Kategoriarkiv: SIX Index

Momentumaktier överpresterade rejält på svag börs – SIX Index

SIX Index har nu genomfört den kvartalsvisa revideringen av SIX Momentum 15 Index och SIX Contrarian 15 Index. Indexen innehåller 15 aktier vardera och fångar upp positivt respektive negativt prismomentum bland de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Aktier med positivt momentum visade sig ha överpresterat tydligt under det svaga tredje kvartalet.
Läs mer

Sobi bästa aktie i SMEX20-index under andra kvartalet

Andelen cykliska bolag i SIX Market Estimates 20-index (SMEX20) är fortsatt hög inför det tredje kvartalet. Totalt byts tio bolag ut och av de tillkommande är tre fjärdedelar av cyklisk natur.

Analytikerkollektivet har under det andra kvartalet i år fortsatt att revidera ned vinstförväntningarna avseende resultat före skatt för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen; med 2,1 procent för 2015 års vinster och 1,5 procent för 2016 års vinster.

Läs mer

Cykliska aktier bättre än defensiva hittills i år – SIX Index

Under 2015 har SIX Cyclical 15 Index stigit med 18 procent jämfört med SIX Defensive 15 Index som avkastat 11 procent. Cykliska aktier fortsätter alltså att gå starkare än defensiva aktier på Stockholmsbörsen enligt en färsk sammanställning gjord av SIX Index.

Läs mer

SIX Momentum 15 Index – vinnare sedan start

Under det första kvartalet steg SIX Momentum15 Index (SIXMOM15) med 15,2 procent. Som jämförelse steg SIX30 Return Index under samma period med 15,6 procent.

SIX Momentum 15 Index uppvisar en betydande överavkastning mot marknadsin­dex över tid till en lägre risk. Det uppvisar också färre negativa år än något av våra övriga index. Sedan indexets start har det levererat 549,2 procent mot SIX30 Return Index avkastning om 328,3 procent under motsvarande period.

Indexutveckling SIXMOM15. Källa: SIX News.

Indexutveckling SIXMOM15. Källa: SIX News.

Läs mer

SIX Market Estimates: Fortsatt stor andel cykliska bolag i SMEX20

Andelen cykliska bolag i SIX Market Estimates 20-index (SMEX20) är fortsatt hög inför det andra kvartalet. Totalt byts 11 bolag ut och av de tillkommande är tre fjärdedelar cykliska.

Analytikerkollektivet har under första kvartalet i år fortsatt att revidera ned vinstförväntningarna på resultat före skatt för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen med 2,1 procent för 2015 års vinster och knappt 1 procent för 2016 års vinster.

Indexuteckling för SMEX20 och SIX30RX. Källa: SIX News.

Indexuteckling för SMEX20 och SIX30RX. Källa: SIX News.

Läs mer

SIX Volatilitetsindex har sjunkit kraftigt

Flera volatilitetsindex har sjunkit kraftigt på senare tid och närmar sig nu historiskt mycket låga nivåer.

SIX Volatilitetsindex, som visar volatiliteten på den svenska aktiemarknaden, uppvisar för tillfället en historiskt mycket låg volatilitet. Dagens volatilitet är i nivå med den runt årsskiftet 2005-2006. Även VIX-index, som är den vanligaste temperaturmätaren över stämningsläget på börserna i USA, har nu nått lägsta nivån sedan mars 2006.

Volatiliteten tenderar att stiga när aktiekurserna faller och vice versa, vilket återspeglar det faktum att de globala aktiemarknaderna varit robusta den senaste tiden. Även valutamarknaden påvisar mycket låg volatilitet. Enligt JP Morgan’s G-7 FX Volatility Index är volatiliteten på valutamarknaden den lägsta sedan 2007.

Är det lugnet före stormen eller får marknaderna vänja sig vid en längre period med historisk låg volatilitet?

Volla

Bilden visar volatilitetsindexets utveckling gentemot VIX samt SIX30 Index

Pär Ståhl
par.stahl@six-group.se
SIX Index