Etikettarkiv: Börsens värdering

Bure ser möjligheter om småbolagsrallyt punkteras

Efter att ha utklassat börsen och övriga investeringsbolag under 2015 sitter Bure nu med 1 miljard kronor att investera. Man har analyser klara på bolag som man haft ögonen på länge och givet att börsvolatiliteten kommit upp så kan möjligheter ”förr eller senare” uppenbara sig.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Bures vd Henrik Blomquist och finanschefen Max Jonson.

Samtidigt bör noteras hur Bures huvudsakliga investeringsuniversum inom små till medelstora bolag ännu inte har fått känna av den värderingspress som drabbat börsens storbolag. Här menar Bures vd att historiken talar för att värderingsgapet ska stängas, ”på ett eller annat sätt”.

Att tidigare högt värderade teknik- och biotechaktier i USA börjat få se sina värderingar smälta ihop, eller implodera, är här ett varningstecken men samtidigt har småbolagen visst stöd i en åtråvärd intäktstillväxt som storbolagen generellt inte kan matcha.

Under intervjun diskuteras även Bures syn på att kortsiktigt skapa värden via substansrabatten och de i särklass största två portföljbolagen Mycronic och Vitrolife.

Small vs Large

Är småbolagens motståndskraft uthållig? Totalavkastningen för svenska småbolag, i grönt, har varit +16 % under de senaste 12 månaderna medan storbolagen, i rött, levererat negativa –14 % över samma period. Graf: SIX Edge

Läs mer

Traction vill mätas utifrån långsiktig absolut avkastning

Traction stod fast vid sin skeptiska syn på Stockholmsbörsens värdering när man gick ur senaste kvartalet med hög portföljandel likvida medel och räntebärande instrument. Finner man rätt situationer är investeringsbolaget samtidigt ”absolut” öppna för att diskutera nya bolagsengagemang.

Det framgår under SIX News intervju med Tractions vd och storägare Petter Stillström.

Under intervjun diskuteras hur Traction-strategin kombinerar aktiv och långsiktig företagsutveckling i små och medelstora bolag med en jakt på potentiella omvärderingssituationer.

Därutöver berörs noterade innehav som Drillcon och Nordic Camping, onoterade verksamheter som Nilörngruppen och Ankarsrum Motors samt Stillströms syn på Tractions avkastning och substansrabatt.

Nyemissionsaktuella stålgrossistinnehavet BE Group diskuteras i ett separat inlägg på: http://bit.ly/1IdlXDA

Traction

Traction, i rött, har de senaste 10 åren totalavkastat knappt +246 %, vilket slår Stockholmsbörsens totalavkastning, i form av SIXRX i grönt, på drygt +226 %. Fördelen för Traction är cirka +0,7 procentenheter i årlig totalavkastning sett över hela perioden. Jämförelsen beaktar ej skillnader i risknivå. Bild och källa: SIX Edge

Läs mer

Nyrén om Industrivärdens investeringsjakt, SHB, Volvo

Industrivärden fortsätter att leta efter nya investeringsalternativ och man har en ”god” investeringskapacitet för sådana. Samtidigt behåller aktiemarknaden som tillgångsslag en relativ attraktivitet gentemot bland annat obligationer, där rallyt nu har nått sitt slut.

Det uppger Industrivärdens avgående vd Anders Nyrén i en intervju till SIX News.

I tillförordnade vd:n Bengt Kjell får investmentbolaget en ”utomordentligt duglig person” på vd-stolen, mer än så vill Nyrén i dag inte säga om jakten på en permanent ny vd för investmentbolaget.

Andra ämnen som berörs är Handelsbanken-modellens förmåga till fortsatta tillväxtframgångar och den nuvarande regeringens ekonomiska politik. Att ge sin syn på potentialen för externa strukturgrepp i Volvo vill Nyrén däremot inte ställa upp på.

Industrivärdens huvudkontor på Storgatan 10 i Stockholm. Bild: Google Maps juni 2014

Industrivärdens huvudkontor på Storgatan 10 i Stockholm. Bild: Google Maps, juni 2014

Läs mer

Creades-ledningen vill leverera även utifrån dyr börs

Vd-skiftet i Creades kommer inte innebära någon märkbar förändring av strategin med bolagsutveckling och bredd i investeringsmandatet som kännetecken. Målet är att finna bolag med vinstskydd i bra distribution och bra produkter. Lyckas investeringsbolaget med det ser man avkastningsmöjligheter i alla marknadsklimat, inklusive dagens fortsatt högt värderade börs.

Det framgår under en intervju med Creades nye vd Per Frankling och Creades investeringsansvarige Erik Törnberg.

I samtalet med SIX framkommer att man är nöjda med den stora portföljandelen som ligger i Avanza-aktier medan exponeringen mot Carnegie främst handlar om att få kapitalet återbetalat med ränta. Vidare bland innehaven har så väl Transcom som Global Batterier tydlig lönsamhetsförbättringspotential. Därtill diskuteras tidsramen för Creades ägande och dess blankningsskydd av portföljen.

Sedan intåget på börsen den 22 Creades har totalavkastat i genomsnitt +18 % per år

Sedan intåget på börsen den 22 februari 2012 har Creades, i grönt, totalavkastat i genomsnitt +18 % per år. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX, i rött, har under samma period totalavkastat +17 % per år. Källa: SIX Edge

Läs mer

Svolders vd om IT-konsulter, kronvinnare och Öresund

Småbolagsinriktade investmentbolaget Svolders vd Ulf Hedlundh delar i en intervju med SIX News med sig av flera aktuella aktieidéer. Dessa inkluderar små högutdelande IT-konsulter, valutavinnarna Gränges och Orexo samt Saab, Svolders största innehav och också de en valutavinnare på lite sikt.

Hedlundh berättar även om Svolders analysprocess, att antalet innehav bör minska och att han har ”bara bra” saker att säga om Öresund efter investmentbolagskollegans inhopp i toppen av ägarlistan.

Därtill avhandlas makroutsikterna, där nollräntans penningpolitik väntas kunna hålla börserna ”dopade” men samtidigt innebär risker mot börsen på framförallt lönesidan. Börsen som sådan är varken billig eller särskilt dyr och man bör som investerare varken gå helt likvid eller belåna sig tungt i nuläget.

Svolder 10YR

Svolders totalavkastning mot index. Svolders totalavkastning, i grönt, har de senaste 10 åren (fram till 2014-12-15, intradag) motsvarat +13,5 procent per år. Småbolagsinriktade totalavkastningsindexet CSRX, i grått, uppnådde +14,1 procent per år över samma period. SIX Return Index, ett bredare totalavkastningsindex över hela Stockholmsbörsen, når upp till +11,4 procent per år. Källa: SIX Edge. Sammanställning: SIX News

Läs mer

Investors Ekholm om potentiellt räntedopad börs, underkapitaliserade Europa-banker och euroobalanser

Investors makrobild från innehaven är att Europa-konjunkturen på sina ställen utvecklas svagt. En del av förklaringen kan finnas i negativa följdeffekter från sanktionerna mot Ryssland. I det löpande portföljarbetet letar Investor nu vidare efter nya innehav och man tar gärna in dessa i form av helägda dotterföretag.

Det uppger investmentbolaget Investors vd Börje Ekholm till SIX News i en intervju efter onsdagens delårsrapport.

Under intervjun framkommer även att Investor-vd:n inte utesluter ny marknadsfrossa till följd av euroområdets fortsatta obalanser och att han ser Europas banksystem, exklusive Norden, som underkapitaliserat. När det kommer till dagens aktiepriser är det inte omöjligt att nuvarande brist på konkurrens i prissättningen av marknadsräntor kan ha dopat börsvärderingarna för mycket.

b_rjeekholm

Investor-vd:n Börje Ekholm. Källa: Investor

Läs mer

Industrivärdens Nyrén om aktieriskpremiernas rimlighet och att man vill öka verkstadsandelen

Industrivärden ser gärna portföljvikterna för industri-/verkstadstrion Volvo, Sandvik och SSAB öka framöver. Baserat på investmentbolagets analys och tilltro till dessa bolag anser man att de erbjuds till ”attraktiva” kursnivåer på börsen just nu.

Det uppger Industrivärdens vd Anders Nyrén under en intervju med SIX News efter måndagsmorgonens delårsrapport.

Under intervjun avhandlas bland annat hur effekterna det rekordlåga ränteläge vi sedan en tid har i Europa kan komma att påverka synen på hur aktierisk ska prissättas. Därtill framkommer att investmentsbolagschefen stärkts i sin tro på ICA-investeringen efter måndagens stora Norge-affär. När det gäller största portföljinnehavet Handelsbanken stannar samtalet vid en kort kommentar om ECB:s stresstester.

10Yrates

Mot noll? Räntor på 10-åriga svenska (grönt) och tyska (blått) statsobligationer senaste 20 åren. Källa: SIX Edge

Läs mer