Kategoriarkiv: Investment

Ratos nya storförvärv av Plantagen gillas av analytiker

Ratos förvärv av trädgårdskedjan Plantagen tas emot positivt av aktieanalytiker hos såväl Nordea som Kepler Cheuvreux. Båda analyshusen ser en industriell logik i affären samtidigt som förvärvspriset investeringsbolaget betalar till säljaren Apax betecknas som ”attraktivt” av Nordea och som ”rimligt” av Kepler Cheuvreux.

Det framgår av analyskommentarer som lämnats till SIX News efter lunchtid på tisdagen, i Nordea Markets fall i form av en analyskommentar som gått ut till kunderna och som SIX får ta del av via bankens Ratos-ansvarige Chief Analyst Elias Porse. Förvärvet meddelades på tisdagsmorgonen.

”Plantagen passar bra in i Ratos portfölj och betyder liksom föregående två förvärv att Ratos breddar exponering mot retail i sin portfölj. En inkommande vd som tidigare varit på Byggmax talar ytterligare för att Ratos blir en bra ägare till Plantagen”, uppger Kepler Cheuvreux-analytikern Hjalmar Ahlberg till SIX.

Från Nordea-håll sägs Plantagen vara den typ av affär som bankens analytiker velat se från Ratos: ett större förvärv av en klar marknadsledare i en bransch med konsolideringspotential.

plantagen-banner

Bild: Plantagens hemsida

Läs mer

SHB:s avyttring i Industrivärden stärker Lundbergs makt

Inför börsöppningen på torsdagen stod det klart att ännu ett lager korsägande håller på att upplösas i Industrivärden-sfären: Handelsbanken säljer samtliga sina röststarka A-aktier i storägaren Industrivärden.

Av SIX News sammanställning nedan framgår hur den knapphändigt beskrivna affären påverkar ägandet i Industrivärden, som förutom i Handelsbanken även är en maktfaktor i storbolag som SCA, Skanska, Volvo, SSAB, Ericsson, Sandvik och ICA Gruppen:

Maktbalans i Industrivärden efter SHBs A-aktieförsäljning
Den mest tydliga effekten blir att maktbalansen i Industrivärden-sfären förskjuts ytterligare till Stockholmsnoterade investeringsbolagskollegan Lundbergs fördel.

Lundbergs har via pressmeddelande på morgonen bekräftat att man i samband med SHB:s utförsäljning ökat sin röstmakt i Industrivärden med dryga 3 procent. Lundbergs huvudägare och vd Fredrik Lundberg har därefter bekräftat privata aktieköp för sig själv och döttrarna Katarina Martinsson och Louise Lindh i en DI-artikel som publicerades på tidningens hemsida under eftermiddagen. Därtill är Lundbergs sfär redan direkta storägare i ett antal av Industrivärdens portföljbolag.

Samtidigt i stort sett försvinner SHB:s direkta ägarmakt i Industrivärden och den indirekta tjänstemannamakt som kunnat utövas via sfärbolagens många olika personal- och forskningsstiftelser försvagas och splittras ytterligare.

Läs mer

Kinneviks vd om varför bolagsbyggande ska låtas ta sin tid

Efter positiv utveckling kring både tillväxt och investeringar i Kinneviks portföljbolag under andra kvartalet står investmentbolaget nu starkt positionerade, såväl inför andra halvåret som åren framöver. Nuvarande utmaningar innefattar en del av tillväxtmarknadsinvesteringarna samt transformationen av de mogna innehaven Millicom, MTG och Tele2.

Det säger Kinneviks vd Lorenzo Grabau till SIX News i en intervju efter halvårsrapporten.

”Vi har starka bolag med goda marknadspositioner, utmärkta kundrelationer och väldigt starka varumärken. Våra bolag är även välinvesterade för kunna fånga tillväxtmöjligheter på sina respektive marknader och därtill har vi väldigt motiverade team som präglas av ‘Kinnevik-andan’: de är entreprenöriella, motiverade och redo att driva på affärernas tillväxt. Allt det här gör att vi kan ha tillförsikt inför de kommande åren”, summerar Grabau läget.

I intervjun som följer uppdaterar Lorenzo Grabau SIX läsare kring portföljarbetet och därtill diskuteras varför Kinneviks bolagsbyggande kräver en långsiktig utvärderingshorisont från investerarnas sida.

Kinnevik vs SIXRX 20 år

Kinnevik har utklassat Stockholmsbörsen på längre sikt. Kinneviks B-aktie, i grönt, har totalavkastat totalt +1.798 procent över den senaste 20-årsperioden samtidigt som den breda Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX, i rött, givit +717 procent. Kinnevik vinner även motsvarande jämförelser på 10 respektive 5 års sikt med god marginal. Graf och data: SIX Edge

Läs mer

Ratos i konsumentförvärv för 10-11x ebita medan får vd gå

Oase Outdoors (Outwell)

Foto: Nya Ratos-innehavet Oase Outdoors pressbilder för varumärket Outwell.

Gudrun Sjödéns majmagasin

Foto: Pressbild från Gudrun Sjödéns majmagasin 2016.

SIX News noterar att när Ratos på två dagar presenterat de båda konsumentproduktförvärven Oase Outdoors och Gudrun Sjödén så betalar man nettoskuldjusterat 11 respektive 10 gånger justerad ebita samt 1,4 respektive 1,0 gånger omsättningen för innehavens senaste räkenskapsår.

Värderingsmultiplarna är beräknade på Ratos meddelade nettoskuldjusterade företagsvärde för affären, så kallat enterprise value (EV) och uträkningen avser operativ ebita för Oase Outdoors samt proforma-utfall i Gudrun Sjödéns fall.

Läs mer

Jim Rogers gillar indexfonder och tråkiga aktier

Investeraren Jim Rogers vid Amundi World Investment Forum i Paris. Foto: SIX News

Investeraren Jim Rogers vid Amundi World Investment Forum i Paris. Foto: SIX News

Indexfonder, som har blivit en populär aktiesparform, är ett bra alternativ, anser investeraren och finansmannen Jim Rogers.

”Indexfonder är mycket bra. Jag är för dem. Många studier har visat att 70-75 procent av aktiva förvaltare presterar sämre än index varje år, så de flesta människor borde investera i indexfonder. Index kan förstås gå ned, men om man investerar hos en aktiv förvaltare kommer pengarna att gå ned mer. Så jag är positiv till indexfonder”, säger Jim Rogers till SIX News i samband med Amundi World Investment Forum.

”Man måste förstås investera i rätt index. Om man investerar i Zimbabwes index och Zimbabwe försvinner så går pengarna upp i rök. Men om man ska investera i Zimbabwe bör man antagligen investera i Zimbabwes index, snarare än något annat. Så jag är positiv till indexinvesteringar”, tillägger han.

Läs mer

Investors vd om värderingsproblematik i onoterat

”Lika lite som jag skulle uppskatta om vd:ar i olika typer av bolag hela tiden går ut och kommenterar vilket p/e-tal de ska handlas till, lika lite tycker vi att vi ska gå ut och sätta priset på våra onoterade bolag. Vi lämnar åt enskilda investerare att göra sin bedömning.”

Det fastslår investmentbolaget Investors vd Johan Forssell för SIX News.

Gcalctool-basic

Klarar börskollektivet att värdera Investors växande onoterade portfölj? Bild: Wikimedia Commons

I och med portföljens ökande viktning mot onoterade innehav medger Forssell att substansvärderingsfrågan har fått diskuteras mycket inom Investor. Och Investors vd vidhåller här att det saknats bättre alternativ än valet att redovisa dessa innehav till bokförda justerade anskaffningsvärden.

”Vår skyldighet är att ge marknaden rätt information så att marknaden kan bedöma vad vår reella substans är. Jag tar upp exemplet att medan vi rapporterar Mölnlycke Health Care till bokfört värde så är det de flestas bedömning, inklusive vår egen, att Mölnlyckes värde är väsentligt högre än det bokförda värdet”, resonerar Johan Forssell.

Intervjun berör även expansionen av Patricia Industries, Investors nya affärsområde för onoterade innehav, samt Investors syn på att börsnotera någon del av private equity-bolaget EQT. Läs mer

Långa perspektiv vid Ratos KMD medan börsen gissar exits

Ratos höll kapitalmarknadsdag i Stockholm i veckan. SIX News var där och lyssnade in marknadsläget från det private equity-inriktade investeringsbolagets vd Susanna Campbell. Därtill radade Ratos upp presentationer från fem av sina totalt inte mindre än 18 portföljbolag: ArcusGruppen, Bisnode, MCC, Speed Group och TFS.

Femte generationens storägare P-O Söderberg fick avsluta dagen med resonemang på scen kring Ratos nu 150-åriga historik och varför familjen Söderberg vill se Ratos prioritera en stabil och hög utdelningskapacitet.

Ur det betydligt mer kortsiktiga perspektivet avböjer Ratos av goda skäl kommentarer kring potentiella bolagstransaktioner i innehaven. SIX News noterar här att bolagsurvalet vid kapitalmarknadsdagarna kan utgöra ännu en pusselbit till marknadens mer eller mindre vilda gissningar kring Ratos framtida så kallade exits, det vill säga bolagsavyttringar.

Följer man upp senare års historik placerar sig ArcusGruppen, Bisnode och MCC bland exit-alternativens lågoddsare framöver.

Ratos illustration p12 återskapat2

Från stålgrossist till private equity. Ratos blir i år en 150-årsjubilar inom bolagsutveckling. Bild: Ratos

Läs mer