Etikettarkiv: Göteborg

P-G Perssons Platzer placerar sig där Göteborg väntas växa

Med god kännedom om lokalmarknaden är det ingen slump att Platzer som börsens mesta Göteborgsbolag inom fastigheter har lyckats positionera sitt bestånd strategiskt på flera av de kommande årens mest intressanta tillväxtlägen i Sveriges andra stad.

Det framgår när SIX News intervjuar Platzers vd P-G Persson efter första kvartalets delår 2016.

Platzer-strategin kretsar kring fortsatt tillväxt inom kommersiella fastigheter men med de Göteborgslägen man sitter på kan även bostadsexploatering skapa betydande övervärden som ännu inte ses i balansräkningen – något som i allra högsta grad gäller planerna för nya blandstaden Södra Änggården som Persson berättar om.

På den kommersiella sidan bedömer Platzer-vd:n att fortsatt goda projekttider kommer råda i Göteborg i 2-3 år till. Därefter kan ett kraftigt ökat planutbud sätta käppar i hjulet för projekt i fel lägen.

Under intervjun diskuteras även uthålligheten i den höga substanstillväxttakt som den noterade  svenska fastighetssektorn uppvisar i nuläget.

nordöstra Högsbo - Södra Änggården

Industriområdet nordöstra Högsbo blir till bostadsförtätade blandstaden Södra Änggården. Projektskiss som illustrerar börsbolaget Platzers fastigheter i området, före och efter projektet. Foto: Platzers pressbilder

Läs mer

Wallenstam ökar bostadssatsning och slutar räntesäkra

Bostadsproduktionen i egen regi ska stå för ökad andel av Wallenstams värdetillväxt i den låginflationsvärld som fastighetsbolaget räknar med framöver. Här ses rådande bostadspolitik ”sakta, sakta” utöka omfattningen av de viktiga planprocesserna.

Låginflationsvärlden innebär även utsikter om låga räntor för ”överskådlig” tid, något som lett till beslutet att fastighetsbolaget ej kommer att ingå nya räntesäkringskontrakt.

Det uppger Wallenstams vd och största ägare Hans Wallenstam i intervju till SIX News.

BRF Riggen Gröndal i Stockholmsområdet Gröndal. Under försäljning av Wallenstam. Foto: Wallenstam/Tomorrow AB

Läs mer

Victoria Park-vd:n om värdemaximerande hyreshöjning

Victoria Parks förvärvsexpansion har nått ”kritisk massa” vilket gjort det bostadsriktade fastighetsbolaget mer kräsna kring att kommande förvärv måste vara exakt rätt för dess upprenoveringsplaner.

I en intervju i samband med branscheventet Business Arena Malmö 2015 berättar vd Peter Strand för SIX om hur bostadsbolagets rent praktiskt säkrar de hyreshöjningar som dess upprustningskalkyl kräver.

Vidare diskuteras hur vissa aktörer i marknaden missförstått Victoria Parks intjäningsförmåga, hur bolaget tänker kring sina löpande lånerefinansieringar och vad som sker kring den resterande livsstilsboendeverksamheten.

Till preferensaktieägarna är budskapet att de inte ska frukta en Oscar Properties-manöver i närtid och stamaktieägarna bör de närmsta åren räkna med bästa värdeökning från återinvesterade kassaflöden, inte från utdelningar.

VP

Victoria Parks bostadshyresökningar springer ifrån allmännyttans. Grafen visar den procentuella utvecklingen i hyresvärde, med hänsyn taget till förändringar i beståndet (viktat på kvm), i jämförelse med allmännyttans generella hyresutveckling. Bild och källa: Victoria Parks delårsrapport för första kvartalet 2015

Läs mer

Bra snurr på Wallenstams bostadsproduktion in i 2015

Ekeroskissbild

Ekerö centrum, där Wallenstam ska utveckla 400 lägenheter och 7.000 kvadratmeter handel, enligt pressmeddelande 2015-02-11. Byggstart är planerad till slutet på 2017. Bild: Wallenstam

Wallenstam känner av ett ”bra tryck” i uthyrningen av kommersiella lokaler i Göteborgs innerstad. I bostadshyresförhandlingarna för 2015 räknar man däremot snarare med ”justeringar” än med några ”stora höjningar”. Samtidigt ser framtidsutsikterna goda ut för både den omfattande bostadsproduktionen och gällande möjligheterna till ytterligare värdeökning på bolagets tillväxtlägen.

Det uppger Wallenstams vd och största ägare Hans Wallenstam i en intervju till SIX News.

Wallenstam känner sig samtidigt trygg med att inte vara beroende av förvärvad tillväxt på den mycket heta transaktionsmarknad där köparna försöker överträffa varandra i ambitiösa tillväxtmål.

Läs mer

Kungsleden vill fortsätta portföljrenodlingen 2015

Kungsledens förvaltningsarbete har löpt på bra under vinterns transaktionstopp samtidigt som så väl hyres- som transaktionsmarknad gått åt rätt håll. Tre huvudmål för 2015 är förbättrade driftsnetton, att komma igång med något av de projekt som kan ge avkastning på lägst 9 procent och att fortsätta förvärva och avvyttra mot flerårsmålet om en renodlad portfölj på 25 miljarder kronor.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Kungsledens vd Biljana Pehrsson och finanschefen Anders Kvist.

Vidare diskuteras de tudelade värdeförändringsutsikterna på svensk kommersiell transaktionsmarknad och fastighetsbolagets signaler kring en potentiell framtida preferensaktieemission.

Blästern före, efter

Kungsledens fastighetsprojekt Kvarteret Blästern, Vasastaden, Stockholm. Bild av innergården före och efter projekt. Bild: Stockholms Stads stadsbyggnadskontor

Läs mer

Klöverns Rutger Arnhult om tillväxt, Corem och Tribona

Klövern har haft ett bra fjärde kvartal. På fastighetsbolagets tillväxtorter noteras stigande hyresnivåer och på utbudssidan ses inget omfattande spekulationsbyggande.

Det uppger Klöverns vd och storägare Rutger Arnhult i en intervju med SIX News.

Under intervjun berättar Arnhult att ett förvärv av resterande Tribona undviks till nuvarande upptrissade börsvärdering och förklarar varför ett sammangående med noterade Klövern-huvudägaren Corem är svårt att genomföra på dagens nordiska bankmarknad.

Gällande Klöverns framtidsplaner kan aktieägarna förvänta sig en total portföljtillväxt om cirka 1,5 till 2,0 miljarder per år, varav cirka 1 till 1,5 miljarder från projektinvesteringar. Fokus är dels stärkta positioner i Stockholm, Göteborg och Malmö och dels ytterligare befäst ledarskap i regionstäderna.

tele2-torshamnsgatan

Tele2:s framtida huvudkontor på Torshamnsgatan i Kista. Fastighetsprojektet är Klöverns i nuläget största på cirka 27.000 kvadratmeter, varav Tele2 kommer att hyra cirka 20.000 kvadratmeter. Till vänster ses 3D-skiss över fasaden, till höger byggarbetsplatsen så som den såg ut per 2014-12-01. Bilder: Klövern

Läs mer

Kungsleden vill spurta in årets förvärvsmål

Kungsledens förvärvsjakt fortsätter och dess stora kassa borgar för att man kan vara motpart även i snabba paketaffärer. Siktet är som tidigare meddelats Malmö, Stockholm och Göteborg, och just nu är det mycket kontor man tittar på. Fastighetsbolagets avyttringar av ”icke-strategiska” fastigheter väntas samtidigt ta fart igen nästa år.

Det säger Kungsledens marknads- och kommunikationschef Marie Mannholt till SIX News under N360-seminariet ”Framtidens Stad” i Malmö.

Mannholt ser fortsatta förbättringsmöjligheter på både förvaltningens kostnadssida och gällande de mjuka parametrar som stärker bolagets förvaltade kluster. När det gäller projekt har fastighetsbolaget bara börjat titta på byggrättsmöjligheterna, men på 3 års sikt kan en ”otrolig” projektpotential tänkas bli synlig.

Huvudkontor Vasagatan 7

Kungsledens huvudkontor på Vasagatan 7 i Stockholm. Källa: Kungsleden

Läs mer