Etikettarkiv: eniro

Stora värderingsskillnader på preffar utanför fastigheter

De senaste årens växande skara noterade preferensaktier är inte bara ett fastighetsfenomen. SIX News har nu tagit en titt på det ökande antalet preferensaktier utanför fastighetssektorn.

Givet preferensaktiers begränsade uppsida bör investerare vara särskilt försiktiga med nedsidan. Undersökningen indikerar här en avsaknad av betydande nedsidesskydd från balansräkningen,  i form av synligt bokfört stamaktiekapital (TBV), för i stort sett samtliga dessa preffar. Det innebär att om kassaflödena sinar så riskerar preff-ägarna att snabbt hamna i en obekväm sits mellan emittentens långivare och dess betydligt röststarkare stamaktier.

Till skillnad från fastighets-preffarna förefaller dock inte heller bakåtblickande utdelningstäckning, i form av ebitda och kassaflöden, kunna förklara prissättningen särskilt väl. Läs mer

Viss uppgång i Stockholm inför Yellens tal

börs160329Stockholmsbörsen inledde den nya veckan med en smärre uppgång inför ett tal som Fed-chefen Janet Yellen ska hålla under kvällen. Placerarna letar efter nya ledtrådar om den amerikanska räntepolicyn.

SIX Generalindex var vid stängningen 0,1 procent högre vid 459 och OMXS30 var 0,2 procent högre vid 1.349. Omsättningen uppgick till måttliga 11,3 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Omsättningen på Stockholmsbörsen ligger vanligen omkring 13-15 miljarder.
Läs mer

Private equity-tungt bland börsens tunna balansräkningar

Inte mindre än sex av senaste årens private equity-ledda börsnoteringar återfinns bland de största börsbolagen som i dag saknar synligt bokfört stamaktiekapital: Com Hem, som noterades redan 2014, Capio och Coor, som kom in sommaren 2015, samt Attendo, Dometic och Scandic, vars börsdebuter skedde strax innan årsskiftet.

Det visar en ny genomgång från SIX News.

Huvudanledningen till varför de forna private equity-innehaven sticker ut stavas balansräkningar med extrem tungvikt mot goodwill, med andra ord förvärvsrelaterade övervärden som inte motsvaras av synliga tillgångar. Rensar man bolagens bokförda stamaktiekapital från denna goodwill samt övriga immateriella tillgångar så får man ett estimat på synligt eget stamaktiekapital, eller TBV som i Tangible Book Value.

Vad betyder då negativt TBV för de forna private equity-innehavens nya ägare?

Jo, så länge bolagen upprätthåller goda kassaflöden och räntabilitet så innebär goodwillmiljarderna i sig inte några som helst problem för bolagens nya stamaktieägare. Görs antagandet att private equity-noteringarnas framtida kassaflöden håller högre kvalitet och förutsägbarhet än snittbolaget på börsen, eller att private equity-noteringarna skulle ha mer dolda tillgångsövervärden än börsens snittbolag, så kan balansräkningsupplägget fungera utan att öka stamaktierisken.

Börjar däremot verksamheternas lönsamhet halta till den grad att bolagen inte längre klarar sina avkastningskrav så kommer IFRS-reglernas nedskrivningsprövningar förr eller senare att tvinga fram betydande goodwillnedskrivningar. I balansräkningen innebär dessa en risk för negativt eget kapital och i resultaträkningen en betydande press på resultatmåtten från ebit-nivån och nedåt.

Att framtida goodwillnedskrivningar inte är kassaflödespåverkande är förvisso helt riktigt, men samtidigt skadar det inte att fundera över balansräkningsperspektivet. Skulle verksamheten mot förmodan börja halta på allvar så minskar bristen på synliga tillgångsvärden i utgångsläget stamaktieägarnas skydd på nedsidan.

Bolag med riskfyllda balansräkningar 2016-03-08

Läs mer

Eniros aktieklasser kastas åt olika håll på emission

Sökföretaget Eniros styrelse föreslår en företrädesemission av stamaktier på cirka 458 miljoner kronor och en riktad konvertibelemission på 500 miljoner kronor nominellt. Det gav genast en kraftig tudelad kurseffekt på börsen – de utestående stamaktierna faller medan utestående preferensaktier rusar.

eniro

Prisdivergens mellan Eniros aktieklasser efter emissionsbeskedet. Stamaktien, i grått, noterar klockan 09.28 på fredagen -15 % samtidigt som preferensaktien, i grönt, avkastat +30 %. Källa: SIX Edge

Läs mer

Stefan Kercza vald till tf vd i Eniro på tillväxtmeriter

Sökföretaget Eniro har prioriterat ökad tillväxt i bolaget vid tillsättandet av tillförordnade vd Stefan Kercza.

”Stefan Kercza har vänt Danmark till tillväxt och har ett oerhört starkt försäljningsfokus. Det är viktigt för det skedet vi befinner oss i nu. Nu har vi ordning på kostnadsmassan, vi har gjort en stor del av vår konvertering från analogt till digitalt och vi tycker att han är lämpad”, säger styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer till SIX News under en telefonintervju och säger att det nu kommer pågå en extern rekrytering för att finna den som är bäst lämpad för vd-posten.

Bildkälla: Eniro

Läs mer

Oväntat dålig rapport sänker Eniro, vd:n är besviken

Sökföretaget Eniro faller 19 procent på börsen till 32,40 efter att ha redovisat en resultatmiss i det andra kvartalet och en sänkt vinstprognos för helåret. Den organiska tillväxten på -10 procent i kvartalet var också en besvikelse. Eniros vd Johan Lindgren är besviken över resultatet i det andra kvartalet som visade på sämre siffror över hela linjen, både jämfört med fjolårets period och med analytikernas estimat.

”Det är klart att jag är oerhört besviken över resultatet vi hade i det andra kvartalet som ju uteslutande är konsekvensen av att det gick jättedåligt i eniro.se. Vi fördelade om och lade mer försäljning i Q2, och den planeringen och taktiken gick helt enkelt inte bra. Det blev för mycket att bearbeta och för dåligt resultat, både på befintliga kunder och nya kunder”, konstaterar Eniros vd Johan Lindgren för SIX News.

johan_lindgren03

Eniros vd Johan Lindgren. Foto: Eniro

Läs mer

Möjligheten att återgå till tillväxt är god, anser Eniros vd

Eniros vd Johan Lindgren säger sig vara väldigt nöjd med bolagets prestation i det första kvartalet, vilket också gör att man kan upprepa sin helårsprognos om ett justerat ebitda-resultat i linje med fjolårets.

”För det andra är jag också glad att vi fortsätter ha så stark intäktsökning på mobilen, och att vi nu har 90 procent av annonsintäkterna digitala. När dagarna är fyllda av mediebolag i kris så är det fantastiskt skönt att vara ute ur den där tunneln och vara ett digitalt bolag just nu”, säger Lindgren under en intervju med SIX News.

johan_lindgren03

Eniros vd Johan Lindgren. Foto: Eniro

Men några punkter anser Lindgren vara lite sämre än vad han hade önskat.

”Jag hade velat att Multiscreen-intäkterna skulle varit 1-2 procentenheter bättre i det första kvartalet. Vi behöver ha ungefär 5-procentig tillväxt på Multiscreen för att täcka upp för det vi förlorar på Print och på Voice, och där hade jag önskat att det varit lite starkare”, säger Lindgren.

Läs mer