Kategoriarkiv: omsorg

Välfärdsutredningens expertekonom ser likvidationsrisker

AcademediaAttendo

Academedia, Attendo och Humana är några av välfärdsbolagen som är i farozonen om regeringen inför ett tak för vinstuttag i välfärden. Foto: Academedia/Attendo

Börsnykomlingen Attendo samt private equity-ägda Ambea och Frösunda Omsorg utgör goodwilltunga välfärdsbolag som skulle riskera likvidation vid en vinstuttagsreglering där rörelseresultaten inte tillåts överstiga ett avkastningskrav, WACC, på 10 procent nominellt, eller 8 procent realt. Även börskollegorna Academedia och Humana är i farozonen.

Det uppger ekonomiforskaren Joachim Landström i analysrapporten ”En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom rörelseresultatbegränsning” som han skrivit åt (S)-(MP)-regeringens Välfärdsutredningen (Fi 2015:01).

Läs mer

På egna målen ser Humanas värdering lägre ut än Attendos

Old_hands

Omsorgsbolaget Humana står inför en börsnotering. Vid en jämförelse av framtidsmålen sker noteringen till en rabatt mot den börsnoterade sektorkollegan Attendo. Det framgår av en genomgång SIX News gjort. Foto: Marina Guimarães/Wikimedia Commons

Om ganska exakt en vecka är det dags för notering av Humana, innebärande att private equity-kapitalet fortsätter trenden med att sätta skattefinansierade omsorgsinnehav på börsen.

En genomgång som SIX News gjort visar att Humana liksom onoterade Aleris växte omsättningen snabbare än Attendo under senaste året, men att den tillväxten skedde under klart lägre lönsamhet.

Studerar man det tilltänkta börsbolagets bakåtblickande vinstvärdering är den ungefär i linje med Attendos. Tar man däremot de båda blivande börskollegornas egna framtidsmål på orden så pekar dessa implicit på att Humana sätts på börsen till en rabatt mot Attendo.

Läs mer