Etikettarkiv: Castellum

Kungsleden toppkandidat vid fastighetskonsolidering

Om vi står inför en konsolideringsfas bland Stockholmsbörsens fastighetsbolag skulle Kungsleden placera sig bland toppkandidaterna att räkna närmare på.

Det indikerar en ny genomgång av ägarbilder och översiktliga värderingstal från SIX News.

För även om man har Gösta Welandsson som storägare med cornerposition så ligger Kungsledens övriga ägarbild relativt öppen samtidigt som aktien handlas till kraftig rabatt, i alla fall relativt sektorns numera ganska så upptrissade värderingsnivå totalt sett.

En väldigt öppen ägarbild har även Mid cap-kollegan Hemfosa, kombinerat med en värdering strax under snitt, och Norrlandsinriktade Diös och NP3 kombinerar istället värderingar långt under sektorsnitt med genomsnittlig ägarkoncentration.

På motsvarande sätt gör betydligt mer koncentrerade ägarbilder det mer osannolikt att några förändringar sker i Fastpartner, Hufvudstaden, Wallenstam, Pandox, Atrium Ljungberg, Platzer, Corem eller Balder – i alla fall inte mot nuvarande storägares vilja.

Och expansiva branschjätten Balder har dessutom åsidosatts en avskräckande värdering långt över sektorsnitt, vilken överträffas endast av Sagax ännu högre värderingsnivåer. Balders grundare, vd och största ägare Erik Selin har dock tidigare uppgivit till SIX att han inte helt stänger dörren för framtida strukturaffärer med andra börsbolag  – frågan är bara om Selin menar sådana affärer som skulle göra Balder ännu lite större.

SIXREX vs SIXRX vs svensk 10-årig statsränta, 5-årsgraf 2016-07-28

Allt mer nedpressad ränta har givit ihållande rusning i fastighetsaktier. Fastighetssektorns totalavkastning, i form av översta panelens SIXREX i blått, har under den senaste 5-årsperioden utklassat den bredare Stockholmsbörsens, i form av SIXRX i svart. Det har skett samtidigt som räntorna pressats kraftigt lägre av expansiv penningpolitik, här i den nedre panelen i rött illustrerat den svenska 10-åriga statsobligationsräntans färd mot nollstrecket. Graf: SIX Edge

Läs mer

Efter initial avyttring ska Castellums region Norr få växa

Klassföreståndaren 3 och Läkaren 10

Norrporten-köpet ger Castellum bland annat värdefulla Stockholmskontor. Förvärvade Klassföreståndaren 3 (tv) samt Läkaren 10 (th) vid Norra Bantorget i Stockholm. Dessa utgör numera Castellums tredje högst respektive allra högst värderade enskilda fastigheter. Foto: Castellum

Med stöd från ägarnas förtroende vid jätteförvärvet av AP-fondägda branschkollegan Norrporten, bland annat till att få ta ge ut nya aktier för 10 miljarder kronor, ser nu fastighetsbolaget Castellums ledning 2016 som året när ”det nya Castellum” skapas.

Så sammanfattar Castellums vd Henrik Saxborn läget när SIX News intervjuar honom och finanschefen Ulrika Danielsson efter halvårsrapporten. Läs mer

P-G Perssons Platzer placerar sig där Göteborg väntas växa

Med god kännedom om lokalmarknaden är det ingen slump att Platzer som börsens mesta Göteborgsbolag inom fastigheter har lyckats positionera sitt bestånd strategiskt på flera av de kommande årens mest intressanta tillväxtlägen i Sveriges andra stad.

Det framgår när SIX News intervjuar Platzers vd P-G Persson efter första kvartalets delår 2016.

Platzer-strategin kretsar kring fortsatt tillväxt inom kommersiella fastigheter men med de Göteborgslägen man sitter på kan även bostadsexploatering skapa betydande övervärden som ännu inte ses i balansräkningen – något som i allra högsta grad gäller planerna för nya blandstaden Södra Änggården som Persson berättar om.

På den kommersiella sidan bedömer Platzer-vd:n att fortsatt goda projekttider kommer råda i Göteborg i 2-3 år till. Därefter kan ett kraftigt ökat planutbud sätta käppar i hjulet för projekt i fel lägen.

Under intervjun diskuteras även uthålligheten i den höga substanstillväxttakt som den noterade  svenska fastighetssektorn uppvisar i nuläget.

nordöstra Högsbo - Södra Änggården

Industriområdet nordöstra Högsbo blir till bostadsförtätade blandstaden Södra Änggården. Projektskiss som illustrerar börsbolaget Platzers fastigheter i området, före och efter projektet. Foto: Platzers pressbilder

Läs mer

Fabege och Wallenstam fortsätter Q1:ans substansfest

Efter branschjätten Castellums kickstart av fastighetssektorns rapportsäsong med största affären på åratal börjar nu beskeden för första kvartalet rulla in på allvar.

På tisdagsmorgonen presenterades Large Cap-kollegorna Fabege och Wallenstam utfall, delår som mottagits med initiala kursuppgångar i båda aktierna så här långt i tisdagshandeln.

Såväl Fabege som Wallenstam slog kvartalets analytikerförväntningar för förvaltningsresultatet vid jämförelse med Inquiry Financials konsensus. Detta viktiga resultatmått visar fastighetsbolagens löpande intjäning med avdrag för centrala kostnader och räntenetto men beaktar ej sektorns kvartalsvisa omvärderingsövningar med stora och svårprognosticerade orealiserade värdeförändringar.

Nedan redogörs för rapportsäsongen så här långt i de Stockholmsnoterade fastighetsbolag som har analytikerkonsensus från Inquiry Financial (kommenteras nedanför tabell):

fastigheter 2016Q1 so far

Läs mer

Norrportenaffär ska sänka risken för Castellumägare

Henrik-Saxborn-helbild

Henrik Saxborn, vd Castellum. Foto: Castellum

Fastighetsbolaget Castellums köp av branschkollegan Norrporten är den sorts affär som kommer var kanske 15-20:e år. Affären, som är den största i svensk noterad fastighetssektor på många år, väntas sänka risken för Castellums aktieägare utan att samtidigt riskera koncernens huvudmål om minst 10 procents årlig tillväxt för förvaltningsresultatet.

Det säger Castellums vd Henrik Saxborn i en intervju med SIX News precis efter att affären meddelats efter onsdagens börsstängning.

Är det strategiskt en bra matchning för Castellum att köpa upp Norrporten just nu och till de här villkoren?

”Någon gång under ens yrkesverksamma bana så ser man möjligheten till en fantastisk träff, eller match, mellan två bolag och det här är ett sådant tillfälle. Möjligheten kanske uppträder var 15-20:e år. Vi får i Norrporten nu in ett starkt, högkvalitativt bolag som funnits i 25 år. Vi kommer nu att få dra fördelar av att föra samman de här båda kulturerna och jag ser fram emot att möta de nya medarbetarna och fortsättningsvis utveckla saker tillsammans”, säger Henrik Saxborn till SIX.

Castellum-vd:n konstaterar att affären är mycket ovanlig i termer av att Norrporten har kanske uppemot ”60-70 procents perfekt match mot Castellums balansräkning”.

”Den stora delen av Norrportens balans ligger från Stockholm och söderut, i centrumlägen och i form av högkvalitativa kontor. Det gör att vi kan fortsätta med vår plan, men nu i lite större skala”, förklarar Saxborn.

Henrik Saxborn radar även upp många betydande operationella fördelar med affären:

”Vi ökar både kvalitén och densiteten i portföljen, med nya mycket intressanta lägen som stärker oss på många av våra orter. Vi stärker oss på kundsidan då det i Norrporten finns mycket intressanta statliga (hyres-)avtal, vilka står för nära 40 procent, och då det nya bolagets totala duration på hyresportföljen förlängs med över ett år (jämfört med gamla Castellums, SIX anm). Sedan tillkommer det naturligtvis synergier när vi slår ihop två så här pass starka företag på ett sätt som gynnar alla.”

Castellum + Norrporten

Överlappande intressen. De båda fastighetsbolagen Castellums och Norrportens förvaltningsbestånd inför den planerade sammanslagningen. Bild: Castellums pressmeddelande

Läs mer

Kostnadsjagande Castellum skyr dyrt Stockholms-CBD

Castellum levererade ett ”starkt” isolerat tredje kvartal med en 7-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet, en fortsättning av vad man presterat historiskt. Att nettouthyrningen vände till negativ beror till största del på en enskild flytt i Göteborg.

Fastighetsbolaget vill fortsätta investera i beståndens tillväxt på de orter där man redan finns. Även om det för Stockholms del innefattar ”citynära” lägen så råder det ingen risk för att Castellum skulle vilja in i huvudstadens ”alldeles” för dyra mest centrala kommersiella lägen.

Det framgick när SIX News intervjuade Castellums vd Henrik Saxborn och finanschefen Ulrika Danielsson efter tredje kvartalsrapporten för 2015.

Parallellt med tillväxten ska Castellum-bestånden fortsätta sänka sina kostnader, och den möjligheten ser ledningen även för nyförvärvade samriskbolaget Ståhls.

Vidare diskuterades stämningen på den heta transaktionsmarknaden och hur man ska se på Öresund som investeringsort, i ljuset av regionens stora nyproduktionsutbud.

Därtill gav Saxborn och Danielsson sin syn på Castellums spridda ägarbild och framtida ägarförändringar.

Hornsberg 10

Tredje kvartalets Kungsholmenförvärv i form av fastigheten Hornsberg 10. Förvärvet på 14.900 kvadratmeter utgör nuvarande Castellum-portföljens första fastighet inom Stockholms tullar. Köpeskillingen sattes till 421 miljoner kronor och säljare var Index International. Bild: Castellums rapport för tredje kvartalet 2015

Läs mer