Etikettarkiv: Malmö

Kostnadsjagande Castellum skyr dyrt Stockholms-CBD

Castellum levererade ett ”starkt” isolerat tredje kvartal med en 7-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet, en fortsättning av vad man presterat historiskt. Att nettouthyrningen vände till negativ beror till största del på en enskild flytt i Göteborg.

Fastighetsbolaget vill fortsätta investera i beståndens tillväxt på de orter där man redan finns. Även om det för Stockholms del innefattar ”citynära” lägen så råder det ingen risk för att Castellum skulle vilja in i huvudstadens ”alldeles” för dyra mest centrala kommersiella lägen.

Det framgick när SIX News intervjuade Castellums vd Henrik Saxborn och finanschefen Ulrika Danielsson efter tredje kvartalsrapporten för 2015.

Parallellt med tillväxten ska Castellum-bestånden fortsätta sänka sina kostnader, och den möjligheten ser ledningen även för nyförvärvade samriskbolaget Ståhls.

Vidare diskuterades stämningen på den heta transaktionsmarknaden och hur man ska se på Öresund som investeringsort, i ljuset av regionens stora nyproduktionsutbud.

Därtill gav Saxborn och Danielsson sin syn på Castellums spridda ägarbild och framtida ägarförändringar.

Hornsberg 10

Tredje kvartalets Kungsholmenförvärv i form av fastigheten Hornsberg 10. Förvärvet på 14.900 kvadratmeter utgör nuvarande Castellum-portföljens första fastighet inom Stockholms tullar. Köpeskillingen sattes till 421 miljoner kronor och säljare var Index International. Bild: Castellums rapport för tredje kvartalet 2015

Läs mer

Briggen-vd ser mer riskfylld kontorsproduktion i Malmö

Castellums Öresundsinriktade dotterbolag Briggen noterar hur Malmö-marknadens kontorsproduktion på senare år har varit så väl högre som mer riskfylld relativt Stockholm och Göteborg. Den situationen kan bestå i 2-3 år och ökar pressen på befintliga fastigheter att kunna stå emot den tillkommande konkurrensen. På Köpenhamnssidan anas samtidigt nu en ”positiv försiktighet” på hyresmarknaden och fastighetsbolaget utesluter inte fler förvärv där framöver.

Det uppger Briggens vd Ola Orsmark i en mailkommentar till SIX News efter torsdagens branschevent Business Arena Malmö 2015.

11193394_10152933451617149_2333753905493877349_n

Malmös nya kongresshotell Clarion Hotel & Congress Malmö Live som öppnade den 2 maj i år och var skådeplatsen för torsdagens fastighetsbranschmässa Business Arena Malmö. Hotellet är uppfört av Skanska. Foto: Joakim Lloyd Raboff. Källa: Clarion Hotel & Congress Malmö Lives facebooksida

Läs mer

Victoria Park-vd:n om värdemaximerande hyreshöjning

Victoria Parks förvärvsexpansion har nått ”kritisk massa” vilket gjort det bostadsriktade fastighetsbolaget mer kräsna kring att kommande förvärv måste vara exakt rätt för dess upprenoveringsplaner.

I en intervju i samband med branscheventet Business Arena Malmö 2015 berättar vd Peter Strand för SIX om hur bostadsbolagets rent praktiskt säkrar de hyreshöjningar som dess upprustningskalkyl kräver.

Vidare diskuteras hur vissa aktörer i marknaden missförstått Victoria Parks intjäningsförmåga, hur bolaget tänker kring sina löpande lånerefinansieringar och vad som sker kring den resterande livsstilsboendeverksamheten.

Till preferensaktieägarna är budskapet att de inte ska frukta en Oscar Properties-manöver i närtid och stamaktieägarna bör de närmsta åren räkna med bästa värdeökning från återinvesterade kassaflöden, inte från utdelningar.

VP

Victoria Parks bostadshyresökningar springer ifrån allmännyttans. Grafen visar den procentuella utvecklingen i hyresvärde, med hänsyn taget till förändringar i beståndet (viktat på kvm), i jämförelse med allmännyttans generella hyresutveckling. Bild och källa: Victoria Parks delårsrapport för första kvartalet 2015

Läs mer

Kungsleden vill fortsätta portföljrenodlingen 2015

Kungsledens förvaltningsarbete har löpt på bra under vinterns transaktionstopp samtidigt som så väl hyres- som transaktionsmarknad gått åt rätt håll. Tre huvudmål för 2015 är förbättrade driftsnetton, att komma igång med något av de projekt som kan ge avkastning på lägst 9 procent och att fortsätta förvärva och avvyttra mot flerårsmålet om en renodlad portfölj på 25 miljarder kronor.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Kungsledens vd Biljana Pehrsson och finanschefen Anders Kvist.

Vidare diskuteras de tudelade värdeförändringsutsikterna på svensk kommersiell transaktionsmarknad och fastighetsbolagets signaler kring en potentiell framtida preferensaktieemission.

Blästern före, efter

Kungsledens fastighetsprojekt Kvarteret Blästern, Vasastaden, Stockholm. Bild av innergården före och efter projekt. Bild: Stockholms Stads stadsbyggnadskontor

Läs mer

Klöverns Rutger Arnhult om tillväxt, Corem och Tribona

Klövern har haft ett bra fjärde kvartal. På fastighetsbolagets tillväxtorter noteras stigande hyresnivåer och på utbudssidan ses inget omfattande spekulationsbyggande.

Det uppger Klöverns vd och storägare Rutger Arnhult i en intervju med SIX News.

Under intervjun berättar Arnhult att ett förvärv av resterande Tribona undviks till nuvarande upptrissade börsvärdering och förklarar varför ett sammangående med noterade Klövern-huvudägaren Corem är svårt att genomföra på dagens nordiska bankmarknad.

Gällande Klöverns framtidsplaner kan aktieägarna förvänta sig en total portföljtillväxt om cirka 1,5 till 2,0 miljarder per år, varav cirka 1 till 1,5 miljarder från projektinvesteringar. Fokus är dels stärkta positioner i Stockholm, Göteborg och Malmö och dels ytterligare befäst ledarskap i regionstäderna.

tele2-torshamnsgatan

Tele2:s framtida huvudkontor på Torshamnsgatan i Kista. Fastighetsprojektet är Klöverns i nuläget största på cirka 27.000 kvadratmeter, varav Tele2 kommer att hyra cirka 20.000 kvadratmeter. Till vänster ses 3D-skiss över fasaden, till höger byggarbetsplatsen så som den såg ut per 2014-12-01. Bilder: Klövern

Läs mer

Wihlborgs-vd:n Jarl vill öka resultatet för 11:e året i rad

Wihlborgs huvudsakliga mål för helåret 2015 är att öka sitt förvaltningsresultat för 11:e året i rad. Det Öresundfokuserade fastighetsbolagets hyresmarknad på den svenska sidan sundet är välmående och när det gäller Köpenhamn vågar man nu börja tala om ökningar efter den urbottning som skett.

Det säger Wihlborgs-vd:n Anders Jarl i en intervju till SIX News.

Därtill diskuteras Wihlborgs projektplaner, hur den heta svenska transaktionsmarknaden gjort det svårt att finna köpvärda objekt och framtiden för den nuvarande räntesäkringsstrategin.

Knutpunkten

Knutpunkten i Helsingborg. Wihlborgs just nu enskilt största pågående fastighetsprojekt. Projektet ska vara färdigställt till första kvartalet 2016 och har Tengbom som arkitekt.  Bild: Wihlborgs

Läs mer

Castellums Briggen-vd fortsätter utvärdera Köpenhamn

Castellums dotterbolag Briggen upplever sammanfattningsvis ”stabila” marknader i Öresund. Just nu är aktivitetsnivån ”spännande” på bland annat Helsingborgs kommersiella fastighetsmarknad, på sikt har Malmöområdet Nyhamnen stor potential och Lunds vakanser väntas kunna sugas upp. I Köpenhamn jobbar Briggen vidare efter Castellums beprövade modell, och man utesluter inte en tillväxtsatsning där i närtid.

Det säger Briggens vd Ola Orsmark till SIX News vid N360-seminariet ”Framtidens Stad” i Malmö.

Av Castellums totala fastighetsvärden om 38,0 miljarder kronor per den 30 september, exklusive projekt och obebyggd mark, var knappt 21 procent hänförliga till Öresundsregionen.

Roskildevej

Castellumägda Briggens kontorsfastighet Roskildevej 22 i Storköpenhamn. Källa: Briggen

Läs mer