Etikettarkiv: kinnevik

Kinneviks vd om varför bolagsbyggande ska låtas ta sin tid

Efter positiv utveckling kring både tillväxt och investeringar i Kinneviks portföljbolag under andra kvartalet står investmentbolaget nu starkt positionerade, såväl inför andra halvåret som åren framöver. Nuvarande utmaningar innefattar en del av tillväxtmarknadsinvesteringarna samt transformationen av de mogna innehaven Millicom, MTG och Tele2.

Det säger Kinneviks vd Lorenzo Grabau till SIX News i en intervju efter halvårsrapporten.

”Vi har starka bolag med goda marknadspositioner, utmärkta kundrelationer och väldigt starka varumärken. Våra bolag är även välinvesterade för kunna fånga tillväxtmöjligheter på sina respektive marknader och därtill har vi väldigt motiverade team som präglas av ‘Kinnevik-andan’: de är entreprenöriella, motiverade och redo att driva på affärernas tillväxt. Allt det här gör att vi kan ha tillförsikt inför de kommande åren”, summerar Grabau läget.

I intervjun som följer uppdaterar Lorenzo Grabau SIX läsare kring portföljarbetet och därtill diskuteras varför Kinneviks bolagsbyggande kräver en långsiktig utvärderingshorisont från investerarnas sida.

Kinnevik vs SIXRX 20 år

Kinnevik har utklassat Stockholmsbörsen på längre sikt. Kinneviks B-aktie, i grönt, har totalavkastat totalt +1.798 procent över den senaste 20-årsperioden samtidigt som den breda Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX, i rött, givit +717 procent. Kinnevik vinner även motsvarande jämförelser på 10 respektive 5 års sikt med god marginal. Graf och data: SIX Edge

Läs mer

Viss uppgång i Stockholm inför Yellens tal

börs160329Stockholmsbörsen inledde den nya veckan med en smärre uppgång inför ett tal som Fed-chefen Janet Yellen ska hålla under kvällen. Placerarna letar efter nya ledtrådar om den amerikanska räntepolicyn.

SIX Generalindex var vid stängningen 0,1 procent högre vid 459 och OMXS30 var 0,2 procent högre vid 1.349. Omsättningen uppgick till måttliga 11,3 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Omsättningen på Stockholmsbörsen ligger vanligen omkring 13-15 miljarder.
Läs mer

Dealbook ser ”enhörningskrig” stunda inom riskkapital

”Enhörningskriget är här, fastslår New York Times Dealbook-kolumn i ett inlägg från tisdagen.

Man syftar då på att de på senare tid många startupbolag som åtnjutit bolagsvärderingar på överstigande 1 miljard dollar i onoterad miljö, så kallade enhörningar (”unicorns”), framöver kommer tvingas konkurrera om nytt riskkapital till betydligt mer pressade bolagsvärderingar.

”Målet kommer inte att bli huruvida en miljard dollar kan skapas, utan huruvida något värde kan räddas undan när enhörningsbubblan spricker”, är Dealbook-krönikans slutsats.

På Stockholmsbörsen kan en eventuell försämring av värderingsklimatet inom riskkapital tänkas få följder för bland annat Kinneviks portfölj.

Unicorn

Klarar venture capitals startup-värderingar att upprätthålla ”enhörning”-nivåer? Bild: http://kaboompics.com

Läs mer

Investeringsbolagen fortsätter överavkasta – SIX

SIX News har gjort ett nytt svep över alla noterade svenska investeringsbolag och tidigare slutsats står sig: investeringsbolagens överavkastning fortsätter.

Investeringsbolagsindex har överavkastat knappt 4  procent årligen de senaste 10 åren, ställt mot börsen som helhet.

Investeringsbolag som i dag har mer än hälften i onoterat har dock underpresterat så avkastningsframgångarna förefaller främst ha skapats via förvaltning av noterade aktier.

Bland enskilda investeringsbolag toppar Bure 10-årshistoriken, tätt följda av Luxonen och därefter Latour. Alla tre bolagen har haft över 20 procents årlig totalavkastning över denna långa mätperiod.

Tittar man på kassanivåer verkar åtminstone Traction och Creades just nu stå och vänta på att det ska uppstå bättre investeringslägen. Inget bolag är dock hårt skuldsatt.

Samtidigt har de senaste årens starka börs sannolikt bidragit till att investeringsbolagens avkastningshistorik dopats något av stigande substansvärdering: medianrabatten är numera nere på endast 6 procent.

Vill man åka med på bevisade framgångsresor så bör man kanske, som alltid, även ta en snabbtitt på dagens biljettpriser.

SIXRXFIIF vs SIXRX

Överavkastande investeringsbolag. Investment- och förvaltningsbolagsindexet SIXRXFIIF, i grönt, har genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på knappt +14 procent de senaste 10 åren (t.o.m. 2015-11-19). Det innebär en överavkastning om knappt +4 procentenheter per år jämfört med totalavkastningen på drygt +10 procent årligen för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i svart. (Jämförelsen är ej kontrollerad för risk.) Källa: SIX Edge

Läs mer

Swedbank spår att handeln flyr butiker till e-handel

H&M:s butik i New York, USA. Foto: H&M

H&M-butik i New York, USA. Foto: H&M

Omkring 40 procent av all detaljhandel kommer att ske på nätet om tio år och under 2016 kommer butiksförsäljningen inom segmentet att nå sin topp för att därefter successivt minska. Det förutspår Swedbank i en färsk analys.
Läs mer

Vostoks Avito-värdering sväller mot Kinneviks – SIX

Investmentbolaget Vostok Nafta börjar nu relativvärdera onoterade innehavet Avito, verksamma inom radannonser på internet på den ryska marknaden, enligt en ny egen värderingsmodell med flera ej redovisade parametrar. Det får effekten att gapet mellan Vostoks syn på Avitos värde och den större Avito-delägaren Kinneviks syn nu ökat till närmare 80 procent.

Det visar SIX News snabbgenomgång efter att Vostok Nafta lämnat bokslut på onsdagen.

Vostok1

Vostok Nafta har haft ett kämpigt år på börsen under Ryssland-Ukraina-krisen. Under den senaste 1-årsperioden summerar totalavkastningen, i grönt, till -25 procent medan Stockholmsbörsen, i rött, totalavkastat +27 procent mätt som SIXRX. Källa: SIX Edge

Läs mer