Kategoriarkiv: Medicinteknik

Besparingar, kostnadskontroll och valuta gav bränsle till Elekta

Elektas vd Richard Hausmann. Källa: SIX News

Elektas vd Richard Hausmann. Foto: SIX News

Medicinteknikbolaget Elekta kom med en resultatmässigt stark rapport för det första kvartalet för perioden maj till juli 2016. Det justerade rörelseresultatet landade på 166 miljoner kronor för perioden. Det ska jämföras med förväntningar på 80 miljoner kronor enligt konsensus från Inquiry Financial.

När analytikerna summerar rapporten kommer stöd från Elektas besparingsprogram, god kostnadskontroll och positiva valutaeffekter.

Läs mer

Större potential för infosystem än dosplanering

Raysearch finanschef Peter Thysell. Källa Raysearch

Raysearchs finanschef Peter Thysell. Källa Raysearch

Medicinteknikbolaget Raysearch utvecklar för närvarande informationshanteringssystemet Raycare med förväntad lansering under 2017. Marknaden för informationshanteringssystem vid cancerbehandling uppges vara minst lika stor som marknaden för dosplaneringssystem där bolaget verkar med produkten Raystation.

”Det är svårt att få fram tillförlitliga uppgifter, men vi tror att den är minst 50 procent större än vad dosplaneringsmarknaden är”, säger Raysearchs finanschef Peter Thysell till SIX News.

Läs mer

Olika syn på inriktning bakom Getinges vd-byte

Carl_Bennet_foto_GetingeBeslutet att frigöra Alex Myers från vd-posten i Getinge togs i går och handlar helt om att Myers och styrelsen hade olika uppfattning om inriktningen för koncernen. Inga oegentligheter ska
ligga bakom beskedet. Det uppger styrelseordförande Carl Bennet för SIX News.

”Nej, inget sånt. Alex Myers är en hårt arbetande person så ingen skugga på det”, säger han. Inte heller Alex Myers arbete mot den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har med avgången att göra, enligt ordföranden. Läs mer

Resultatmiss och slopade mål orsakade kursras i Elekta

Elekta_VersaHD_33_RKP.jpg

Elektas Versa HD. Foto: Elekta

Elekta faller efter att utfallet för resultatet, i det för medicinteknikbolaget säsongsmässigt starka fjärde kvartalet, inte levde upp till förväntningarna. Det justerade ebita-resultatet på 785 miljoner kronor i kvartalet inkom 13 procent under förväntningarna på 905 miljoner kronor enligt Inquiry Financial. Dessutom beslutade Elekta att sluta med att ge årliga prognoser på omsättningen.

Elekta har drabbats hårt av svag tillväxt i utvecklingsländerna och när marknaderna vänder upp är svårt att säga i dagsläget, menar bolagets vd Tomas Puusepp.

Läs mer

Vitrolife växer snabbare än marknaden men ser ökad konkurrens i Kina

Embryoscope inom Vitrolifes tillväxtområde time-lapse. Källa: Vitrolife

Embryoscope inom Vitrolifes tillväxtområde time-lapse. Foto: Vitrolife

Vitrolife presenterade i dag sin rapport för det första kvartalet 2016. Tillväxten under kvartalet summerades till 16 procent i lokala valutor, vilket är över den förväntade marknadstillväxten på mellan 5 till 10 procent. Geografiskt är det Asien som växer snabbast och under kvartalet låg regionens tillväxt på hela 29 procent medan tillväxten i regionen EMEA och Nordamerika låg på 9 procent vardera.

Framöver väntas dock en hårdnande konkurrens i Kina med ett växande intresse för fertilitetsmarknaden. Konkurrensen i Kina väntas växa fram från lokal produktion till lägre priser med en lägre kvalité. Den asiatiska marknaden utgjorde under första kvartalet 37 procent av koncernens totala omsättning på rullande tolvmånadersbasis i lokal valuta. Störst andel hade regionen EMEA med 46 procent och minst andel hade således Nordamerika med 17 procent.

Läs mer

Passande meritlista hos blivande Elekta-vd

Elektas blivande vd Richard Hausmann. Foto: Elekta

Elektas blivande vd Richard Hausmann. Foto: Elekta

Elekta presenterade i dag Richard Hausmann som sin blivande vd att efterträda Tomas Puusepp. Med en tysk doktorsexamen i fysik och en gedigen meritlista som täcker in positioner inom strålbehandlingsområdet från både Siemens och General Electric tycks han vara som klippt och skuren för vd-posten i Elekta. Inte minst då Hausmann har varit chef för General Electrics verksamhet inom MR.

För närvarande bedriver Elekta sitt största utvecklingsprojekt på flera år i form av ett MR-styrt strålbehandlingssystem under projektnamnet Atlantic. Den kommersiella lanseringen av Atlantic väntas äga rum under 2017. Läs mer

Värderingsmässiga högflygare tömmer kassorna snabbt

Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016 fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta branschkännare. Ett mycket litet antal av bolagen kan väntas infria förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När kassan väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet kan få finansieringsproblem.

Högvärderat mars 2016 3ny

Läs mer