Kategoriarkiv: Gruvor

Börsens billigaste egenkapital i maj 2016

Under senvåren 2016 är det inom rederier, vindkraftsbolag, råvaror och Östeuropa-exponering som man finner de allra lägst värderade svenska börsbolagen utifrån ett balansräkningsperspektiv.

Det visar SIX News senaste genomgång av Stockholmslistade bolag som handlas till betydande rabatter mot synligt bokfört eget kapital, så kallat tangible book value (TBV).

Motvallsinvesterare som söker sig till det som andra ratar har sannolikt redan suttit och räknat ett tag på risk- och avkastningspotentialen i ett antal av de här rabattbolagen. För är egenkapitalvärdena tillräckligt säkra i förhållande till den låga värderingen finns nämligen fina incitament att helt enkelt köpa upp aktier till rabatt och därefter försöka genomdriva omstruktureringar eller tillgångsavyttringar i syfte att realisera värden snabbast möjligt.

I någon mån kan alla divisioner, dotterbolag och tillgångar potentiellt vara värda mer hos en annan ägare. Det gäller särskilt de tillgångar som inte tillskrivs något marknadsvärde överhuvudtaget i nuvarande börsstrukturer.Svenska börsbolag med låg PTBV-värdering, maj 2016 (2016-05-16) - SIX

Läs mer

Freeports Tenke-affär långt under Lumis bokförda värden

TFM13-0537_R_hdrimage

Tenke Fungurume-gruvan i Kongo. Foto: Freeport-McMoRan

Samarbetspartnern Freeport-McMoRans föreslagna avyttring av majoritetsägandet i kongolesiska gruvan Tenke Fungurume samt Freeport Cobalt sker till implicita värderingar som är långt mycket lägre än de som Lundin Minings bokfört sina minoritetsandelar i samma verksamheter till.

Det visar en snabbgenomgång från SIX News strax efter att den stora gruvaffären presenterats på måndagen.

Differensen mellan vad Freeport maximalt får ut för sina 56-procentiga Tenke- och Freeport Cobalt-innehav och vad Lundin Mining bokfört sina 24-procentiga minoritetsposter till ser ut att röra sig om ungefär 9 kronor per Lundin Mining-aktie.

Läs mer

Värderingsmässiga högflygare tömmer kassorna snabbt

Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016 fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta branschkännare. Ett mycket litet antal av bolagen kan väntas infria förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När kassan väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet kan få finansieringsproblem.

Högvärderat mars 2016 3ny

Läs mer

Trenden med fallande gruvinvesteringar håller i sig

Gruvinvesteringar sjunker

Exempel på gruvutrustning       Foto: Rio Tinto

De senaste årens trend med sjunkande kapitalinvesteringar, capex, inom gruvsektorn håller i sig. Det står klart när fyra av  världens sex största gruvbolag lämnat halvårsrapporter med i flera fall uppdaterade prognoser för kapitalinvesteringarna. Läs mer

Koppar får ökad betydelse för Lundin Mining efter jätteförvärv

Med förvärvet av Candelaria-gruvan i Chile kommer Lundin Mining att få en ökad andel koppar i sin sammanlagda produktion. Proforma siffror för 2015 visar att koppar kommer att stå för 64 procent av produktionen, att jämföra med dagens 46 procent. Nickelandelen sjunker till 17 procent från 26 procent och zinkandel minskar till 13 från 19 procent. Geografiskt kommer Chile att bli det land som står för största delen av Lundin Minings produktion med en andel på 33 procent.

Koppar får ökad betydelse Källa Lundin Mining

Koppar får ökad betydelse     Källa Lundin Mining

Läs mer

Metallpriser går Boliden och Lumis väg hittills Q3 – SIX

ZinkKällaWikimedia

Zink. Källa: Wikimedia

Divergerande metallpristrender och prat om investeringsovilja har dominerat gruvmarknaden under 2014. Zink- och nickelpriserna har på senare tid avancerat, medan kopparn snarare står och stampar. Just zinkexponering är något som Stockholmsnoterade Boliden och Lundin Mining delar, och i det senare fallet har även nickel betydelse. Stigande priser bör enligt all logik påverka de båda gruvbolagen, samt andra inom sektorn.

En genomgång genomförd av SIX News visar hur metallprisutvecklingen hittills i det tredje kvartalet kan bidra positivt till både Bolidens och Lumis resultat, och lyfter också fram bolagens skilda investeringsstrategier. Slutligen kan man konstatera att båda bolagens aktieavkastning utklassat Stockholmsbörsen så här långt i det tredje kvartalet.

Läs mer