Etikettarkiv: Handelsbanken

Nya Handelsbanken-chefen ser ingen konflikt mellan digital och decentraliserad

Handelsbankens VD Anders Bouvin presenterar delårsrapport. Foto: SIX News

Handelsbankens VD Anders Bouvin presenterar delårsrapport. Foto: SIX News

Handelsbankens nya vd Anders Bouvin anser likt sin föregångare att det inte finns någon konflikt mellan Handelsbankens decentraliserade modell med lokala kontor och den pågående
digitaliseringen av ekonomin och banktjänster.

”Det finns ingen konflikt mellan att vara lokal och digital samtidigt. Vi tror att det snarare är precis tvärtom. Därför ska vi i Handelsbanken fortsätta att vara både lokala och digitala”, sade han vid presentationen av bankens delårsrapport.

Finns det verkligen inte en konflikt? Och tror du att marknaden kommer att hålla fast vid den synen?

”Absolut. Vem som helst kan skapa en digital bank – det enda du behöver är en oktroj (banktillstånd, SIX anm.), lite kapital och ett digitalt gränssnitt. Men vem som helst kan inte starta en kontorsrörelse ‘från scratch’. Därför tror jag att vi ska ha bägge i Handelsbanken”, säger Anders Bouvin till SIX News.

Bouvin tror att ett starkt varumärke och förtroende hos kunderna kommer att ha mycket stor betydelse framöver. Just kontoren bedömer han kommer att vara det område där Handelsbanken sticker ut.

”Dessutom är det en myt att kontoren skulle vara så himla dyra. K/I-talet (kostnader i relation till intäkter, SIX anm.) för kontorsrörelsen i Sverige är 35 procent. Du sparar otroligt lite kostnader genom att lägga ned kontor. Hyreskostnaderna är väldigt små – de är bara 5 procent av de totala kostnaderna. Mycket är interna kostnader som inte försvinner, alltså centrala kostnader som bara förs vidare till resterande kontor. Så vi känner inte alls igen den här demagogin kring digitalisering och att stänga kontor”, säger han.

Just nu stänger ni dock kontor?

”Jag tror inte att det beror på digitalisering. Världen omkring oss och demografin förändras. Till viss del har du rätt – man gör ju mer och mer vardagstjänster digitalt. Men det betyder inte att kunderna inte även uppskattar att vi finns lokalt. Så jag tror att vad man gör på kontor kommer att ändras. Man kommer att göra färre transaktioner. Mer kommer att vara relationsskapande, relationsbevarande och att hjälpa kunderna när de önskar ha kontakt med en mänsklig person”, resonerar den nya Handelsbanken-chefen.

Handelsbanken uppgav i somras att banken räknar med att framöver ha kvar runt 400 svenska bankkontor av sina då 463 kontor i landet.

Oktogonen och extrautdelning två separata frågor

Avsättning till Handelsbankens vinstdelningsstiftelse Oktogonen och frågan om eventuell
extrautdelning till aktieägarna är två separata frågor, sade Anders Bouvin som svar på en analytikerfråga kring huruvida banken kunde tänka sig att genomföra en extrautdelning, trots det tidigare beslutet att för 2016 inte göra någon avsättning till personalens vinstandelsstiftelse.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation var 24,0 procent per den 30 september, vilket var nästan 3 procentenheter högre än Finansinspektionens bedömda krav om 21,1 procent per det kommande årsskiftet. Handelsbankens mål är att ha en buffert på 1-3 procentenheter utöver FI:s krav.

På en fråga kring hur Handelsbankens styrelse skulle resonera ifall bankens kapitalbas skulle hamna ovanför intervallet uppgav Bouvin att en sådan omständighet skulle ha betydelse eftersom styrelsen har slagit fast ett intervall, men han betonade även att utdelningsbeslut
inte mekaniskt baseras på intervallet.

Handelsbanken anser att det är för tidigt att uttala sig om det kommande, framväxande bankregelverket Basel 4. Handelsbanken följer dock utvecklingen.

”Vi hoppas att Basel 4 kommer att bestämmas innan årsskiftet så att vi kan ha med det (i bedömningen)”, uppgav Anders Bouvin.

Johan Lind
johan.lind@six-group-se
SIX News

SHB:s avyttring i Industrivärden stärker Lundbergs makt

Inför börsöppningen på torsdagen stod det klart att ännu ett lager korsägande håller på att upplösas i Industrivärden-sfären: Handelsbanken säljer samtliga sina röststarka A-aktier i storägaren Industrivärden.

Av SIX News sammanställning nedan framgår hur den knapphändigt beskrivna affären påverkar ägandet i Industrivärden, som förutom i Handelsbanken även är en maktfaktor i storbolag som SCA, Skanska, Volvo, SSAB, Ericsson, Sandvik och ICA Gruppen:

Maktbalans i Industrivärden efter SHBs A-aktieförsäljning
Den mest tydliga effekten blir att maktbalansen i Industrivärden-sfären förskjuts ytterligare till Stockholmsnoterade investeringsbolagskollegan Lundbergs fördel.

Lundbergs har via pressmeddelande på morgonen bekräftat att man i samband med SHB:s utförsäljning ökat sin röstmakt i Industrivärden med dryga 3 procent. Lundbergs huvudägare och vd Fredrik Lundberg har därefter bekräftat privata aktieköp för sig själv och döttrarna Katarina Martinsson och Louise Lindh i en DI-artikel som publicerades på tidningens hemsida under eftermiddagen. Därtill är Lundbergs sfär redan direkta storägare i ett antal av Industrivärdens portföljbolag.

Samtidigt i stort sett försvinner SHB:s direkta ägarmakt i Industrivärden och den indirekta tjänstemannamakt som kunnat utövas via sfärbolagens många olika personal- och forskningsstiftelser försvagas och splittras ytterligare.

Läs mer

”Business as usual” med Handelsbankens nye vd

Handelsbankens HK (3)Handelsbankens nytillträdde vd Anders Bouvin ser inte vd-bytet som något dramatiskt och tror inte att det kommer att bli några större förändringar på banken efter att han tillträtt. Handelsbanken har en stabil modell och en fast strategi så det blir ”business as usual”, menar han.

Läs mer

Börsens UK-exponeringar inför Brexit-omröstningen

Europe_map_uk

Bild: ”Location map of the United Kingdom within Europe” från Wikimedia Commons-användaren Theeuro

Den 23 juni håller britterna folkomröstning kring huruvida landet ska förbli medlem i EU eller inte, det riskevent som omskrivits mycket under termen ”Brexit”.

Av de inte mindre än tre nya opinionsmätningar som publicerades under måndagen, 7 juni, visade samtliga på en ledning för Brexit-sidan. De tillfrågade britternas stöd för en Brexit var 48 procent i ICM:s nätbaserade undersökning (43 procent ville stanna i EU), 45 procent hos de som Yougov tillfrågat (41 procent ville stanna) samt 43 procent i TNS motsvarighet (41 procent ville stanna).

I och med den ovisshet som råder har SIX News kikat lite närmare på särredovisad Storbritannien-exponering bland Stockholmsnoterade bolag.

Sätter vi gränsen vid lägst 10 procents omsättningsandel visar sig de mest Storbritannien-exponerade börsbolagen finnas i ett brett urval av branscher och storlekskategorier. Utöver välkända Large cap-exponeringar såsom Nobia och Skanska finner vi mindre kända men i många fall minst lika betydande exponeringar i Mid Cap-bolag som Hoist, Bulten, Orexo, Fagerhult, Itab, Sectra och Troax samt i småbolag som Tradedoubler, Bong och Doro.

Uppdatering: Skanska avsåg i ursprunglig publicering andel av orderingång. Inläggets tabell har därefter uppdaterats med intäktsandel, med Skanskas pressavdelning som källa.

Läs mer

FI: Banker bör avsluta oetiska kundförbindelser i skatteparadis

FI_NordeaParallellt med att de så kallade Panamadokumenten blir offentliga fortsätter Finansinspektionens granskning av de svenska storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. Finansinspektionen anser att bankerna bör avsluta förbindelser med
kunder som har brevlådeföretag i skatteparadis även om det kan leda till rättsliga konsekvenser. Det säger Christer Furustedt, avdelningschef för tillsyn i stora banker hos Finansinspektionen, till SIX News.

Bankerna är enligt kontraheringsplikten skyldiga att ta emot medel från allmänheten och kan inte säga upp avtal med kunder utan saklig grund. Att säga upp avtalet med en kund som misstänks skatteplanera kan bryta mot kontraheringsplikten, något som sätter bankerna i en
knepig situation.

Men Christer Furustedt anser att det är upp till bankerna själva att avgöra vilken typ av transaktioner de vill vara förknippade med.

Läs mer