Kategoriarkiv: Råvaror

Noll sannolikhet för Opec-sänkning i år

olja

Inte färre Opec-fat att vänta i närtid enligt Handelsbanken

Handelsbanken ser låg risk för några samordnade åtgärder vid oljekartellen Opecs möte på torsdag och upprepar synen att sannolikheten är noll för att Opec sänker oljeproduktionen i år. Det framgår av en färsk analys.

”Vi baserar vår starka åsikt om att det är noll sannolikhet för en Opec-sänkning på enkla fakta: det handlar om ett massivt tagande av marknadsandelar. För Opec kommer högre priser motverkas av lägre volymer, då de samtidigt ger incitament för skifferoljeproduktion i USA. Då vissa Opec-länder och länder utanför Opec ofrivilligt sänker produktionen i kölvattnet av låga priser, kommer Saudi att öka sin. Det finns ingen anledning till att de kommer att låta denna produktion försvinna utan att ersätta den”, skriver Handelsbanken. Läs mer

Börsens billigaste egenkapital i maj 2016

Under senvåren 2016 är det inom rederier, vindkraftsbolag, råvaror och Östeuropa-exponering som man finner de allra lägst värderade svenska börsbolagen utifrån ett balansräkningsperspektiv.

Det visar SIX News senaste genomgång av Stockholmslistade bolag som handlas till betydande rabatter mot synligt bokfört eget kapital, så kallat tangible book value (TBV).

Motvallsinvesterare som söker sig till det som andra ratar har sannolikt redan suttit och räknat ett tag på risk- och avkastningspotentialen i ett antal av de här rabattbolagen. För är egenkapitalvärdena tillräckligt säkra i förhållande till den låga värderingen finns nämligen fina incitament att helt enkelt köpa upp aktier till rabatt och därefter försöka genomdriva omstruktureringar eller tillgångsavyttringar i syfte att realisera värden snabbast möjligt.

I någon mån kan alla divisioner, dotterbolag och tillgångar potentiellt vara värda mer hos en annan ägare. Det gäller särskilt de tillgångar som inte tillskrivs något marknadsvärde överhuvudtaget i nuvarande börsstrukturer.Svenska börsbolag med låg PTBV-värdering, maj 2016 (2016-05-16) - SIX

Läs mer

Kollaps i oljefrysningssamtalen pressar ned priserna

olja

Brent- och WTI-oljan backar omkring 5 procent på måndagsmorgonen efter helgens resultatlösa oljemöte i Doha.

Det blev ingen överenskommelse vid helgens möte i Qatars huvudstad Doha, där ett antal stora oljeproducentländer hade samlats för att diskutera en frysning av produktionen vid januari månads nivåer och försöka att stabilisera oljemarknaden.

”Kollapsen i oljefrysningssamtalen kan pressa ned oljepriserna”, kommenterade Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt i en analys efter beskedet.
Läs mer

Värderingsmässiga högflygare tömmer kassorna snabbt

Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016 fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta branschkännare. Ett mycket litet antal av bolagen kan väntas infria förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När kassan väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet kan få finansieringsproblem.

Högvärderat mars 2016 3ny

Läs mer

Bankernas olja/gas/offshore/shipping-lån inför Q4 – SIX

I spåren av de kraftiga oljeprisfallen följer tuffa villkor för oljeutvinning och relaterade verksamheter inom offshore samt shipping (rederier).

Det djupa oljeprisraset märktes av i senaste dagarnas bokslut från USA:s banksektor. Bland annat Bank of America, JP Morgan Chase och Wells Fargo vittnade om ökade kreditreserveringar på lånen till olje- och gasbolag. Enligt en sammanställning från Reuters är dessa megabankers energiexponering dock relativt begränsad på totalnivå.

Inför de nordiska bankboksluten har SIX News tagit en snabbkoll på vilka låneexponeringar mot olja/gas, offshore och shipping som särredovisats av de nordiska storbankerna i tredje kvartalet 2015.

bank-olja-shipping-graf

Läs mer

Värdeinvestering gör comeback 2016 enligt BofA-ML

2016 blir året då en värdeinvesteringsfilosofi återigen börjar betala sig varför ”noga utvalda och hälsosamma utdelningsaktier” blir bättre placeringar än tillväxtbolag.

Inför det nya året bör man vänta sig en miljö av stigande bolagsvinster men också av ökade risker och volatilitet när penningpolitiken spretar och räntorna stiger. Den ekonomiska tillväxten blir blygsam globalt sett när USA ökar takten, Kina bromsar in och Brasilien backar. Aktiemarknaderna bör leverera en ensiffrig positiv avkastning.

Det fastslår Bank of America-Merill Lynch (BofA-ML) i en global investeringsstrategirapport på tisdagen.

BofA-ML tar sig själva an det nya året med ”behärskad optimism” och levererar samtidigt följande 10 makroteman:

  • S&P 500 som den ultimata ”anti-kredit”-positionen
  • Blygsam ekonomisk tillväxt
  • Försiktig inflationsuppgång
  • Början på tillväxtekonomiernas återhämtning
  • Räntestegring från nollnivå
  • Spretande penningpolitik
  • Råvaror under press
  • Kreditsidan ser komplicerad ut
  • Global investeringsallokering
  • USA:s husmarknad fortsätter återhämtas
kaboompics.com_Crystal ball in hands

BofA-ML blickar in i framtiden. Bild: http://kaboompics.com

För en kort beskrivning av varje BofA-ML-tema, se fortsättning nedan.

Läs mer

Kina-/Asien-inbromsning skulle slå brett – SIX

Alltfler i väst oroas nu för en inbromsning i Kinas underliggande ekonomi, där de senaste årens stora investeringar och produktionsutbyggnad utgjort en betydelsefull ekonomisk motor för hela världens tillväxt.

En ny genomgång av färska siffror signerad SIX News visar att Kina-/Asien-exponeringen har en betydligt större utbredning än endast bland börsens verkstadsjättar – havererar efterfrågan i Kina och dess närregion finns där också en rad Mid Cap-bolag plus stora råvarusegment som kan sitta illa till.

Läs mer