Kategoriarkiv: SIX Market Estimates

Momentumaktier överpresterade rejält på svag börs – SIX Index

SIX Index har nu genomfört den kvartalsvisa revideringen av SIX Momentum 15 Index och SIX Contrarian 15 Index. Indexen innehåller 15 aktier vardera och fångar upp positivt respektive negativt prismomentum bland de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Aktier med positivt momentum visade sig ha överpresterat tydligt under det svaga tredje kvartalet.
Läs mer

Marknaden förväntar sig kraftiga vinstökningar de kommande åren

SIX Market Estimates senaste kvartalssammanställning visar att marknaden räknar med rekordvinster för SIX30 bolagen under nästa år samt förväntar sig att bolagen fortsätter med stora utdelningar vilket ger en fortsatt hög direktavkastning på 4,3 procent för 2015. Värdering utifrån PE-tal av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag är högre än på flera år.

Läs mer

Sobi bästa aktie i SMEX20-index under andra kvartalet

Andelen cykliska bolag i SIX Market Estimates 20-index (SMEX20) är fortsatt hög inför det tredje kvartalet. Totalt byts tio bolag ut och av de tillkommande är tre fjärdedelar av cyklisk natur.

Analytikerkollektivet har under det andra kvartalet i år fortsatt att revidera ned vinstförväntningarna avseende resultat före skatt för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen; med 2,1 procent för 2015 års vinster och 1,5 procent för 2016 års vinster.

Läs mer

Cykliska aktier bättre än defensiva hittills i år – SIX Index

Under 2015 har SIX Cyclical 15 Index stigit med 18 procent jämfört med SIX Defensive 15 Index som avkastat 11 procent. Cykliska aktier fortsätter alltså att gå starkare än defensiva aktier på Stockholmsbörsen enligt en färsk sammanställning gjord av SIX Index.

Läs mer

Rationaliseringar ger högre vinster 2017

Analytikerkåren räknar med fortsatt vinstuppgång bland Stockholmsbörsens största bolag under 2017. Försäljningen spås dock minska något.  Det visar en genomgång av SIX Market Estimates, som nyligen publicerade analytikernas vinstförväntningar för 2017.

Läs mer

Rejäl vinsttillväxt väntas för SIX30-bolagen i Q1 och under 2015

Marknaden tror fortfarande på en stor vinstökning under helåret 2015 för de 30 mest omsatta bolagen (SIX30-bolagen) på Stockholmsbörsen. Den sammanlagda vinstnivån tros bli 298,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinsttillväxt på hela 22,8 procent jämfört med det faktiska utfallet 2014. Försäljningen bedöms växa med omkring 17,1 procent under 2015 jämfört med det faktiska utfallet 2014.

Läs mer