Kategoriarkiv: Olja

Noll sannolikhet för Opec-sänkning i år

olja

Inte färre Opec-fat att vänta i närtid enligt Handelsbanken

Handelsbanken ser låg risk för några samordnade åtgärder vid oljekartellen Opecs möte på torsdag och upprepar synen att sannolikheten är noll för att Opec sänker oljeproduktionen i år. Det framgår av en färsk analys.

”Vi baserar vår starka åsikt om att det är noll sannolikhet för en Opec-sänkning på enkla fakta: det handlar om ett massivt tagande av marknadsandelar. För Opec kommer högre priser motverkas av lägre volymer, då de samtidigt ger incitament för skifferoljeproduktion i USA. Då vissa Opec-länder och länder utanför Opec ofrivilligt sänker produktionen i kölvattnet av låga priser, kommer Saudi att öka sin. Det finns ingen anledning till att de kommer att låta denna produktion försvinna utan att ersätta den”, skriver Handelsbanken. Läs mer

Börsens billigaste egenkapital i maj 2016

Under senvåren 2016 är det inom rederier, vindkraftsbolag, råvaror och Östeuropa-exponering som man finner de allra lägst värderade svenska börsbolagen utifrån ett balansräkningsperspektiv.

Det visar SIX News senaste genomgång av Stockholmslistade bolag som handlas till betydande rabatter mot synligt bokfört eget kapital, så kallat tangible book value (TBV).

Motvallsinvesterare som söker sig till det som andra ratar har sannolikt redan suttit och räknat ett tag på risk- och avkastningspotentialen i ett antal av de här rabattbolagen. För är egenkapitalvärdena tillräckligt säkra i förhållande till den låga värderingen finns nämligen fina incitament att helt enkelt köpa upp aktier till rabatt och därefter försöka genomdriva omstruktureringar eller tillgångsavyttringar i syfte att realisera värden snabbast möjligt.

I någon mån kan alla divisioner, dotterbolag och tillgångar potentiellt vara värda mer hos en annan ägare. Det gäller särskilt de tillgångar som inte tillskrivs något marknadsvärde överhuvudtaget i nuvarande börsstrukturer.Svenska börsbolag med låg PTBV-värdering, maj 2016 (2016-05-16) - SIX

Läs mer

Kollaps i oljefrysningssamtalen pressar ned priserna

olja

Brent- och WTI-oljan backar omkring 5 procent på måndagsmorgonen efter helgens resultatlösa oljemöte i Doha.

Det blev ingen överenskommelse vid helgens möte i Qatars huvudstad Doha, där ett antal stora oljeproducentländer hade samlats för att diskutera en frysning av produktionen vid januari månads nivåer och försöka att stabilisera oljemarknaden.

”Kollapsen i oljefrysningssamtalen kan pressa ned oljepriserna”, kommenterade Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt i en analys efter beskedet.
Läs mer

Värderingsmässiga högflygare tömmer kassorna snabbt

Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016 fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta branschkännare. Ett mycket litet antal av bolagen kan väntas infria förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När kassan väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet kan få finansieringsproblem.

Högvärderat mars 2016 3ny

Läs mer

Brentoljepriset stiger till högsta nivån sedan december

Brentoljan stiger till högsta nivån sedan december

Råoljepriset stiger till en nivå som senast sågs i december 2015. Prisutveckling för råolja, Brentoljan (ovan) och WTI-oljan (under), hittills i år. Bild: SIX Edge

Oljepriserna har fortsatt att klättra uppåt under måndagen och Brentoljepriset noterade den högsta nivån sedan december. De spekulativa positionerna i  oljekontrakt har ökat och det har bekräftats att stora oljeproducerande länder kommer att ha ett möte i slutet av mars.

Enligt CFTC:s statistik ökade den spekulativa långa positionen i WTI-oljekontrakt med 22.000 till 124.400 kontrakt under veckan till och med 1 mars. Därmed har den långa nettopositionen dubblats på en vecka.

”Det är tydligt att mer och mer spekulativa finansiella investerare hoppar på tåget och därigenom förstärker den uppåtriktade trenden”, skriver Commerzbank på måndagen.
Läs mer

Indikationer på kraftigt stigande USA-lager pressar priserna

Oljerigg Transocean Arctic. Foto: Wikimedia Commons/Marcusroos

Oljerigg Transocean Arctic. Foto: Wikimedia Commons/Marcusroos

Oljepriserna har rekylerat ned på onsdagen, efter att ha klättrat till de högsta nivåerna på två månader under tisdagen. Bidragande till prispressen i dag var indikationer om kraftigt
stigande lager i USA.

Enligt branschorganisationen API ökade USA:s råoljelager med hela 9,9 miljoner fat under förra veckan. Bensinlagren uppges samtidigt ha minskat med 2,2 miljoner fat och lagren av  destillerad olja bedöms ha stigit med 2,7 miljoner fat.
Läs mer

Swedbank ser låg sannolikhet för rejäl oljerekyl uppåt

Swedbank anser att sannolikheten för en rejäl oljeprisrekyl uppåt med en efterföljande inflations- och räntehöjningsspiral är låg.

Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Foto: Swedbank

Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Foto: Swedbank

”Man ska aldrig utesluta någonting, men just det ser vi som en relativt begränsad risk just nu”, säger Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson till SIX News.

Samtidigt konstaterar han att allting kan hända och att spänningarna mellan Saudiarabien och Iran har förstärkts. Hormuz-sundet i Persiska viken är centralt för den globala oljehandeln.

”Stänger man det kommer oljepriserna att stiga väldigt drastiskt, men det ingår inte i vårt huvudscenario utan det är en riskscenario”, resonerar Alvesson.

I övrigt när man tittar på oljemarknaderna ser man att produktionen har gått upp mycket, framhåller han.

Läs mer