Etikettarkiv: kapitalmarknadsdag

Ännu räntefest hos växande fastighetsskara i Båstad

Hotell Skansen

Kan fastighetsbolagen som samlats intill Hotel Skansens kallbadhus/spa i Båstad erbjuda investerare skydd mot det ostadiga finansmarknadsklimat som inlett 2016? Foto: SIX News

Stora delar av den noterade svenska fastighetssektorn fanns under tisdagen och onsdagen på plats i nordvästra Skåne för eventet Kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Värdskapet hade i år utökats från Erik Paulsson-anknutna fastighetsbolag som Brinova (onoterat men noteringsaktuellt), Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs till att även inkludera branschkollegorna Balder, Fastpartner och Kungsleden plus kreditkoncernen Collector.

Projektdriven expansion, inte minst genom att ta fram bostadsbyggrätter i kommersiella storstadsbestånd, förefaller även fortsatt vara en stark trend som alltfler av fastighetsbolagen säger sig se ökande avkastningspotential från.

Fastpartners storägare och vd Sven-Olof Johansson var samtidigt den som mest öppet ville tala klarspråk kring hur räntornas fortsatta färd mot nya rekordlägstan gynnat samtliga aktörer i den kapitaltunga sektorn. Johanssons slutsats var dock positiv: givet att centralbankernas nuvarande stimulanspolitik behålls är ytterligare börsuppgång att vänta för fastighetsaktier.

Läs mer

Långa perspektiv vid Ratos KMD medan börsen gissar exits

Ratos höll kapitalmarknadsdag i Stockholm i veckan. SIX News var där och lyssnade in marknadsläget från det private equity-inriktade investeringsbolagets vd Susanna Campbell. Därtill radade Ratos upp presentationer från fem av sina totalt inte mindre än 18 portföljbolag: ArcusGruppen, Bisnode, MCC, Speed Group och TFS.

Femte generationens storägare P-O Söderberg fick avsluta dagen med resonemang på scen kring Ratos nu 150-åriga historik och varför familjen Söderberg vill se Ratos prioritera en stabil och hög utdelningskapacitet.

Ur det betydligt mer kortsiktiga perspektivet avböjer Ratos av goda skäl kommentarer kring potentiella bolagstransaktioner i innehaven. SIX News noterar här att bolagsurvalet vid kapitalmarknadsdagarna kan utgöra ännu en pusselbit till marknadens mer eller mindre vilda gissningar kring Ratos framtida så kallade exits, det vill säga bolagsavyttringar.

Följer man upp senare års historik placerar sig ArcusGruppen, Bisnode och MCC bland exit-alternativens lågoddsare framöver.

Ratos illustration p12 återskapat2

Från stålgrossist till private equity. Ratos blir i år en 150-årsjubilar inom bolagsutveckling. Bild: Ratos

Läs mer

Ratos VD och SO om det nedjusterade avkastningskravet

Ratos höll sin årliga kapitalmarknadsdag i Stockholm på torsdagen. Private equity-konglomeratets vd Susanna Campbell kommenterade där för SIX kring transaktionsmarknaden, återköpsmöjligheter och huruvida en fullständig exit i Inwido närmar sig. Styrelseordföranden Arne Karlsson gav därtill sin syn på nedjusteringen av det avkastningsmål han själv jobbade under i många år.

I sitt anförande berörde Campbell strategifrågor, portföljbolagens utveckling och den heta transaktionsmarknaden. I sedvanlig ordning lät Ratos därefter en aktuell grupp innehav presentera. Likt förra året fanns Aibel och HENT på plats, och givet den tuffa oljemarknad som råder var det offshoreverksamma Aibel som hade publiken av investerarrepresentanter, analytiker och journalister mest på alerten. Därutöver gavs överblickar av vitt skilda format från Bisnode, KVD och Ledil.

temp Ratos

Ratos VD Susanna Campbell förklarar Ratos investeringsmodell vid torsdagens kapitalmarknadsdag i Stockholm. Källa: Ratos inspelning (tillgänglig på hemsidan 2015-03-13)

Läs mer

AAK andas försiktig optimism på KMD

VdKällaAAK

Vd Arne Frank. Källa: AAK

AAK:s vd Arne Frank konstaterar att ”det är lite tråkigt att vi ibland är beroende av råvarupriser som vi inte kan kontrollera över”. Orden uttalade han på bolagets  kapitalmarknadsdag den 12 november när han talade om kakaosmörpriset.

Under en intervju med SIX News går han sedan in djupare på ämnet, och förklarar bland annat varför detta är viktigt för AAK.

Läs mer

Nybyggnadssvackan har varit olycklig för Nibe

Nibes testanläggning som byggs i Kasendorf

Nibes nya testanläggning för värmepumpar i Kasendorf, norra Bayern, kommer att stå klar under det andra kvartalet 2014. Källa: SIX News

Den viktigaste förklaringen till att Nibes tillväxttakt har varit lägre efter krisen är att nybyggnationen av hus har minskat kraftigt, säger Gerteric Lindquist till SIX. Bolaget hoppas naturligtvis på att nybyggandet tar fart igen, men satsar samtidigt på att ta en större del av den mycket större renoveringsmarknaden.

Det framkom när Nibe höll kapitalmarknadsdag i Kasendorf i norra Bayern under förra veckan.

Läs mer

Ericsson presenterade långsiktiga marknadsutsikter vid KMD

EricssonHQKällaEricsson

Huvudkontoret. Källa: Ericsson

Ericssons kapitalmarknadsdag i veckan hade ett stort besökarantal. Beskeden som kom under dagen föranledde dock inte till några stora förändringar hos analytikerna avseende rekommendationer.

De som redan var positiva fortsatte att vara det, och tvärtom. Läs mer

Sobis vd drömmer om en blockbustermarknad för Kiobrina

Vid specialistläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrums, Sobis, kapitalmarknadsdag i Solna den 5 november låg fokus inte på hemofililäkemedlen Eloctate (Faktor VIII) och Alprolix (Faktor IX). I stället gjordes en djupdykning inom Kepivance, Kiobrina och de tidiga projekten i Sobis forsknings- och utvecklingsportfölj.

En anledning till att ledningen för bolaget inte valde att fokusera på hemofiliprojekten uppgavs vara att dessa befinner sig i vänteläge, med ansökningar om marknadsregistreringar under behandling hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Besked från myndigheten väntas runt nyår för Alprolix och i mars eller eventuellt senare för Eloctate beroende på problem i tillverkningen.

SobivdKällaSobi

Sobis vd Geoffrey McDonough. Källa: Sobi

Kepivance används vid behandlingen av allvarlig oral mukosit, ett tillstånd som innefattar smärta och sår i munhålan. Sobi har med Kepivance fokuserat på en allvarlig form av oral mukosit hos patienter med blodcancer. I USA finns en bedömd marknad på 10.000 till 15.000 patienter varje år.

Läs mer