Etikettarkiv: Lundin Mining

Börsens billigaste egenkapital i maj 2016

Under senvåren 2016 är det inom rederier, vindkraftsbolag, råvaror och Östeuropa-exponering som man finner de allra lägst värderade svenska börsbolagen utifrån ett balansräkningsperspektiv.

Det visar SIX News senaste genomgång av Stockholmslistade bolag som handlas till betydande rabatter mot synligt bokfört eget kapital, så kallat tangible book value (TBV).

Motvallsinvesterare som söker sig till det som andra ratar har sannolikt redan suttit och räknat ett tag på risk- och avkastningspotentialen i ett antal av de här rabattbolagen. För är egenkapitalvärdena tillräckligt säkra i förhållande till den låga värderingen finns nämligen fina incitament att helt enkelt köpa upp aktier till rabatt och därefter försöka genomdriva omstruktureringar eller tillgångsavyttringar i syfte att realisera värden snabbast möjligt.

I någon mån kan alla divisioner, dotterbolag och tillgångar potentiellt vara värda mer hos en annan ägare. Det gäller särskilt de tillgångar som inte tillskrivs något marknadsvärde överhuvudtaget i nuvarande börsstrukturer.Svenska börsbolag med låg PTBV-värdering, maj 2016 (2016-05-16) - SIX

Läs mer

Freeports Tenke-affär långt under Lumis bokförda värden

TFM13-0537_R_hdrimage

Tenke Fungurume-gruvan i Kongo. Foto: Freeport-McMoRan

Samarbetspartnern Freeport-McMoRans föreslagna avyttring av majoritetsägandet i kongolesiska gruvan Tenke Fungurume samt Freeport Cobalt sker till implicita värderingar som är långt mycket lägre än de som Lundin Minings bokfört sina minoritetsandelar i samma verksamheter till.

Det visar en snabbgenomgång från SIX News strax efter att den stora gruvaffären presenterats på måndagen.

Differensen mellan vad Freeport maximalt får ut för sina 56-procentiga Tenke- och Freeport Cobalt-innehav och vad Lundin Mining bokfört sina 24-procentiga minoritetsposter till ser ut att röra sig om ungefär 9 kronor per Lundin Mining-aktie.

Läs mer