Etikettarkiv: investeringsstrategi

Ratos nya storförvärv av Plantagen gillas av analytiker

Ratos förvärv av trädgårdskedjan Plantagen tas emot positivt av aktieanalytiker hos såväl Nordea som Kepler Cheuvreux. Båda analyshusen ser en industriell logik i affären samtidigt som förvärvspriset investeringsbolaget betalar till säljaren Apax betecknas som ”attraktivt” av Nordea och som ”rimligt” av Kepler Cheuvreux.

Det framgår av analyskommentarer som lämnats till SIX News efter lunchtid på tisdagen, i Nordea Markets fall i form av en analyskommentar som gått ut till kunderna och som SIX får ta del av via bankens Ratos-ansvarige Chief Analyst Elias Porse. Förvärvet meddelades på tisdagsmorgonen.

”Plantagen passar bra in i Ratos portfölj och betyder liksom föregående två förvärv att Ratos breddar exponering mot retail i sin portfölj. En inkommande vd som tidigare varit på Byggmax talar ytterligare för att Ratos blir en bra ägare till Plantagen”, uppger Kepler Cheuvreux-analytikern Hjalmar Ahlberg till SIX.

Från Nordea-håll sägs Plantagen vara den typ av affär som bankens analytiker velat se från Ratos: ett större förvärv av en klar marknadsledare i en bransch med konsolideringspotential.

plantagen-banner

Bild: Plantagens hemsida

Läs mer

Kinneviks vd om varför bolagsbyggande ska låtas ta sin tid

Efter positiv utveckling kring både tillväxt och investeringar i Kinneviks portföljbolag under andra kvartalet står investmentbolaget nu starkt positionerade, såväl inför andra halvåret som åren framöver. Nuvarande utmaningar innefattar en del av tillväxtmarknadsinvesteringarna samt transformationen av de mogna innehaven Millicom, MTG och Tele2.

Det säger Kinneviks vd Lorenzo Grabau till SIX News i en intervju efter halvårsrapporten.

”Vi har starka bolag med goda marknadspositioner, utmärkta kundrelationer och väldigt starka varumärken. Våra bolag är även välinvesterade för kunna fånga tillväxtmöjligheter på sina respektive marknader och därtill har vi väldigt motiverade team som präglas av ‘Kinnevik-andan’: de är entreprenöriella, motiverade och redo att driva på affärernas tillväxt. Allt det här gör att vi kan ha tillförsikt inför de kommande åren”, summerar Grabau läget.

I intervjun som följer uppdaterar Lorenzo Grabau SIX läsare kring portföljarbetet och därtill diskuteras varför Kinneviks bolagsbyggande kräver en långsiktig utvärderingshorisont från investerarnas sida.

Kinnevik vs SIXRX 20 år

Kinnevik har utklassat Stockholmsbörsen på längre sikt. Kinneviks B-aktie, i grönt, har totalavkastat totalt +1.798 procent över den senaste 20-årsperioden samtidigt som den breda Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX, i rött, givit +717 procent. Kinnevik vinner även motsvarande jämförelser på 10 respektive 5 års sikt med god marginal. Graf och data: SIX Edge

Läs mer

Bure ser möjligheter om småbolagsrallyt punkteras

Efter att ha utklassat börsen och övriga investeringsbolag under 2015 sitter Bure nu med 1 miljard kronor att investera. Man har analyser klara på bolag som man haft ögonen på länge och givet att börsvolatiliteten kommit upp så kan möjligheter ”förr eller senare” uppenbara sig.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Bures vd Henrik Blomquist och finanschefen Max Jonson.

Samtidigt bör noteras hur Bures huvudsakliga investeringsuniversum inom små till medelstora bolag ännu inte har fått känna av den värderingspress som drabbat börsens storbolag. Här menar Bures vd att historiken talar för att värderingsgapet ska stängas, ”på ett eller annat sätt”.

Att tidigare högt värderade teknik- och biotechaktier i USA börjat få se sina värderingar smälta ihop, eller implodera, är här ett varningstecken men samtidigt har småbolagen visst stöd i en åtråvärd intäktstillväxt som storbolagen generellt inte kan matcha.

Under intervjun diskuteras även Bures syn på att kortsiktigt skapa värden via substansrabatten och de i särklass största två portföljbolagen Mycronic och Vitrolife.

Small vs Large

Är småbolagens motståndskraft uthållig? Totalavkastningen för svenska småbolag, i grönt, har varit +16 % under de senaste 12 månaderna medan storbolagen, i rött, levererat negativa –14 % över samma period. Graf: SIX Edge

Läs mer

Helena Stjernholm om Industrivärdens förnyelse

Med strategiöversynen i fredagens bokslut breddar sig Industrivärden från dagens existerande förvaltning av svenska storbolagsaktier. Dels börjar investmentbolaget investera i lite mindre innehav på nordisk basis och dels ska man mer aktivt söka gemensamma ägaragendor med andra storägare i storbolagen.

I en intervju berättar Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm för SIX News om de nya investeringsplanerna och det osäkra konjunktur- och börsläge som råder.

Innehavsmässigt lyfter SIX fram nyemissionsspekulationerna i krisande stålinnehavet SSAB, sparberedskapen i verkstadsinnehaven Volvo och Sandvik samt nyttan med det fortsatta korsägandet mellan Industrivärden och Handelsbanken.

Storbolagssamordningen med andra storägare visar sig innefatta bland andra Investor i Ericsson och Cevian i Volvo. Stjernholm vill däremot inte tala om några specifika planer för Industrivärden att öka samordningen med storägande investmentbolagskollegan Lundbergs.

ivärden

Industrivärdens entré på Storgatan 10 i Stockholm. Foto: Industrivärden

Läs mer

Värdeinvestering gör comeback 2016 enligt BofA-ML

2016 blir året då en värdeinvesteringsfilosofi återigen börjar betala sig varför ”noga utvalda och hälsosamma utdelningsaktier” blir bättre placeringar än tillväxtbolag.

Inför det nya året bör man vänta sig en miljö av stigande bolagsvinster men också av ökade risker och volatilitet när penningpolitiken spretar och räntorna stiger. Den ekonomiska tillväxten blir blygsam globalt sett när USA ökar takten, Kina bromsar in och Brasilien backar. Aktiemarknaderna bör leverera en ensiffrig positiv avkastning.

Det fastslår Bank of America-Merill Lynch (BofA-ML) i en global investeringsstrategirapport på tisdagen.

BofA-ML tar sig själva an det nya året med ”behärskad optimism” och levererar samtidigt följande 10 makroteman:

  • S&P 500 som den ultimata ”anti-kredit”-positionen
  • Blygsam ekonomisk tillväxt
  • Försiktig inflationsuppgång
  • Början på tillväxtekonomiernas återhämtning
  • Räntestegring från nollnivå
  • Spretande penningpolitik
  • Råvaror under press
  • Kreditsidan ser komplicerad ut
  • Global investeringsallokering
  • USA:s husmarknad fortsätter återhämtas
kaboompics.com_Crystal ball in hands

BofA-ML blickar in i framtiden. Bild: http://kaboompics.com

För en kort beskrivning av varje BofA-ML-tema, se fortsättning nedan.

Läs mer

Amasten vill expandera vidare mot investment grade

Bostadsbolaget Amasten vill fortsätta expandera kraftigt på mindre orter kring regionstäder.

I en intervju med SIX News berättar vd David Dahlgren om de mindre orternas fördelar, hur kostnads- och renoveringsarbetet ökar i takt, hur expansionstempot kan hållas uppe och, inte minst, om varför Amasten-aktien ännu befinner sig under de flesta ägarinstitutioners radar.

Amasten

Amastens fokus: Orter nära regionstäder. Bild: Amastens presentationsmaterial för 2015Q3-rapporten

Läs mer

Investeringsbolagen fortsätter överavkasta – SIX

SIX News har gjort ett nytt svep över alla noterade svenska investeringsbolag och tidigare slutsats står sig: investeringsbolagens överavkastning fortsätter.

Investeringsbolagsindex har överavkastat knappt 4  procent årligen de senaste 10 åren, ställt mot börsen som helhet.

Investeringsbolag som i dag har mer än hälften i onoterat har dock underpresterat så avkastningsframgångarna förefaller främst ha skapats via förvaltning av noterade aktier.

Bland enskilda investeringsbolag toppar Bure 10-årshistoriken, tätt följda av Luxonen och därefter Latour. Alla tre bolagen har haft över 20 procents årlig totalavkastning över denna långa mätperiod.

Tittar man på kassanivåer verkar åtminstone Traction och Creades just nu stå och vänta på att det ska uppstå bättre investeringslägen. Inget bolag är dock hårt skuldsatt.

Samtidigt har de senaste årens starka börs sannolikt bidragit till att investeringsbolagens avkastningshistorik dopats något av stigande substansvärdering: medianrabatten är numera nere på endast 6 procent.

Vill man åka med på bevisade framgångsresor så bör man kanske, som alltid, även ta en snabbtitt på dagens biljettpriser.

SIXRXFIIF vs SIXRX

Överavkastande investeringsbolag. Investment- och förvaltningsbolagsindexet SIXRXFIIF, i grönt, har genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på knappt +14 procent de senaste 10 åren (t.o.m. 2015-11-19). Det innebär en överavkastning om knappt +4 procentenheter per år jämfört med totalavkastningen på drygt +10 procent årligen för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i svart. (Jämförelsen är ej kontrollerad för risk.) Källa: SIX Edge

Läs mer