Etikettarkiv: inflation

Ingves flirtar med fler penningpolitiska verktyg?

Riksbankschef Stefan Ingves och Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso vid seminarium hos IVA. Foto: SIX News

Riksbankschef Stefan Ingves och Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso vid seminarium hos IVA. Foto: SIX News

Riksbankens chef Stefan Ingves har vid upprepade tillfällen på senare tid framhållit om han vill få upp inflationen på ett ordnat sätt och inte på ett oordnat. Vid ett seminarium i Stockholm där Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso deltog sade Ingves:

”Den underliggande frågan är hur man skapar inflation på ett ordnat sätt. Hur man skapar mycket inflation på ett oordnat sätt är välkänt och har prövats på många håll i världen under historiens gång. Det är inte vad vi vill uppnå. Så å ena sidan finns det många sorters instrument som man kan tänka sig. Å andra sidan – låt oss hoppas att vi inte behöver använda dem så att vi kan komma ur det nuvarande läget hyfsat snart.”

Är det en signal om att det trots allt finns ytterligare verktyg att tillgå i ett mer extremt scenario, Stefan Ingves?

”Vad jag mera reflekterar kring är att vi för en flexibel inflationsmålspolitik och då är det med hjälp av penningpolitiken, som vi bedriver den i dag rent tekniskt, som vi vill få upp inflationen
till två procent, vilket vi också tror att vi kommer att lyckas med – om vi har rätt i våra analyser. Sedan pågår det en helt annan diskussion om inflation i största allmänhet, vad som händer och vad det är som gör att man kan få mycket inflation, men det är något helt annat”, säger Stefan Ingves till SIX News efter seminariet.

Läs mer

Swedbank ser låg sannolikhet för rejäl oljerekyl uppåt

Swedbank anser att sannolikheten för en rejäl oljeprisrekyl uppåt med en efterföljande inflations- och räntehöjningsspiral är låg.

Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Foto: Swedbank

Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Foto: Swedbank

”Man ska aldrig utesluta någonting, men just det ser vi som en relativt begränsad risk just nu”, säger Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson till SIX News.

Samtidigt konstaterar han att allting kan hända och att spänningarna mellan Saudiarabien och Iran har förstärkts. Hormuz-sundet i Persiska viken är centralt för den globala oljehandeln.

”Stänger man det kommer oljepriserna att stiga väldigt drastiskt, men det ingår inte i vårt huvudscenario utan det är en riskscenario”, resonerar Alvesson.

I övrigt när man tittar på oljemarknaderna ser man att produktionen har gått upp mycket, framhåller han.

Läs mer

Glöm deflation – se upp för inflation, varnar rådgivare

Det fokuseras för mycket på deflationsrisken i världsekonomin – man bör snarare se upp för inflation. Det anser amerikanskan Philippa Malmgren som har varit finansmarknadsrådgivare för Vita huset när George W. Bush var president.

Stater försöker avstå från att betala tillbaka sina skulder genom att skapa inflation, säger hon vid Skagen Fonders nyårskonferens 2016.

Skillnaden mellan upplevd inflation och inflationen på pappret ökar, uppger hon och hänvisar till begreppet ”krympflation” (shrinkflation) – att priset på en vara hålls oförändrat, men att paketets innehåll minskas.

”Det är en föregångare till prishöjningar”, säger rådgivaren som trots vad namnet kan antyda inte talar svenska.

Philippa Malmgren vid Skagen Fonders nyårskonferens 2016. Foto: SIX News

Philippa Malmgren vid Skagen Fonders nyårskonferens 2016. Foto: SIX News

 

Läs mer

Riksbanken hoppas att Fed höjer styrräntan

Riksbanksledamoten Per Jansson hoppas att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta vid det penningpolitiska mötet nu på torsdag.

”Det bästa för Sverige, och även för USA kan jag tänka mig, vore att de faktiskt höjer styrräntan. Det skulle dels bekräfta att de ser en stark amerikansk ekonomi i grunden. Och sedan blir det ju lite lättare för oss ur ett växelkursperspektiv ifall de gör det”, säger Per Jansson till SIX News i samband med ett LO-seminarium kring lönebildning.

Läs mer

EUR/USD kan nå paritet inom ett år – Pimco

Euron och dollarn kan inom ett år ha nått paritet, alltså att en euro kostar en dollar. Det förutspår Mike Amey, europeiskt ränteansvarig vid obligationsjätten Pimco, i en intervju med SIX News.

I skrivande stund kostar en euro 1,07 dollar, efter att ha kostat runt 1,20 dollar vid årsskiftet.

”Vår förväntan är att euron kan fortsätta att försvagas mot dollarn, huvudsakligen på grund av att vi tror att Federal Reserve kommer att höja styrräntan”, säger Pimco-ekonomen som räknar med att den amerikanska räntehöjningscykeln inleds mot slutet av året.

Han tror visserligen inte att det kommer att bli en särskilt aggressiv räntecykel, men om penningpolitiken rör sig i olika riktning i USA och EMU väntas ett uppåttryck på dollarn när amerikanska tillgångar blir mer attraktiva att investera i till högre räntor, resonerar han.

Mike Amey vid Pimco. Foto: Pimco

Mike Amey vid Pimco. Foto: Pimco

Överlag är Mike Amey mer optimistisk kring Europa än vad han har varit på länge, trots den kvardröjande osäkerheten kring Grekland.

”När vi tittar på Europa som helhet ser vi en gradvis allt bättre bild. Europa drar i nuläget fördel av tre gynnsamma faktorer”, säger han.

Läs mer

Låg inflation ett globalt fenomen enligt SEB:s chefsekonom

Den låga inflation som råder i dag är ett globalt fenomen med globala orsaker, bland annat ökad produktionskapacitet i världen, enligt SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Varför har vi så låg inflation?

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Foto: SEB

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Foto: SEB

”Jag tror att inflation i dag är ett globalt fenomen. Inflationskrafterna skapas på global nivå och den huvudsakliga drivkraften för inflation är hur mycket resurser du har, inte minst hur mycket lediga resurser du har”, säger Robert Bergqvist i en intervju med SIX News.

”Det som har hänt i världsekonomin 10-15 år tillbaka i tiden är en enorm globalisering. Man har öppnat dörren mot hela den asiatiska produktionsapparaten. I dag finns 25 procent av all arbetskraft i Kina och 15 procent finns i Indien. Den globala arbetsmarknaden håller på att hitta tillbaka till någon typ av jämvikt, och under den här jämviktsprocessen pressas lönekostnaderna nedåt”, fortsätter han.

Vidare har företag tagit på sig en för stor kostym under de goda ekonomiska år som föregick finanskrisen, drivna av skulduppbyggnad, anser chefsekonomen.

Läs mer

Hägglund vill inte förändra styrningen av Riksbanken

Inflationen i Sverige är låg och har legat under Riksbankens inflationsmål en tid. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund räknar dock med att inflationen kommer att stiga en del framöver och ser inget behov av att ändra styrningen av myndigheten.

”Det är ju bra för oss löntagare att priserna håller sig nere och inte stiger okontrollerat, men samtidigt är det ju så att Riksbanken har ett inflationsmål på 2 procent och det målet har vi legat långt under, under en ganska lång tid. Därför finns det väl skäl att tänka sig att inflationen kommer att stiga en del framöver, kanske genom åtgärder från Riksbanken, för det är ju det som egentligen är tanken med det mål som Riksbanken har”, säger Göran Hägglund i en intervju med SIX News under Almedalsveckan.

Läs mer