Etikettarkiv: AstraZeneca

Astrazenecas studiebesked motverkar negativt svarsbrev

aznfixAstrazeneca meddelade i dag att de har fått ett svarsbrev från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om sin läkemedelskandidat ZS-9 för behandling av hyperkalemi.

”Det är klart att det alltid är negativt när man får ett sådant brev och det är en försening. I det här fallet handlar det om tillverkningsproceduren. De har en anläggning i Texas”, säger Swedbanks läkemedelsanalytiker Johan Unnerus till SIX News.

Läs mer

CHMP-besked för AZN och Medivir-konkurrent imorgon

agendaFlera viktiga händelser är att vänta inom den svenska läkemedelssektorn. Imorgon, fredag, väntas Europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté CHMP ge besked kring Astrazenecas kombinationsläkemedel mot diabetes samt en konkurrent till Medivirs läkemedel mot heptatit C.

Därutöver pågår diskussioner mellan Orexo och potentiella partners kring Zubsolv utanför USA, där besked väntas innan utgången av juni.

Läs mer

Astrazenecas äldre läkemedel överraskade

Tablettillverkning AZN

Tablettillverkning vid Astrazeneca. Foto: Astrazeneca

Astrazeneca presenterade i dag ett resultat för det första kvartalet 2016 som i det stora hela inkom i linje med förväntningarna. Avvikelserna var små på de flesta punkter. De totala intäkterna inkom 6 procent över förväntningarna enligt Inquiry Financials konsensus med stöd från oväntat stora externaliseringsintäkter, det vill säga intäkter från till exempel avtal och utlicensieringar. Flera av Astrazenecas äldre läkemedel överraskade och utvecklades något bättre än väntat.

De flesta analytikers åsikter som SIX News tagit del av verkade eniga om att rapporten bjöd på få överraskningar. Fokus riktades mot läkemedelsbolagets besparingsprogram samt intäktsmixen.

”Kvalitetsmixen är lite dålig”, sade Swedbanks läkemedelsanalytiker Johan Unnerus till SIX News.

Läs mer

Astrazeneca lägger grunden till framtidens läkemedel

Astrazenecas presentation av satsningen inom genteknik.

Astrazenecas presentation av satsningen inom genteknik.

Astrazeneca och dess dotterbolag Medimmune presenterar en satsning inom genteknik som syftar till att förändra läkemedelsutvecklingen i både tidig och sen forskningsfas över hela läkemedelsbolagets forsknings- och utvecklingsportfölj.

Genom satsningen läggs grunden till framtidens läkemedel. Astrazeneca har sedan flera år tillbaka i tiden pratat om att utvecklingen inom läkemedelsindustrin går mot individanpassade läkemedel. Med hjälp av gentekniken finns bland annat möjligheter att utveckla diagnostest, så kallade companion diagnostics, och därigenom ta reda på vilka patienter som har störst nytta av läkemedlen.

Läs mer

Astrazenecas medicinska chef hoppfull om Brilinta trots bakslag

elisabeth_1mb

Astrazenecas medicinska chef Elisabeth Björk är hoppfull kring blodproppshämmaren Brilinta/Brilique trots negativa studieresultat hos patienter med stroke. Astrazeneca väntade sig 2014 att läkemedlet vid år 2023 skulle nå en försäljning på cirka 3,5 miljarder dollar. Foto: Astrazeneca

Astrazeneca presenterade i dag negativa resultat från Socrates-studien kring blodproppshämmaren Brilinta/Brilique hos patienter med stroke.

”Det här är första negativa för Brilinta om man bortser från att initieringen av lanseringen i första steget tog lite längre tid”, säger Swedbanks läkemedelsanalytiker Johan Unnerus till SIX News.

Med dagens studieresultat blir det troligen svårare för Astrazeneca att få en utökad indikation vid stroke för att förebygga ytterligare händelser av stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Fokus på marknadsgodkännanden och lanseringar tidigt 2016

Crestor_Tablets_(rosuvastatin)

Astrazenecas storsäljare Crestor tappar sitt patent till sommaren, bolaget spår konkurrens från generika. Crestor hade under 2015 en global försäljning om 5.017 miljoner dollar, varav drygt hälften 2.844 miljoner dollar avsåg försäljning i USA.   Foto: Wikimedia Commons.

Under 2016 väntas flera viktiga nyheter från den svenska läkemedelsindustrin. Resultat från pågående studier väntas varvas med utfall från registreringsansökningar och marknadslanseringar.

På fredagen lämnade  det europeiska läkemedelsverkets rådgivande kommitté en positiv rekommendation för Sobis blödarsjukeläkemedel Alprolix. Utlåtandet kommer att ligga till grund för EU-kommissionen, som godkänner läkemedel för försäljning. Ett besked för Alprolix väntas i mitten av 2016. Parallellt arbetar Sobi med EU-lanseringen av Elocta, också det mot blödarsjuka, som godkändes i slutet av november 2015.

”Den egna lanseringen av Alprolix och Eloctate väntas öka Sobis intjäning dramatiskt ifrån både royalties och direktförsäljning. Men innan vi börjar få facit för hur det går med försäljningen i Europa behöver nog Sobi lägga ytterligare ett eller två kvartal bakom sig”, kommenterar Swedbanks läkemedelsanalytiker Johan Unnerus i en analys.
Läs mer

Målriktad och kombo-behandling framtiden inom onkologi

Tagrisso

Tagrisso 80 milligram. Foto: Astrazeneca

Astrazeneca ser målriktade läkemedel och kombinationsbehandlingar som framtidens terapier inom onkologi.

Det sade Johan Hultén, medicinsk chef inom onkologi vid Astrazeneca för Norden och Baltikum under en presentation med fokus på lungcancer under torsdagen.

Ambitionen är att Astrazeneca vid år 2020 ska ha tagit fram sex nya läkemedel inom onkologi. Inom lungcancer, där bolaget rönt framgångar med godkännandet av lungcancerläkemedlet Tagrisso, är den globala ambitionen att göra sjukdomen till en kronisk sjukdom. Om tumörtillväxten kan hållas i schack bibehålls sjukdomen på en oförändrad nivå och tumören slutar att växa.

Läs mer