Kategoriarkiv: Uncategorized

Svenska bankers implicita statsgaranti har minskat enligt IMF

Martin Cihak vid IMF. Foto: SIX News

Martin Cihak vid IMF. Foto: SIX News

Den underförstådda statsgarantin för banker har enligt tillgänglig marknadsdata minskat relativt mycket. Det säger IMF-företrädaren Martin Cihak till SIX News.

Utvecklingen kommer i spåren av framväxten av det nya regelverket för hantering av banker i kris där målet är att staten och skattebetalarna inte ska behöva ta kostnaderna för fallerande banker.

Marknadsprissättning på bland annat CDS-instrument som används för att försäkra sig mot betalningsinställelse på lån indikerar att det belopp som marknadsaktörer tror att staten kommer att stå för har sjunkit sedan år 2012.

Hur mycket har det minskat?

”Jag har ingen exakt siffra med mig, men nu är det kanske 1 procent av BNP och det har sjunkit med över 60 procent tror jag”, säger Martin Cihak.

”Det har gått ned ganska mycket. Det är uppmuntrande”, tillägger han.

Systemet är ganska nytt, konstaterar IMF-företrädaren.

”Vad vi säger policymässigt är att nu behöver man även implementera de nya reglerna. Man behöver säkerställa att man har alla system redo. Det innebär mer resurser till Riksgälden. De behöver bygga upp kapacitet om något inträffar. Myndigheterna behöver även arbeta med scenarioplanering”, argumenterar han.

Martin Cihak ansvarade för IMF:s granskning av den svenska finansiella sektorn (FSAP) som gjordes tidigare i år.

 

Bruttosoliditetskrav vore ett bra komplement enligt IMF

Internationella valutafonden anser att ett bruttosoliditetskrav, alltså ett icke riskviktat kapitalkrav, vore en meningsfull regleringsåtgärd för svenska banker sett som en sista skyddsvall bakom de ordinarie riskbaserade kapitalkraven.

”Jag tror att en bra regulatorisk modell behöver förlita sig på en kombination av upplägg. Vi stödjer kraftigt det riskbaserade upplägget och man måste ha riskviktsbaserade kapitalkrav”, säger samtidigt Martin Cihak till SIX.

Ett skäl till att vissa reglerare vill införa ett bruttosoliditetskrav är att man är orolig för att bankernas egna modeller kan medföra att de framräknade riskvikterna blir alltför låga. Finansinspektionen har delvis försökt att motverka detta genom minimiriskvikter på olika låneområden.

Vad vore fördelen med ett bruttosoliditetskrav jämfört med att bara höja minimiriskvikterna?

”Riskvikter bör fånga dina förväntade förluster så bra som de kan. Ju mer man leker med riskvikterna, ju mer förlorar man förmågan hos den riskbaserade modellen att fånga vad som händer i förväntade scenarier. I oförväntade scenarier, såsom ifall en extern chock och en
inhemsk chock inträffar samtidigt – något som kanske inte är troligt men som kan hända – det är exakt då som den riskviktsbaserade modellen bryter samman. Det är därför man behöver ett bruttosoliditetskrav”, resonerar Martin Cihak.

Bruttosoliditet är inte modellberoende, konstaterar han.

”Jag antyder inte att man kan förlita sig bara på bruttosoliditet och jag antyder inte heller att man bara bör förlita sig på ett riskbaserat upplägg”, tillägger han.

Ett bruttosoliditetskrav i någon form förväntas införas i den gemensamma internationella bankregleringen framöver.

Valutafonden noterade i rapporten att de svenska bankerna att döma av tidigare genomförda stresstester är motståndskraftiga inför allvarliga ekonomiska scenarier.

 

Finansiella stabilitetsrådet bör utvecklas enligt IMF

Finansiella stabilitetsrådet – det icke beslutsfattande organ där representanter för regeringen och finansmyndigheterna regelbundet möts – har enligt IMF inneburit ett värdefullt forum för informationsdelning.

Valutafonden vill dock att Sverige utökar det gemensamma arbetet kring riskanalys samt design och effektbedömningar av möjliga åtgärder på makrotillsynsområdet.

Hur vill ni utveckla Finansiella stabilitetsrådet?

”Vi vill att det ska finnas ett välfungerande råd för finansiell stabilitet. Delvis på grund av att rollerna är spridda över flera myndigheter. Detta behöver vara välgrundat utifrån ett juridiskt
perspektiv. Det är därför vi förespråkar att Finansinspektionen ska ha ett legalt mandat inom makrotillsyn, och det är därför vi uppmanar till att Riksbanken bör ha en tydlig roll kring finansiell stabilitet, att identifiera systemrisker och att kunna tillhandahålla likviditet i tider av stress”, säger IMF-företrädaren Martin Cihak.

Bör Finansiella stabilitetsrådet ha formell makt att fatta beslut?

”I vårt uttalande har vi varit mycket försiktiga. Vi förstår att den svenska konstitutionen sätter vissa begränsningar på den här typen av råd. Men vi anser definitivt att rådet bör kunna tillhandahålla tekniskt arbete i form av koordinering och eventuellt kunna komma med
rekommendationer. Det övergripande målet är att stärka hur makrotillsynen fungerar och möjliggöra för Finansinspektionen att utföra sin makrotillsynsfunktion”, svarar Martin Cihak.

En av rekommendationerna från den föregående IMF-rapporten på finansområdet för fem år sedan var att inrätta ett råd som skulle forma svensk policy kring den finansiella sektorn. Det har hänt, noterar IMF-företrädaren.

”När vi pratar med alla parter säger de att rådet är ett värdefullt forum för informationsutbyte och att det är användbart. Så det spelar någon slags roll, men det har ännu inte format en sammanhängande syn på policyn för den svenska finansiella sektorn”, säger han.

IMF:s nya rekommendationer gäller för den kommande femårsperioden.

”Vi förstår att det pågår en översyn av Riksbankslagen nu och att det vi föreslår inte kommer att genomföras under de kommande månaderna, men förhoppningsvis vid nästa bedömning om fem år kommer man att kunna se att det har skett viss rörelse”, säger Martin Cihak.

 

IMF-ekonomen Craig Beaumont. Foto: SIX News

IMF-ekonomen Craig Beaumont. Foto: SIX News

IMF tror att borttagna taket på bostadsuppskov blir effektivt

Internationella valutafonden, IMF, tror att den svenska regeringens plan att ta bort taket på uppskov med reavinster på bostadsförsäljningar kommer att bli effektivt, trots att uppskoven fortfarande beläggs med en ränteliknande skatt som dessutom kan vara högre än bolåneräntan.

”Jag tror inte att skillnaden mellan räntorna är något som hushållen fäster någon större vikt vid. Jag tror att faktumet att hushållen undviker ett stort pengautflöde och slipper betala reavinstskatten direkt är den största faktorn för de flesta, snarare än räntedifferensen”, säger IMF-ekonomen Craig Beaumont till SIX News.

”Jag skulle tro att insikten att man inte längre behöver göra en stor utbetalning av reavinstskatt kommer att vara hyfsat intressant, särskilt för hushåll som är mer begränsade i sin likviditet – kanske äldre hushåll som inte vill låna för att finansiera den typen av betalning. Så jag tror att åtgärden fortfarande kommer att vara effektiv, även om avgiften är något högre än bolåneräntan”, säger han.

Regeringen har föreslagit ett slopat tak för uppskov med reavinstskatten vid bostadsaffärer under en fyraårsperiod. Åtgärden föreslogs gälla retroaktivt från och med den 21 juni 2016 eftersom åtgärden annars skulle riskera att hämma bostadsmarknaden inför genomförandet. Uppskovsräntan föreslås dock bli kvar.

Johan Lind
johan.lind@six-group-se
SIX News

 

Scandic ser goda förutsättningar på alla nordiska marknader

Lobbyn till Scandic Haymarket som invigdes i maj 2016

Lobbyn till Scandic Haymarket som invigdes i maj 2016

Scandic Hotel Group målade upp en ljus bild av läget på hotellkedjans marknader i Norden i samband med hotellkedjans kapitalmarknadsdag på torsdagen.
”Det är en rekordsommar det här året”, sade Scandic Hotel Groups vd Frank Fiskers.

Läs mer

Stark utveckling bland oljebolag på torsdagen

(SIX) Stockholmsbörsen uppvisade en positiv utveckling på torsdagen, även om den inledande uppgången hade mattats av något vid stängning. Bland vinnarna syntes oljebolagen i spåren av gårdagens Opec-överenskommelse och Engelska skolans börsdebut blev en lyckad historia. Ericsson gick också starkt, utan någon särskild nyhet från bolagets sida.

omxs3029

Läs mer

Bättre kontraktsportfölj och extratrafik gav bränsle till Nobina

Källa: Nobina/Creative Commons

Bussbolaget Nobinas aktie stiger på börsen efter kvartalsrapporten. Under rapportkonferensen meddelade bolaget att de troligtvis kommer att använda självkörande bussar om två år. Foto: Nobina

Nobina presenterade en stark rapport med ett förbättrat resultat för sitt andra kvartal för perioden juni till augusti 2016. Samtliga segment visade positiva resultat i kvartalet. Bussoperatörens vd Ragnar Norbäck ser främst tre anledningar till bolagets resultatförbättring.

”Det är dels en fortsatt bra utveckling i kontraktsportföljen. Dessutom har vi fått mycket extratrafik över sommaren. Den tredje faktorn är att vi har lyckats med den här kontraktsomställningen”, säger Nobinas avgående vd Ragnar Norbäck till SIX News.
Läs mer

OMXS30 nära att gå upp på plus för helåret på torsdagen

borsen-torsdag

Kurserna på Stockholmsbörserna steg på torsdagen efter att amerikanska centralbanken i går kväll lämnat räntorna oförändrade. Efter beskedet steg de amerikanska börserna och den positiva utvecklingen har fortsatt i Europa.

SIX Generalindex var vid stängning 1,6 procent högre vid 500 medan OMXS30 var 1,6 procent högre vid 1.446. Omsättningen uppgick till 15,0 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Handel förekommer även på andra handelsplatser såsom Bats, Chi-X och Turquoise.

Läs mer

Finns intresse för delar av bolaget enligt Eniros vd

Sökföretaget Eniro utvärderar ägandet av vissa delar av koncernen och har intressenter som hört av sig.

Alla som analyserar och tittar på Eniro vet ju ungefär hur det ser ut så det är flera som hör av sig och tittar om man kan göra någonting. Så det finns intresse. Mer kan jag
inte kommentera kring det”, säger bolagets vd Örjan Frid till SIX News.
Läs mer

Vitrolife ser intäktssynergier från förvärvade bolag

vitrolife-thomas-axelsson-vd_six

Vitrolifes vd Thomas Axelsson ser synergimöjligheter på intäktssidan från bolagen som köptes i juni i år. Foto: SIX News

Medicinteknikbolaget Vitrolife meddelade i början av juni i år att de hade förvärvat de tyska bolagen Octax Microscience och MTG Medical Technology. Under 2015 omsatte de båda bolagen 8,5 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 2,0 miljoner euro.

Octax verkar inom vad som kallas ART-utrustning, Assisted Reproductive Technology, och tillhandahåller lasersystemet Navilase som möjliggör biopsier av embryon.

”Vi ser att det finns ett behov av att göra mer biopsier” sade Vitrolifes vd Thomas Axelsson till SIX News i samband med tisdagens kapitalmarknadsdag.

Läs mer