Etikettarkiv: Finansinspektionen

Boräntans frikoppling från reporäntan ett borttappat ankare

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick talar vid SNS-seminarium om bankreglering. Foto: SIX News

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick talar vid SNS-seminarium om bankreglering. Foto: SIX News

Före finanskrisen hade många banker sina bolåneerbjudanden kopplade till reporäntan med ett tydligt individuellt påslag, men efter finanskrisen har bankerna infört andra modeller för sina bolåneerbjudanden, ofta med en rabatt utifrån ett listpris.

Hur fungerar konkurrensen i dag när man inte längre har ett lika tydligt ankare i form av reporäntan? Och hur ser möjligheterna ut att behålla sin rabatt under flera års tid? Har bankerna i dag möjlighet att justera upp sina listpriser och därmed marginaler mot kunderna successivt över tiden?

”Tidigare var det en väldigt stark koppling mellan bolåneräntor och reporäntan. Folk hade just en indikator, eller ett ankare som du säger. Sedan i och med finanskrisen kopplades bankernas egna finansieringskostnader isär från reporäntan på grund av att bankerna fick mycket dyrare finansiering på marknaderna. Då ville många banker helt enkelt inte längre ställa sina priser utifrån reporäntan, för det var inte längre deras finansieringskostnad. Det var nog en naturlig
utveckling, men det är klart att det blev svårare för kunderna. Man tappade en typ av prisindikator”, säger Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus till SIX News i samband med ett seminarium om bankreglering anordnat av SNS och Stockholms universitet.

Läs mer

Ny bankreglering kan bli storslägga mot svensk ekonomi enligt Bankföreningen

Bankföreningens vd Hans Lindberg vid SvD Bank Summit 2016. Foto: SIX News

Bankföreningens vd Hans Lindberg vid SvD Bank Summit 2016. Foto: SIX News

De förändringar som nu kokas ihop kring bankregelverket Basel 4 kan bli en storslägga mot svensk ekonomi ifall det går illa i förhandlingarna ur ett svenskt perspektiv.

Det sade Hans Lindberg, som är vd för branschorganisationen Bankföreningen, vid SvD Bank Summit 2016.

Förändringarna handlar bland annat om riskviktsgolv och begränsningar av bankernas interna riskmodeller, samt krav på bruttosoliditet. Riskviktsgolven är den mest betydande frågan, enligt
Lindberg. Det förhandlas om riskviktsgolv i 60-90 procent, vilket skulle medföra påtagliga kapitalkravsökningar för de fyra svenska storbankerna, säger han.

Läs mer

FI: Banker bör avsluta oetiska kundförbindelser i skatteparadis

FI_NordeaParallellt med att de så kallade Panamadokumenten blir offentliga fortsätter Finansinspektionens granskning av de svenska storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. Finansinspektionen anser att bankerna bör avsluta förbindelser med
kunder som har brevlådeföretag i skatteparadis även om det kan leda till rättsliga konsekvenser. Det säger Christer Furustedt, avdelningschef för tillsyn i stora banker hos Finansinspektionen, till SIX News.

Bankerna är enligt kontraheringsplikten skyldiga att ta emot medel från allmänheten och kan inte säga upp avtal med kunder utan saklig grund. Att säga upp avtalet med en kund som misstänks skatteplanera kan bryta mot kontraheringsplikten, något som sätter bankerna i en
knepig situation.

Men Christer Furustedt anser att det är upp till bankerna själva att avgöra vilken typ av transaktioner de vill vara förknippade med.

Läs mer

FI:s nya insynsregler når inte alla aktieinnehav i kapitalförsäkringar

Finansinspektionen har meddelat flera ändringar av reglerna kring insynspersoner från den 3 juli 2016. Bland annat ska transaktioner som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar nu komma att omfattas av anmälningsskyldigheten.

SIX News frågar Finansinspektionen om detta gäller ”retroaktivt”, alltså ifall alla som i dag har innehav i kapitalförsäkringar kommer att behöva meddela dessa.

”Svaret är nej. Skyldigheten att rapportera transaktioner (för personer i ledande ställning och närstående till dessa) gäller så snart ett transaktionsbelopp om 5.000 euro uppnåtts under
kalenderåret. Större innehavare blir således inte skyldiga att rapportera in sitt ingående innehav, och inte heller efterföljande transaktioner, om inte det kriteriet för att omfattas av
rapporteringsskyldighet uppnåtts”, uppger Peter Svensson, pressekreterare vid Finansinspektionen.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Riksbanken + Finansinspektionen = sant?

Under onsdagen lyfte Riksbankens ordförande Stefan Ingves i sitt uppmärksammade tal förslaget om att slå ihop Riksbanken och Finansinspektionen för att få en effektivare makrotillsyn. Det är inte heller vice riksbankschef Cecilia Skingsley främmande för.

”Jag delar Stefan Ingves uppfattning om att det här är en tänkbar väg – den mest långtgående vägen kanske”, sade Skingsley till SIX News vid ett seminarium anordnat av Danske Bank på torsdagen.

fi rb

Foto: Riksbanken/Wikimedia Commons

Läs mer

Rättssäker hantering av investmentbanken Carnegie?

Finanspolitiska rådets seminarium om ekonomiska kriser. Foto: SIX News

Finanspolitiska rådets seminarium på Grand Hotel om ekonomiska kriser. Foto: SIX News

Under hösten 2008, när allvarlig finanskris bröt ut efter den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs, rådde det världen över ett stort fokus på att rädda den finansiella
stabiliteten.

Samtidigt behandlades ett tillsynsärende om investmentbanken Carnegie där Finansinspektionen landade i att dra in bankens tillstånd, snarare än att exempelvis bötfälla banken och kräva förbättringar. Riksgälden hade skickat ett budskap till FI att Riksgälden var beredda att förstatliga Carnegie om banken skulle förlora sitt tillstånd.

Läs mer

Nytt kapitalkrav på gång för bankerna?

SNS/SIFR-seminarium om kapitalkrav på banker. Moderator Pehr Wissén, Bankföreningens vd Hans Lindblad, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksbanksledamot Martin Flodén och ekonomiprofessor Per Strömberg. Foto: SIX News

SNS/SIFR-seminarium om kapitalkrav på banker. Moderator Pehr Wissén, Bankföreningens vd Hans Lindblad, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksbanksledamot Martin Flodén och ekonomiprofessor Per Strömberg. Foto: SIX News

Finansinspektionen kan tänka sig att införa ett bruttosoliditetskrav på svenska banker, enligt myndighetens generaldirektör Erik Thedéen som dock anser att de nuvarande
riskbaserade kraven först bör göras mer robusta.

Bruttosoliditet beräknas som bankens eget kapital i relation till bankens totala tillgångar, och är ett icke riskjusterat kapitalmått. Bruttosoliditet behandlar därmed all utlåning lika, oavsett bedömd eller historisk kreditförlustrisk.

”Vi vill ha ett system där de riskbaserade kraven är de bindande, men där ett bruttosoliditetskrav är en sista bromskloss. Ska man lyckas med den kalibreringen måste man vara någorlunda stabil med det riskbaserade systemet först”, säger Erik Thedéen till reportrar i samband med ett SNS/SIFR-seminarium kring kapitalkraven på banker.

Läs mer