Kategoriarkiv: Skog

Normal uppgång i barrmassalager enligt analyschef

Att de aggregerade globala pappersmassalagren steg märkbart mellan december och januari får anses ha inslag av ett normalt säsongsmönster. För barrträmassan, som produceras i bland annat Norden, var uppgångens kraft ”helt normal” och ”odramatisk”.

För lövträmassa var lageruppgången ”statistiskt sett något kraftigare än normalt”, till följd av tillkommande kapacitet tillsammans med befarade logistikproblem i Brasilien.

Det uppger en marknadsanalyschef på en branschaktör till SIX.

Florida_Pulp_and_Paper_Company_mill,_Cantonment,_Florida

En arbetare som blandar pappersmassa vid Florida Pulp and Papers bruk i Cantonment, Florida. År 1947. Källa: Wikimedia Commons

Läs mer

Stora Ensos vd om Q4 och mer långsiktiga möjligheter

Stora Enso bjuder på ett ”lite bättre” fjärde kvartal än ledningen hade väntat sig. Dock gör betydande jämförelsestörande poster att resultatet kan ha sett ännu bättre ut vid första anblick än det var.

Det framkom under SIX News senaste intervju med Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Under samtalet framgår att osäkerheten just nu är stor kring prisutvecklingen på ett antal faktorer, däribland tidningspapper, olja och valutakurser. Sundström uppdaterar även kring två av bolagets stora strategiska investeringar samt lyfter blicken från kvartalsbruset till de mer långsiktiga affärsmöjligheter som Stora Enso ser kring skogens förnyelsebara träråvara.

Winter_Forest_03_11909

Vinterskog. Bild: Jouni Niemimaa. Källa: Stora Enso

Läs mer

BillerudKorsnäs betar av på skulderna, VD vill förvärva

BillerudKorsnäs starka kassaflöden väntas fortsätta sänka dess nettoskuldsättning även medräknat planerade investeringar. Förpackningspappers- och massaproducenten ser goda möjligheter till återinvestering av kapitalet man får in, så väl interna projekt som potentiella förvärv lockar.

Det framgår av SIX News senaste intervju med BillerudKorsnäs vd Per Lindberg och finanschefen Susanne Lithander.

Gällande prisutvecklingen råder det oförändrat negativa utsikter för vit liner och prisosäkerheten för kraftpapper har återvänt. Dock avslöjas att man nu söker prishöjningar på fluting. Vidare diskuteras expansionen mot tillväxtmarknader och koncernens valutaexponering.

Kartongmaskin BM5 vid BillerudKorsnäs bruk i Frövi. Bild: BillerudKorsnäs

Kartongmaskin BM 5 vid BillerudKorsnäs bruk i Frövi. Bild: BillerudKorsnäs

Läs mer

SCA:s vd nöjd med avslutet på starkt 2014

SCA är nöjda med avslutningen på resultatmässigt rekordstarka 2014. Framåt ser pappers- och hygienbolaget negativ resultateffekt från valutapåverkan på insatsvaror, något man kan behöva stävja med prishöjningar, innovation och ytterligare besparingar.

Det framgår av SIX News senaste intervju med SCA:s vd Jan Johansson.

På affärsområdesnivå diskuteras hur SCA hanterar en amerikansk storspelares intåg på dess lönsamma europeiska inkontinensmarknader. Därtill framkommer att den ej särskilt omskrivna nya underdivisionen inom Skogsindustriprodukter inte ska ses som en signal om strukturaffärer där.

Inkontinensskydd från SCA-varumärket Tena. Bild: SCA

Inkontinensskydd från SCA-varumärket Tena. Bild: SCA

Läs mer

SCA-vd:n upplever orubbat förtroende från ägarna

SCA:s vd Jan Johansson har efter kontinuerliga dialoger med institutionella ägare, personal och fack fått intrycket att ”fullt förtroende” råder för så väl pappers- och hygienföretaget som hans bolagsledning. Svenska Dagbladets avslöjanden betecknar han som ”en väldigt svensk företeelse”.

Det säger Jan Johansson till SIX News efter bokslutet för 2014.

Läs mer

SCA:s Q3 rev analytikerribban för Hygien-delarna

SCA sålde bättre än väntat i tredje kvartalet och redovisade ett rörelseresultat exklusive engångsposter som var i linje med förväntningarna ställt mot konsensus. Lönsamheten var dock sämre än väntat med missar i de båda Hygien-verksamheterna. Det kan förklara varför marknadens initala reaktion på rapporten blev att sänka aktien.

552008  (1)

En Tork-produkt från SCA-divisionen Mjukpapper. Källa: SCA

Läs mer

BillerudKorsnäs-ledningen om ett Q3 som slår konsensus

Förpackningspappers- och massaproducenten BillerudKorsnäs tredje kvartal kom in bättre än väntat resultatmässigt. Vd Per Lindberg säger till SIX News att främst utvunna kostnadssynergier, valutamedvind och tillväxt förklarar resultatutvecklingen.

Under morgonens intervju med BillerudKorsnäs-ledningen fastslås att fjärde kvartalets guidning rör sig om helt normala säsongsmönster, att de stora investeringarna vid Frövi och Rockhammar kommer att ta ett par år och att man betalat ett ”mycket bra” pris för utrustning man köpt från ett nedlagt Rottneros-bruk.

131_2603

BillerudKorsnäs kartongbruk Frövi. Bild: Bergslagsbild AB. Källa: BillerudKorsnäs

Läs mer