Etikettarkiv: Fastighetsvärderingar

Arnhult slår ifrån sig – Tribona väl genomlyst inför bud

Det råder ”väldigt högt tonläge” i media efter Corems bud på Klöverns intressebolag Tribona. Detta tonläge har bland annat innefattat osanna påståenden kring dålig genomlysning i Tribonas räkenskaper och styrelsearbete.

Det uppger finansmannen Rutger Arnhult i en kommentar till SIX News.

De Tribona-ägare som accepterar Corem-budet erbjuds dels en stabil och högavkastande preferensaktiehalva och dels en kontanthalva, vilken i förlängningen kan användas för att köpa in sig i Corems lågt värderade stamaktier. Samtidigt skulle ett högre kontantbud på Tribona välkomnas, så också av storägaren Klövern, menar Arnhult.

Arnhult har flera roller relaterade till Tribona-budet, däribland: storägare och styrelseledamot i budgivaren Corem, vice styrelseordförande i Tribona samt vd, storägare och styrelseledamot i Tribonas största ägare Klövern.

Tribonabudet

På tisdagens stängningskurser värderades en Tribona-aktie till 39,30 kronor (i svart). Tribonas kurs låg således 3,8 procent under preferens-/kontant-kombinationen (i rött på motsvarande cirka 40,87 kronor till tisdagens kurser och utifrån ovanstående budförhållanden) och hela 6,4 procent under de mindre aktieägarnas kontantalterantiv (i grönt på 42 kronor). Givet att det rör sig om cirka två månader tills likvid kan betalas ut finns det alltså en budriskpremie inbakad i dagens kurs. Bild: SIX Edge Sammanställning: SIX News

Läs mer

Hög hävstång i Arnhults fastighetssfär sticker ut

Stockholmsbörsens fastighetsaktier handlas i nuläget till knappa 50 procents premie ställt mot bokfört stamaktiekapital, och inte ett enda bolag kan numera köpas till rabatt.

Samtidigt spelar delar av sektorn ett högt spel med den finansiella hävstången – mest uttalat i den ask-i-ask-ägande Rutger Arnhult-sfärens Klövern och Corem, vilka dessutom har relativt högt värderat stamaktiekapital. Även Sagax, D. Carnegie och FastPartner ligger dock långt ut på riskskalan när det gäller stamaktierna.

Det visar en genomgång från SIX News i vilken sektorns räkenskaper per halvårsskiftet ställts mot börsvärderingarna måndagen den 14 september.

Fastighet Q2 graf 1

Arnhult-sfärens stamaktier längst ut på riskskalan? Utifrån de två perspektiven stamaktiekapitalvärdering och finansiell hävstång framstår Klöverns och Corems stamaktier som särskilt utsatta vid fallande fastighetsvärden då fastighetsbolagen, förutom den sfärkonstruktion som finansmannen Rutger Arnhult upprätthåller, kombinerar sektorns högsta hävstång med en stamaktiekapitalvärderingar över snittet. Sagax är också långt ut på riskskalan då stamaktien har sektorns högsta P/TBV-värdering kombinerat med tredje högsta finansiella hävstång. Hufvudstadens och Hebas aktieägare förefaller däremot ha ett relativt tryggt utgångsläge om fastighetsvärdena skulle dippa. Grafik och sammanställning: SIX News, Källa: Bolagsrapporter samt kursdata från SIX Edge

OBS: I första publicering av undersökningen var Fabeges ebitda-resultat felaktigt uträknat (finansnettot ej återlagt). Tabeller samt grafer i undersökningens del 2 samt 3 har korrigerats för detta. Inga slutsatser kring sektorn eller andra bolag än Fabege påverkas.

Läs mer

Bra snurr på Wallenstams bostadsproduktion in i 2015

Ekeroskissbild

Ekerö centrum, där Wallenstam ska utveckla 400 lägenheter och 7.000 kvadratmeter handel, enligt pressmeddelande 2015-02-11. Byggstart är planerad till slutet på 2017. Bild: Wallenstam

Wallenstam känner av ett ”bra tryck” i uthyrningen av kommersiella lokaler i Göteborgs innerstad. I bostadshyresförhandlingarna för 2015 räknar man däremot snarare med ”justeringar” än med några ”stora höjningar”. Samtidigt ser framtidsutsikterna goda ut för både den omfattande bostadsproduktionen och gällande möjligheterna till ytterligare värdeökning på bolagets tillväxtlägen.

Det uppger Wallenstams vd och största ägare Hans Wallenstam i en intervju till SIX News.

Wallenstam känner sig samtidigt trygg med att inte vara beroende av förvärvad tillväxt på den mycket heta transaktionsmarknad där köparna försöker överträffa varandra i ambitiösa tillväxtmål.

Läs mer

Kungsleden vill fortsätta portföljrenodlingen 2015

Kungsledens förvaltningsarbete har löpt på bra under vinterns transaktionstopp samtidigt som så väl hyres- som transaktionsmarknad gått åt rätt håll. Tre huvudmål för 2015 är förbättrade driftsnetton, att komma igång med något av de projekt som kan ge avkastning på lägst 9 procent och att fortsätta förvärva och avvyttra mot flerårsmålet om en renodlad portfölj på 25 miljarder kronor.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Kungsledens vd Biljana Pehrsson och finanschefen Anders Kvist.

Vidare diskuteras de tudelade värdeförändringsutsikterna på svensk kommersiell transaktionsmarknad och fastighetsbolagets signaler kring en potentiell framtida preferensaktieemission.

Blästern före, efter

Kungsledens fastighetsprojekt Kvarteret Blästern, Vasastaden, Stockholm. Bild av innergården före och efter projekt. Bild: Stockholms Stads stadsbyggnadskontor

Läs mer

Klöverns Rutger Arnhult om börsens fastighetsrally

När pensionskapital nu strömmar in blir transaktionsmarknaden för fastigheter ”enormt” räntedriven. Även om värderingsmännen gör sitt jobb rätt i att inte ta ut räntefallet fullt i de bokförda värdena så pekar den senaste tidens rusning i fastighetsaktier runtom i Europa för att förväntningarna kring framtida räntehöjningar kan ha flyttats fram.

Det uppger fastighetsbolaget Klöverns vd och storägare Rutger Arnhult i en intervju till SIX News.

SIXREX vs SIXRX

Fastighetsaktier har utklassat börsen allteftersom statspappersräntan pressats mot noll. Över de senaste 5 åren har SIXREX som är ett totalavkastningsindex över Stockholmsbörsens fastighetsaktier, i blått, med +26 procents årlig totalavkastning utklassat Stockholmsbörsens totalavkastning, i form av SIXRX i grönt, om +17 procent årligen. Det har skett samtidigt som den svenska 10-åriga statspappersräntan, i rött, pressats ned från knappt 3,5 procent för 5 år sedan till under 0,5 procent i dag. Bild: SIX Edge 

Läs mer

Victoria Park ska växa stegvis via ett par storförvärv till

Victoria Park ser attraktiva uppvärderingsmöjligheter genom att återinvestera i att renovera upp svenska ”miljonprogramshus”. Fastighetsbolaget tänker köpa in fler av dessa via stora förvärv om minimum 500-1.000 lägenheter tills dess att man nått 1 miljon kvadratmeter förvaltad yta.

Det säger Victoria Parks vd Peter Strand till SIX News vid onsdagens kapitalmarknadsdag i Malmö.

När det gäller bolagets kvarvarande verksamhet kring dess livsstilsboendeprojekt i skånska Limhamn är huvudspåret fortsatt att sälja av det som bostadsrätter, kan så inte ske till en viss kalkylerad vinstnivå så kan ett alternativ vara att göra hyresrätter av det, avslöjar Strand.

Under kapitalmarknadsdagen berättade Victoria Park-ledningen vidare kring upprenoveringsstrategin, finansieringen och utsatta områdens möjligheter att vändas.

Victoria Parks Herrgården i Malmöstadsdelen Rosengård. Foto: Drago Prvulovic. Källa: Victoria Park

Läs mer

Fredrik Lundbergs tvåbenta strategi ligger fast

Lundbergs är nöjda med sin värdeutveckling över lite längre tidsperioder och investeringsbolaget ska även fortsatt följa den inslagna strategin: att dels vara aktiva storägare i en portfölj av noterade innehav och att dels vidareutveckla sin helägda fastighetsrörelse.

Det uppger Lundbergs vd och majoritetsägare Fredrik Lundberg i en intervju med SIX News.

På fastighetssidan ser Lundbergs stigande hyror och tydlig nedåtpress på direktavkastningskraven för både den egna fastighetsrörelsen och för Hufvudstaden. Därtill kommer den egna rörelsens ökade projektinvesteringstakt att hålla i sig under kommande år.

Bland övriga portföljbolag ser Lundberg Holmens vinstlyft komma från en kombination av interna förbättringar och externa effekter, och han är positivt inställd till värdeutsikterna för Holmens skogsmark. I Husqvarna bör alla förutsättningar vara på plats för en bättre börsutveckling framöver.

Klippan_Stockholm1

Fastighets AB L E Lundbergs fastighet Kvarteret Klippan, Stockholm. Bild: Olga Franksson. Källa: Lundbergs

Läs mer