Etikettarkiv: industrivärden

SHB:s avyttring i Industrivärden stärker Lundbergs makt

Inför börsöppningen på torsdagen stod det klart att ännu ett lager korsägande håller på att upplösas i Industrivärden-sfären: Handelsbanken säljer samtliga sina röststarka A-aktier i storägaren Industrivärden.

Av SIX News sammanställning nedan framgår hur den knapphändigt beskrivna affären påverkar ägandet i Industrivärden, som förutom i Handelsbanken även är en maktfaktor i storbolag som SCA, Skanska, Volvo, SSAB, Ericsson, Sandvik och ICA Gruppen:

Maktbalans i Industrivärden efter SHBs A-aktieförsäljning
Den mest tydliga effekten blir att maktbalansen i Industrivärden-sfären förskjuts ytterligare till Stockholmsnoterade investeringsbolagskollegan Lundbergs fördel.

Lundbergs har via pressmeddelande på morgonen bekräftat att man i samband med SHB:s utförsäljning ökat sin röstmakt i Industrivärden med dryga 3 procent. Lundbergs huvudägare och vd Fredrik Lundberg har därefter bekräftat privata aktieköp för sig själv och döttrarna Katarina Martinsson och Louise Lindh i en DI-artikel som publicerades på tidningens hemsida under eftermiddagen. Därtill är Lundbergs sfär redan direkta storägare i ett antal av Industrivärdens portföljbolag.

Samtidigt i stort sett försvinner SHB:s direkta ägarmakt i Industrivärden och den indirekta tjänstemannamakt som kunnat utövas via sfärbolagens många olika personal- och forskningsstiftelser försvagas och splittras ytterligare.

Läs mer

Helena Stjernholm om Industrivärdens förnyelse

Med strategiöversynen i fredagens bokslut breddar sig Industrivärden från dagens existerande förvaltning av svenska storbolagsaktier. Dels börjar investmentbolaget investera i lite mindre innehav på nordisk basis och dels ska man mer aktivt söka gemensamma ägaragendor med andra storägare i storbolagen.

I en intervju berättar Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm för SIX News om de nya investeringsplanerna och det osäkra konjunktur- och börsläge som råder.

Innehavsmässigt lyfter SIX fram nyemissionsspekulationerna i krisande stålinnehavet SSAB, sparberedskapen i verkstadsinnehaven Volvo och Sandvik samt nyttan med det fortsatta korsägandet mellan Industrivärden och Handelsbanken.

Storbolagssamordningen med andra storägare visar sig innefatta bland andra Investor i Ericsson och Cevian i Volvo. Stjernholm vill däremot inte tala om några specifika planer för Industrivärden att öka samordningen med storägande investmentbolagskollegan Lundbergs.

ivärden

Industrivärdens entré på Storgatan 10 i Stockholm. Foto: Industrivärden

Läs mer

Tappade efter amerikansk arbetsstatistik, OMXS30 -0,3 %

Kurserna på Stockholmsbörsen handlades under stora delar av fredagen i positivt territorium men föll mot eftermiddagen tillbaka för att stänga under nollstrecket. I nyhetsflödet återfanns bolagsrapporter och amerikanska jobbsiffror.

SIX Generalindex hade vid stängning minskat 0,3 procent till 443 samtidigt som OMXS30-index backade 0,3 procent till 1.330. Omsättningen var 21,5 miljarder kronor på Stockholmsbörsen och 33,2 miljarder inklusive de alternativa handelsplatserna Bats, Chi-X och Turquoise. Genomsnittsomsättningen på Stockholmsbörsen ligger vanligen omkring 13-15 miljarder.

Fredagen den 5 februari - graf

Läs mer

Investeringsbolagen fortsätter överavkasta – SIX

SIX News har gjort ett nytt svep över alla noterade svenska investeringsbolag och tidigare slutsats står sig: investeringsbolagens överavkastning fortsätter.

Investeringsbolagsindex har överavkastat knappt 4  procent årligen de senaste 10 åren, ställt mot börsen som helhet.

Investeringsbolag som i dag har mer än hälften i onoterat har dock underpresterat så avkastningsframgångarna förefaller främst ha skapats via förvaltning av noterade aktier.

Bland enskilda investeringsbolag toppar Bure 10-årshistoriken, tätt följda av Luxonen och därefter Latour. Alla tre bolagen har haft över 20 procents årlig totalavkastning över denna långa mätperiod.

Tittar man på kassanivåer verkar åtminstone Traction och Creades just nu stå och vänta på att det ska uppstå bättre investeringslägen. Inget bolag är dock hårt skuldsatt.

Samtidigt har de senaste årens starka börs sannolikt bidragit till att investeringsbolagens avkastningshistorik dopats något av stigande substansvärdering: medianrabatten är numera nere på endast 6 procent.

Vill man åka med på bevisade framgångsresor så bör man kanske, som alltid, även ta en snabbtitt på dagens biljettpriser.

SIXRXFIIF vs SIXRX

Överavkastande investeringsbolag. Investment- och förvaltningsbolagsindexet SIXRXFIIF, i grönt, har genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på knappt +14 procent de senaste 10 åren (t.o.m. 2015-11-19). Det innebär en överavkastning om knappt +4 procentenheter per år jämfört med totalavkastningen på drygt +10 procent årligen för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i svart. (Jämförelsen är ej kontrollerad för risk.) Källa: SIX Edge

Läs mer

Fredrik Lundberg vill ej samordna Ivärden-Lundbergs

Investmentbolaget Lundbergs vd och största ägare Fredrik Lundberg är nöjd med att man nu kommit till rätta med de ”personunioner” kring Industrivärden som varit en ”avart” av dess korsägandestruktur. Fortsatt korsägande är nu en fråga för respektive bolags styrelse. Lundberg är samtidigt tydlig med att det nu inte kommer att följa en ”samordning” mellan Industrivärden och Lundbergs, utan respektive investmentbolags skilda strategier står fast, tills vidare.

Det framgår under SIX News senaste intervju med Fredrik Lundberg.

Gällande kapitalmarknaderna ser Lundberg slutet för obligationsrallyt, med huvudantagandet att vi någon gång i framtiden bör förvänta oss en återgång till en mer ”normal” realräntenivå om 3-5 procent. För breda aktieportföljer är det även framåt rimligt att anta avkastningskrav på 6-7 procent realt, på väldigt lång sikt.

Därtill diskuteras Lundbergs helägda fastighetsrörelse och en större branschkollegas offensiv på de östgötska hemmaorterna Norrköping och Linköping.

Lundberg

Lundbergs totalavkastning de senaste 20 åren, i grönt, har motsvarat cirka +15,5 procent per år. Det är ungefär 3 procentenheter mer per år än motsvarande totalavkastning om +12,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i rött, och nära 9 procentenheter bättre än den årliga avkastning på +6,7 procent man kunnat få från statsobligationer, i form av OMRXTBOND i blått. Källa: SIX Edge

Läs mer

Nyrén om Industrivärdens investeringsjakt, SHB, Volvo

Industrivärden fortsätter att leta efter nya investeringsalternativ och man har en ”god” investeringskapacitet för sådana. Samtidigt behåller aktiemarknaden som tillgångsslag en relativ attraktivitet gentemot bland annat obligationer, där rallyt nu har nått sitt slut.

Det uppger Industrivärdens avgående vd Anders Nyrén i en intervju till SIX News.

I tillförordnade vd:n Bengt Kjell får investmentbolaget en ”utomordentligt duglig person” på vd-stolen, mer än så vill Nyrén i dag inte säga om jakten på en permanent ny vd för investmentbolaget.

Andra ämnen som berörs är Handelsbanken-modellens förmåga till fortsatta tillväxtframgångar och den nuvarande regeringens ekonomiska politik. Att ge sin syn på potentialen för externa strukturgrepp i Volvo vill Nyrén däremot inte ställa upp på.

Industrivärdens huvudkontor på Storgatan 10 i Stockholm. Bild: Google Maps juni 2014

Industrivärdens huvudkontor på Storgatan 10 i Stockholm. Bild: Google Maps, juni 2014

Läs mer

SCA-vd:n upplever orubbat förtroende från ägarna

SCA:s vd Jan Johansson har efter kontinuerliga dialoger med institutionella ägare, personal och fack fått intrycket att ”fullt förtroende” råder för så väl pappers- och hygienföretaget som hans bolagsledning. Svenska Dagbladets avslöjanden betecknar han som ”en väldigt svensk företeelse”.

Det säger Jan Johansson till SIX News efter bokslutet för 2014.

Läs mer