Etikettarkiv: grekland

Grekland kan få vänta på nödlån

Utbetalning av nya nödlån till Grekland kan försenas eftersom regeringen inte har inte genomfört de krav som långivarna kräver i tid. Det betyder att eurogruppen kanske inte kan godkänna den planerade utbetalningen på 2,8 miljarder euro, motsvarande 27 miljarder kronor, när den träffas i Luxemburg på måndag.

”Vi har fortfarande inte fått någon bekräftelse på att åtgärderna har blivit slutförda”, säger en EU-tjänsteman till SIX News i Bryssel.

På EU-kommissionen, som måste presentera en rapport om hur Grekland uppfyller långivarnas krav innan euroländernas finansministrar kan fatta beslut om utbetalning, säger en annan tjänsteman att landet har gjort framsteg men att ”flera åtgärder måste färdigställas” innan det
kan ske.

Tanken var att Grekland skulle ha slutfört sammanlagt 15 reformer till mitten av veckan så att EU-kommissionen skulle hinna sy ihop sin rapport innan eurogruppens möte på måndag. De åtgärder som kvarstår rör bland annat privatiseringar och reformer inom energisektorn.

Läs mer

Ekonomer tror på Greklandsöverenskommelse – SIX News intervjuer

Annika Winsth, Nordea

Annika Winsth, Nordea   Foto: Nordea

Ledande ekonomer hos tre svenska storbanker som SIX News talat med på måndagen tror att Grekland till slut kommer att nå överenskommelse med långivarna som leder till att en beställningsinställelse undviks. Om tio dagar ska Grekland göra nästa avbetalning till IMF på 300 miljoner euro, följt av ytterligare tre betalningar under juni månad.

Euron väntas stärkas vid en uppgörelse, oavsett om den blir kort eller lång. Blir det däremot betalningsinställelse så kan det gunga till på valutamarknaderna. Läs mer

Europa är tillbaka i matchen enligt Luxemburgs finansminister

Europa är tillbaka i matchen ekonomiskt, och tillväxten kommer framöver att gynnas av flera faktorer. Det säger Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna till SIX News inför Luxemburgs EU-ordförandeskap som inleds vid halvårsskiftet.

”Europeiska centralbanken reviderade nyligen upp sin tillväxtprognos för euroområdet från 1,0 till 1,5 procent för 2015. Min gissning är att tillväxttakten kan bli ännu högre än så”, säger Pierre Gramegna.

De tre faktorerna som enligt finansministern kommer att gynna tillväxten är ECB:s obligationsköpsprogram, den så kallade Juncker-planen för investeringar i Europa, och de fallande oljepriserna.

”Europa är tillbaka och tillväxten kommer antagligen att vila både på mer konsumtion och mer investeringar”, tillägger han.

Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna. Foto: SIX News

Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna i Stockholm. Foto: SIX News

Läs mer

Högre tillgångspriser får inte FI att planera fler åtgärder

Finansinspektionen, som har ansvaret för makrotillsynen i Sverige, planerar i nuläget inga ytterligare åtgärder med anledning av de kraftigt stigande tillgångspriserna, vilka enligt flera bedömare hänger samman med ökad likviditet i spåren av centralbankers kvantitativa lättnader och sänkta styrräntor.

Det uppger Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson för SIX News i samband med ett SNS-seminarium om makrotillsyn.

”Nu kommer vi ganska snart att komma ut med hur vi avser implementera amorteringskrav. Det är det som vi gör nu”, säger han och tillägger att myndigheten får återkomma till frågan om huruvida
ytterligare åtgärder kan bli aktuella framöver.

”Jag kommer inte att gå in i en spekulation om olika åtgärder. Vi får se hur utvecklingen går. Det handlar om att göra åtgärder, utvärdera och se vad som händer och sedan eventuellt skruva på samma knappar – eller skruva på andra knappar”, säger Martin Andersson.

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson vid SNS-seminarium om makrotillsyn. Foto: SIX News

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson vid SNS-seminarium om makrotillsyn. Foto: SIX News

Behöver det kontracykliska bankbuffertkravet höjas?

”Just nu har vi inga planer på att göra någonting annat än amorteringskrav, men vi har en beredskap att använda alla de knappar som finns till vårt förfogande – en del har vi använt, en del har vi inte använt än”, svarar Martin Andersson som samtidigt framhåller att man måste följa utvecklingen på tillgångsmarknaderna noga.

Det svenska finansiella systemet skulle klara av ett eventuellt grekiskt utträde ur valutaunionen EMU, säger Martin Andersson vidare.

Läs mer

Eurogruppen har fattat beslut gällande Grekland

Euroländernas finansministrar kom på måndagskvällen överens om att inleda nationella procedurer för att verkställa ett antal utbetalningar om sammanlagt 43,7 miljarder euro till Grekland från räddningsfonden EFSF. Ett formellt beslut om utbetalning väntas kunna tas den 13 december. Vidare har man kommit överens om ett antal åtgärder för att minska Greklands skuldbörda.

”Eurogruppen välkomnar särskilt den uppdaterade bedömningen från trojkan om att Grekland på ett tillfredsställande sätt har implementerat en rad reformer, samt budgeten för 2013 och en ambitiös budgetplan för åren 2013-2016”, skriver Eurogruppen i ett uttalande efter mötet.

Läs mer