Kategoriarkiv: Utdelningar

Oväntat dyrt när Telia erbjuds förlika mututredningar

Om Telia fullt ut går med på amerikanska och nederländska myndigheters förslag om förlika samtliga korruptionsundersökningar för cirka 1,4 miljarder dollar, motsvarande 12 miljarder kronor, blir beloppet en oväntat hög summa.

Den bilden får SIX News vid en snabbgenomgång av analytikerkommentarer efter att myndigheternas förlikningsförslag meddelats inför torsdagens öppning.

För Telias räkning kommenterade styrelseordförande Marie Ehrling själv beloppet som ”mycket stort” i morgonens pressmeddelande.
Läs mer

SIX Defensive 15 Index visar bäst riskjusterad avkastning

SIX har ett flertal strategiindex, som speglar olika investeringsstilar och strategier, som har tydliga och transparanta regelverk. När vi mäter indexens avkastning, från december 2001, har huvuddelen av SIX strategiindex avkastat bättre än marknadens genomsnitt, enligt SIX Return Index (SIXRX).

Bäst avkastning bland SIX strategiindex uppvisar SIX Momentum 15 index (SIXMOM15) som gett en genomsnittlig återinvesterad årsavkastning på 14,3 % eller motsvarande totalt 350,6 %, medan SIXRX gav 7,2 % per år under samma period vilket motsvarar en total avkastning på 158,8 %. Räknat som totalavkastning under perioden är det mer än dubbla avkastningen, för SIXMOM15 index.
Läs mer

Stoxx 600 kan ge 11 % årlig totalavkastning 2014-2016, enligt Goldman Sachs strateger

Goldman Sachs nuvarande utsikter för europeiska aktier är positiva och man ser en årlig totalavkastning för det breda paneuropeiska indexet Stoxx 600 på omkring 11 procent under perioden 2014-2016.

Inom investmentbankens två bredare huvudteman för europeiska aktier rekommenderas dels bolag med både god direktavkastning samt potential för utdelningstillväxt, och dels cykliska bolag med exponering mot mogna marknader.

Det uppger Anders Nielsen, Executive Director verksam inom Goldman Sachs European Portfolio Strategy-team, i en intervju för SIX News i samband med ett Stockholmsbesök för några dagar sedan.

GH_utsikt_vinter_2012

Vintervy från Grand Hôtel, Stockholm. Källa: Grand Hôtel

Läs mer

Vinsttillväxt ska kunna driva aktier, enligt en Goldman Sachs-strateg

Investerare bör globalt sett övervikta sina portföljer mot aktier som tillgångsslag. Fortsatt aktieavkastning väntas nu framförallt komma som en följd av vinsttillväxt snarare än från fortsatt uppvärdering av marknaden.

Bland nedsidesriskerna för aktier finns bland annat tillväxtbesvikelser, kortsiktiga ränteuppgångar samt att uppvärderingarna som skett innebär minskat skydd vid oväntade händelser.

Det uppger Anders Nielsen, Executive Director verksam inom investmentbanken Goldman Sachs European Portfolio Strategy-team, i en intervju för SIX News i samband med ett Stockholmsbesök på tisdagen.

GH_utsikt_vinter_2012

Vintervy från Grand Hôtel, Stockholm. Källa: Grand Hôtel

Läs mer

Defensivt outperformar cykliskt

Under 2013 har SIX Defensive 15 Index stigit med 15,2 procent jämfört med SIX Cyclical 15 Index som avkastat 6,2 procent. Det innebär att defensiva aktier fortsätter att gå starkare än cykliska aktier på Stockholmsbörsen, enligt en sammanställning gjord av SIX Index.

Ser man på kvoten mellan de båda indexen så handlas i dag de defensiva aktierna till premium mot de cykliska. Historiskt så har defensiva aktier avkastat bättre än cykliska aktier när börsen är svagare och handlas då med premium mot cykliska aktier Då det är en stark underliggande aktiemarknad så borde defensiva bolag handlas till en lägre premie jämfört med cykliska aktier – under 2013 syns inte denna trend.

Läs mer

SIX30 sedan millenieskiftet – en studie i totalavkastning

SIX30 Return Index innehåller de 30 största bolagen noterade på Stockholmsbörsen och beräknas inklusive utdelningar. Indexet nådde sin högsta nivå någonsin i början av 2013 med toppnoteringen 148,3 den 2 april. Ur ett historiskt perspektiv har alltså börsen aldrig haft en högre notering, utdelningar inräknat. Gör man en tillbakablick över utvecklingen på börsen under 2000-talet har vi sett perioder av kraftiga nedgångar med en enorm ökning i volatiliteten (marknadsrisken) men idag så är även volatiliteten på börsen på historiskt låga nivåer (se graf).

Totalavkastning SIX30
Jämfört med periodens lägsta notering i oktober 2002 så har börsindex exklusive utdelningar stigit med 190%. Om man räknar med utdelningar har ökningen varit 300%.

Under 2013 väntas rekordhöga utdelningar från börsens 30 största bolag vilket i dagsläget ger en avkastning på ca 3,9 %. SIX Market Estimates utdelningsprognoser för de 30 största bolagen 2013 indikerar ytterligare rekordnivåer med en utdelningsavkastning på över 4 %.