Kategoriarkiv: Infografik

Kungsleden toppkandidat vid fastighetskonsolidering

Om vi står inför en konsolideringsfas bland Stockholmsbörsens fastighetsbolag skulle Kungsleden placera sig bland toppkandidaterna att räkna närmare på.

Det indikerar en ny genomgång av ägarbilder och översiktliga värderingstal från SIX News.

För även om man har Gösta Welandsson som storägare med cornerposition så ligger Kungsledens övriga ägarbild relativt öppen samtidigt som aktien handlas till kraftig rabatt, i alla fall relativt sektorns numera ganska så upptrissade värderingsnivå totalt sett.

En väldigt öppen ägarbild har även Mid cap-kollegan Hemfosa, kombinerat med en värdering strax under snitt, och Norrlandsinriktade Diös och NP3 kombinerar istället värderingar långt under sektorsnitt med genomsnittlig ägarkoncentration.

På motsvarande sätt gör betydligt mer koncentrerade ägarbilder det mer osannolikt att några förändringar sker i Fastpartner, Hufvudstaden, Wallenstam, Pandox, Atrium Ljungberg, Platzer, Corem eller Balder – i alla fall inte mot nuvarande storägares vilja.

Och expansiva branschjätten Balder har dessutom åsidosatts en avskräckande värdering långt över sektorsnitt, vilken överträffas endast av Sagax ännu högre värderingsnivåer. Balders grundare, vd och största ägare Erik Selin har dock tidigare uppgivit till SIX att han inte helt stänger dörren för framtida strukturaffärer med andra börsbolag  – frågan är bara om Selin menar sådana affärer som skulle göra Balder ännu lite större.

SIXREX vs SIXRX vs svensk 10-årig statsränta, 5-årsgraf 2016-07-28

Allt mer nedpressad ränta har givit ihållande rusning i fastighetsaktier. Fastighetssektorns totalavkastning, i form av översta panelens SIXREX i blått, har under den senaste 5-årsperioden utklassat den bredare Stockholmsbörsens, i form av SIXRX i svart. Det har skett samtidigt som räntorna pressats kraftigt lägre av expansiv penningpolitik, här i den nedre panelen i rött illustrerat den svenska 10-åriga statsobligationsräntans färd mot nollstrecket. Graf: SIX Edge

Läs mer

Hög hävstång i Arnhults fastighetssfär sticker ut

Stockholmsbörsens fastighetsaktier handlas i nuläget till knappa 50 procents premie ställt mot bokfört stamaktiekapital, och inte ett enda bolag kan numera köpas till rabatt.

Samtidigt spelar delar av sektorn ett högt spel med den finansiella hävstången – mest uttalat i den ask-i-ask-ägande Rutger Arnhult-sfärens Klövern och Corem, vilka dessutom har relativt högt värderat stamaktiekapital. Även Sagax, D. Carnegie och FastPartner ligger dock långt ut på riskskalan när det gäller stamaktierna.

Det visar en genomgång från SIX News i vilken sektorns räkenskaper per halvårsskiftet ställts mot börsvärderingarna måndagen den 14 september.

Fastighet Q2 graf 1

Arnhult-sfärens stamaktier längst ut på riskskalan? Utifrån de två perspektiven stamaktiekapitalvärdering och finansiell hävstång framstår Klöverns och Corems stamaktier som särskilt utsatta vid fallande fastighetsvärden då fastighetsbolagen, förutom den sfärkonstruktion som finansmannen Rutger Arnhult upprätthåller, kombinerar sektorns högsta hävstång med en stamaktiekapitalvärderingar över snittet. Sagax är också långt ut på riskskalan då stamaktien har sektorns högsta P/TBV-värdering kombinerat med tredje högsta finansiella hävstång. Hufvudstadens och Hebas aktieägare förefaller däremot ha ett relativt tryggt utgångsläge om fastighetsvärdena skulle dippa. Grafik och sammanställning: SIX News, Källa: Bolagsrapporter samt kursdata från SIX Edge

OBS: I första publicering av undersökningen var Fabeges ebitda-resultat felaktigt uträknat (finansnettot ej återlagt). Tabeller samt grafer i undersökningens del 2 samt 3 har korrigerats för detta. Inga slutsatser kring sektorn eller andra bolag än Fabege påverkas.

Läs mer

Defensivt outperformar cykliskt

Under 2013 har SIX Defensive 15 Index stigit med 15,2 procent jämfört med SIX Cyclical 15 Index som avkastat 6,2 procent. Det innebär att defensiva aktier fortsätter att gå starkare än cykliska aktier på Stockholmsbörsen, enligt en sammanställning gjord av SIX Index.

Ser man på kvoten mellan de båda indexen så handlas i dag de defensiva aktierna till premium mot de cykliska. Historiskt så har defensiva aktier avkastat bättre än cykliska aktier när börsen är svagare och handlas då med premium mot cykliska aktier Då det är en stark underliggande aktiemarknad så borde defensiva bolag handlas till en lägre premie jämfört med cykliska aktier – under 2013 syns inte denna trend.

Läs mer

Kraftjättarnas aktieutveckling och priset på solpaneler över tid

RWE, E.ON & solpaneler

Tyska RWE tar rygg på konkurrenten E.ON och aviserar en neddragning i elproduktionen, som svar på en boom i förnybar energi och sjunkande elpriser i Europa. Solkraftsindustrin står inför en revolution, menar analytiker och enligt branschorganet EPIA kan solkraft möta upp till 25 procent av efterfrågan på el i Europa år 2030.

”Vi är vid en punkt då efterfrågan börjar komma från rent ekonomiska drivkrafter, snarare än från subventioner och det är en ‘game changer'”, säger Jason Chanell vid Citigroup till Financial Times.

Läs mer

SIX Market Estimates sammanställning Q2 2013

Estimat SIX30_Q2_1/2Estimat bolag_Q2_2/2

SIX Market Estimates sammanställning för det andra kvartalet 2013 visar att marknaden fortsatt att justera ned sina vinstprognoser för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen för 2013 och 2014-års vinster. Inför det andra kvartalet rapportperiod visar SIX Market Estimates kvartalssammanställning att förväntningar för de 30 största bolagen indikerar en vinstförbättring på 14 procent mot utfallet motsvarande period 2012.

SIX Market Estimates Q2 2013.pdf

SIX Market Estimates index i topp sedan start

Andelen cykliska bolag i SIX Market Estimates 20-index(SMEX20) har fortsatt att öka inför det tredje kvartalet. Totalt tas 10 nya bolag in i indexet, vilket är två bolag färre än förra kvartalet.

Analytikerkollektivet har under det senaste kvartalet fortsatt att reviderat ned vinstförväntningarna på resultat före skatt för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen med drygt 1 procent för 2013 års vinster och 3,8 procent för 2014 års vinster.

SMEX20 vs. SIX30RX

Förväntningarna på resultat före skatt för de 30 största bolagen 2013 är i dag 272 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinsttillväxt om 12,4 procent mot 2012 års utfall. För 2014 är vinstförväntningarna på knappt 305 miljarder kronor och för 2015 räknar marknaden med att vinsterna kommer att öka till 333 miljarder kronor för de 30 största bolagen.

Läs mer

Världsbörsernas utveckling senaste 10 åren

När SIX News summerar det första halvåret av 2013 så ligger fem av de sex största börserna i världen på plus. Endast Hong Kong Hang Seng ligger på minus för året. Japanska Nikkei NI225 leder utveckling med en uppgång på över 30 procent och är  även i topp när man tittar två år tillbaka i tiden. Ser man däremot över längre tid så är Nikkei-börsens utveckling inte lika imponerande i förhållande till flera andra tungviktare såsom tyska DAX30 och svenska SIX30.

Världsbörser
Läs mer