi nu ser.

”Vi är i början av en ny cykel”, säger han vid Skagen Fonders nyårskonferens 2016 i Stockholm.

Den nya negativa geopolitiska cykeln handlar bland annat om det som händer kring det bredare Mellanöstern, vilket får konsekvenser in i Europa. Utvecklingen är inte tillfälligt slumpmässig utan strukturell, enligt Bremmer.

”Vi har den kraftfullaste terrororganisationen i historien”, säger han och nämner de fallerade staterna i Afghanistan, Mali, Libyen, Irak, Syrien och Jemen. Situationen har medfört en exempellös flyktingkris, något som även påverkar svensk politik, noterar han.

Flera av Skagen Fonders förvaltare under Skagen Fonders nyårskonferens 2016.

Flera av Skagen Fonders förvaltare under Skagen Fonders nyårskonferens 2016. Foto: SIX News

Läs mer

Flyktingkrisen i världen en betydande politisk risk

Flyktingkrisen i världen innebär betydande politiska risker, bedömer banken Citigroup.

”Det finns ingen stor sannolikhet att krisen kommer att ha omedelbara systemmässiga ekonomiska eller finansiella konsekvenser, eftersom det inte finns någon tydlig transmissionsmekanism till den globala ekonomin eller tillgångspriser, men effekten på utsikterna för politiska risker är enligt vår bedömning betydande”, skriver Citigroup i en analys kring flyktingar, migranter och asylsökande.

Det finns effekter genom generellt stramare restriktioner när det gäller mobiliteten av människor över nationsgränser, vilket påverkar handel och direktinvesteringar. Det europeiska Schengen-samarbetet kan komma att drabbas, och den gemensamma europeiska arbetsmarknaden riskerar att undermineras, enligt analysen.

Citigroup ser fyra huvudsakliga risker och konsekvenser. För det första kan spänningar kring migration komma att påverka kommande demokratiska val i länder som USA, Frankrike och Tyskland de närmaste åren, samtidigt som säkerhetsrisker kan komma att påverka det turkiska nyvalet i höst.

Läs mer

Östasiatisk spänning den största geopolitiska risken

Spänningarna kring Kina i östra Asien befinner sig på en ihållande ökningstrend och utgör den mest relevanta geopolitiska risken under de kommande fem till tio åren, om än kanske inte under det närmaste året.

Den bedömningen gör Marko Papic, geopolitisk strateg hos BCA Research, som talade vid Skagen Fonders nyårskonferens i Stockholm.

Östra Asien är extremt relevant för investerare eftersom man har mycket tillgångar investerade där, och regionen utgör en stor källa för global efterfrågan. Det som sker där nu är enligt Marko Papic en klassisk jämviktsförändring när Kina växer.

Skagen Fonder nyårskonf 2014-15

Marco Papic från BCA Research under Skagen Fonders nyårskonferens vid Stockholm Waterfront Congress Centre. Foto: SIX News.

Läs mer

Hushållens skulder och Riksbanken heta ämnen under Almedalsveckan

De svenska hushållens skulder och Riksbankens penningpolitik ser ut att bli heta ämnen på det ekonomiska området under Almedalsveckan som inleds till helgen. Euroområdets kris förefaller
dock ha tagit ett kliv tillbaka som seminarieämne jämfört med de senaste åren.

Det framgår av SIX News genomgång av de Almedalsseminarier som är kodade på ämnet Ekonomi, vilket i skrivande stund är 126 stycken av det rekordhöga totala antalet på 3.435 evenemang.

Presskonferens i Visby under Almedalsveckan. Foto: SIX News

Presskonferens i Visby under en tidigare Almedalsvecka. Foto: SIX News

Läs mer

Dijsselbloem till SIX: Optimistisk om Spanien och Irland

Jeroen_DijsselbloemKällaWikimedia

Eurogruppens ordförande Djisselbloem. Källa: Wikimedia

Eurogruppen ska i dag ta upp Irlands och Spaniens åtgärdsprogram och huruvida länderna kan lämna dem utan ytterligare EU-stöd. Jeroen Dijsselbloem, eurogruppens ledare, menar att både Irland och Spanien har gjort bra ifrån sig när det gäller reformer och man ser också positiva tecken i ländernas ekonomier.

”Det ser väldigt bra ut. Jag är väldigt optimistisk”, säger Jeroen Dijsselbloem till SIX News inför eurogruppens möte.

Läs mer