Etikettarkiv: hyresmarknad

Efter initial avyttring ska Castellums region Norr få växa

Klassföreståndaren 3 och Läkaren 10

Norrporten-köpet ger Castellum bland annat värdefulla Stockholmskontor. Förvärvade Klassföreståndaren 3 (tv) samt Läkaren 10 (th) vid Norra Bantorget i Stockholm. Dessa utgör numera Castellums tredje högst respektive allra högst värderade enskilda fastigheter. Foto: Castellum

Med stöd från ägarnas förtroende vid jätteförvärvet av AP-fondägda branschkollegan Norrporten, bland annat till att få ta ge ut nya aktier för 10 miljarder kronor, ser nu fastighetsbolaget Castellums ledning 2016 som året när ”det nya Castellum” skapas.

Så sammanfattar Castellums vd Henrik Saxborn läget när SIX News intervjuar honom och finanschefen Ulrika Danielsson efter halvårsrapporten. Läs mer

Amasten vill expandera vidare mot investment grade

Bostadsbolaget Amasten vill fortsätta expandera kraftigt på mindre orter kring regionstäder.

I en intervju med SIX News berättar vd David Dahlgren om de mindre orternas fördelar, hur kostnads- och renoveringsarbetet ökar i takt, hur expansionstempot kan hållas uppe och, inte minst, om varför Amasten-aktien ännu befinner sig under de flesta ägarinstitutioners radar.

Amasten

Amastens fokus: Orter nära regionstäder. Bild: Amastens presentationsmaterial för 2015Q3-rapporten

Läs mer

Fabege räknar på ”nya, stora” Stockholmsprojekt

Fabeges stora projekt löper på ”mycket bra” och man känner ännu varken av byggkostnadsinflation eller något riskfyllt spekulationsbyggande inom Stockholms kontorsmarknad. Samtidigt filas det internt redan på planerna för Fabeges kommande ”nya, stora projektmöjligheter”.

Att det Stockholmsfokuserade fastighetsbolaget skulle bli tvungna att sälja av från sina dyrare innerstadslägen för att klara projektfinansieringen stämmer dock ej – Fabege ska fortsätta omsätta sin fastighetsportfölj utifrån var man ser bäst potential och erbjuds bästa affär.

Det uppger Fabeges vd Christian Hermelin i en intervju med SIX News.

Vidare diskuteras Stockholms starka kommersiella hyres- och transaktionsmarknader samt varför Fabege vill fortsätta senare års resa mot en allt lägre belåningsgrad.

rasunda_telenors_kontor_151002_pressmeddelande

Telenor Sveriges framtida Fabege-kontor vid Råsunda. Bland tredje kvartalets storaffärer meddelades redan den 1 juli att Telenor tecknat ett 10-årigt kontorsavtal på 9.800 kvadratmeter med Fabege till ett hyresvärde om 31 miljoner kronor årligen. Avtalet avser nybyggnation vid Råsunda med inflytt 2018 och innebar ”startskottet” för Fabeges utveckling där. Bild: Fabege

Läs mer

Kostnadsjagande Castellum skyr dyrt Stockholms-CBD

Castellum levererade ett ”starkt” isolerat tredje kvartal med en 7-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet, en fortsättning av vad man presterat historiskt. Att nettouthyrningen vände till negativ beror till största del på en enskild flytt i Göteborg.

Fastighetsbolaget vill fortsätta investera i beståndens tillväxt på de orter där man redan finns. Även om det för Stockholms del innefattar ”citynära” lägen så råder det ingen risk för att Castellum skulle vilja in i huvudstadens ”alldeles” för dyra mest centrala kommersiella lägen.

Det framgick när SIX News intervjuade Castellums vd Henrik Saxborn och finanschefen Ulrika Danielsson efter tredje kvartalsrapporten för 2015.

Parallellt med tillväxten ska Castellum-bestånden fortsätta sänka sina kostnader, och den möjligheten ser ledningen även för nyförvärvade samriskbolaget Ståhls.

Vidare diskuterades stämningen på den heta transaktionsmarknaden och hur man ska se på Öresund som investeringsort, i ljuset av regionens stora nyproduktionsutbud.

Därtill gav Saxborn och Danielsson sin syn på Castellums spridda ägarbild och framtida ägarförändringar.

Hornsberg 10

Tredje kvartalets Kungsholmenförvärv i form av fastigheten Hornsberg 10. Förvärvet på 14.900 kvadratmeter utgör nuvarande Castellum-portföljens första fastighet inom Stockholms tullar. Köpeskillingen sattes till 421 miljoner kronor och säljare var Index International. Bild: Castellums rapport för tredje kvartalet 2015

Läs mer

Briggen-vd ser mer riskfylld kontorsproduktion i Malmö

Castellums Öresundsinriktade dotterbolag Briggen noterar hur Malmö-marknadens kontorsproduktion på senare år har varit så väl högre som mer riskfylld relativt Stockholm och Göteborg. Den situationen kan bestå i 2-3 år och ökar pressen på befintliga fastigheter att kunna stå emot den tillkommande konkurrensen. På Köpenhamnssidan anas samtidigt nu en ”positiv försiktighet” på hyresmarknaden och fastighetsbolaget utesluter inte fler förvärv där framöver.

Det uppger Briggens vd Ola Orsmark i en mailkommentar till SIX News efter torsdagens branschevent Business Arena Malmö 2015.

11193394_10152933451617149_2333753905493877349_n

Malmös nya kongresshotell Clarion Hotel & Congress Malmö Live som öppnade den 2 maj i år och var skådeplatsen för torsdagens fastighetsbranschmässa Business Arena Malmö. Hotellet är uppfört av Skanska. Foto: Joakim Lloyd Raboff. Källa: Clarion Hotel & Congress Malmö Lives facebooksida

Läs mer

Diös vill utöka sina Norrlandsbestånd selektivt

Umeås och Luleås kontorsmarknader agerar draglok bland Diös fokusorter samtidigt som det Norrlandsinriktade fastighetsbolaget mött ett ”ganska stort” intresse för sitt ”inlandsbestånd” i pågående avyttringsdiskussioner. På expansionssidan finns så väl förvärvsdiskussioner via egna kontaktnätet som planer på att fortsätta skala upp projekttakten.

Det framgår när SIX News intervjuar Diös ledning, i form av vd Knut Rost och finanschef Rolf Larsson.

Vidare diskuteras Diös-orternas långsiktiga tillväxtförutsättningar, bostadsbeståndet och koncernens kapitalstruktur.

IN

In: gallerian i Sundsvall, ägd och förvaltad av Diös. Källa: In: gallerian

Läs mer

Fabeges Hermelin höjer takten i Stockholmsprojekten

Fabeges förvaltningsresultatutveckling uppvisade en ”klar underliggande förbättring” i första kvartalet samtidigt som det Stockholmsfokuserade fastighetsbolaget överraskas av kraften i hur hyresuppgångarna nu sprider sig ut från innerstaden.

Det uppger Fabeges vd Christian Hermelin i en intervju till SIX News.

Under intervjun avslöjar Fabege-vd:n hur bolaget, utöver de beslutade projekten, under 2015 även avser nettoinvestera i fler nya utvecklingsfastigheter. Därutöver  berättar Hermelin kring hur Fabege senaste finansieringsdrag kan pressa fram (ännu) bättre villkor på banklånen.

Frasaren-10

Fabege-fastigheten Fräsaren 10 i Solna Business Park, Solna. I februari meddelade Fabege att man hyrt ut 4.300 kvadratmeter i fastigheten på 10 år till statligt ägda banken SBAB. Senast den 1 november flyttar SBAB ut från Östermalm. Bild och källa: Fabege

Läs mer