Kategoriarkiv: Vindkraft

Börsens billigaste egenkapital i maj 2016

Under senvåren 2016 är det inom rederier, vindkraftsbolag, råvaror och Östeuropa-exponering som man finner de allra lägst värderade svenska börsbolagen utifrån ett balansräkningsperspektiv.

Det visar SIX News senaste genomgång av Stockholmslistade bolag som handlas till betydande rabatter mot synligt bokfört eget kapital, så kallat tangible book value (TBV).

Motvallsinvesterare som söker sig till det som andra ratar har sannolikt redan suttit och räknat ett tag på risk- och avkastningspotentialen i ett antal av de här rabattbolagen. För är egenkapitalvärdena tillräckligt säkra i förhållande till den låga värderingen finns nämligen fina incitament att helt enkelt köpa upp aktier till rabatt och därefter försöka genomdriva omstruktureringar eller tillgångsavyttringar i syfte att realisera värden snabbast möjligt.

I någon mån kan alla divisioner, dotterbolag och tillgångar potentiellt vara värda mer hos en annan ägare. Det gäller särskilt de tillgångar som inte tillskrivs något marknadsvärde överhuvudtaget i nuvarande börsstrukturer.Svenska börsbolag med låg PTBV-värdering, maj 2016 (2016-05-16) - SIX

Läs mer

Eolus bekräftar indirekt intresse i vindkonsolidering

Eolus Vind får genom sitt intressebolag Triventus indirekt ett betydande ägarintresse i den nybildade nordiska vindkraftsprojektören Havgul Nordic.

Det bekräftar Eolus Vinds kommunikationschef Johan Hammarqvist för SIX News på måndagen.

Havgul

Havgul Nordics vindkraftsprojekt Siragrunnen, Norge. Projektet har 200 megawatts kapacitet och fick negativt besked från den norska energi- och vattenmyndigheten NVE i det första kvartalet 2015. Projektet har nu överklagats till högre instans och bolaget väntar sig ett slutbesked i fjärde kvartalet 2015. Bild och källa: Havgul Nordics hemsida

Läs mer

Kan Arise nya mål och strategi vara vägen för att få aktiekursen att resa sig?

Det har blåst snålt kring vindkraftsoperatören Arise sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen under 2010. Aktiekursen har sedan teckningskursen på 55 kronor fallit rejält och handlas i dag till under en tredjedel av det ursprungliga börsvärdet. Med nya mål och strategi hoppas bolagets vd Peter Nygren att en vändning av aktiekursen står för dörren.

När Arise höll kapitalmarknadsdag den 9 oktober visade bolaget upp sin vindkraftspark i Jädraås i Ockelbo kommun. Investeringen i parken har uppgått till 3,2 miljarder kronor och effektmässigt skulle vindkraftsparken klara av att försörja en stad i storleken av Västerås eller Uppsalas storlek.

Läs mer

Eolus ser positivt på utvecklingen

Eolus

Detalj på vindkraftverk. Källa: Eolus Vind

Eolus Vinds vd Per Witalisson är positiv inför det kommande brutna verksamhetsåret som inleds i oktober, då priserna på el stigit något samtidigt som kostnaderna för vindkraftverk fortsätter ned.

”Generellt sett ser vi positivt på utvecklingen. Elpriserna har kommit upp lite, priser på elcertifikat har just nu en stigande trend. Samtidigt har kostnaden för vindkraftverk fortsatt att sjunka tack vare teknikutvecklingen”, säger Per Witalisson i en intervju med SIX News.

Läs mer

Kan vindarna vända för Arise?

Arise Windpower satsar ordentligt på att expandera sin verksamhet. På drygt fyra år ska mängden uppförd och förvaltad landbaserad vindkraft tredubblas till 1.000 megawatt varav 500 ska ägas av bolaget självt.

Det nya målet innebär en minskning av andelen egenägda kraftparker, något som man gör för att kunna finansiera en större del av verksamheten med internt genererade kassaflöden.

”Det vi gör nu är att vi bygger en park, och driftsätter den så att en extern investerare som kliver in inte har någon bygg- eller driftrisk. Målet är alltid att ha kvar ett ägande men vi säljer ut mellan 50-75 procent… då kan vi återanvända det kapital vi har investerat plus en vinst för att investera i nya megawatt för att uppnå de mål vi har satt ut”, säger vd Peter Nygren i en intervju med SIX News. Läs mer

Vestas dagens Nordenvinnare efter kreditfacilitetavtal

Danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems är dagens storbolagsvinnare på Nordenbörserna efter att bolaget meddelat om nya kreditfaciliteter, vilket mottogs mycket positivt av marknaden. SIX rapporterade snabbt om nyheten, som fått aktien att stiga med närmare 20 procent på måndagen.

Läs mer