Etikettarkiv: Meda

Aktiespargrupp hotar Mylan med rättsåtgärder i Meda-bud

Den nederländska motsvarigheten till Aktiespararna, VEB, fortsätter att ifrågasätta Mylans bud på Meda. I ett brev som offentliggjordes på fredagen skriver VEB att de fortsatt frågar sig om inte Mylan bör ta upp frågan om Medaköpet på en bolagsstämma för aktieägarna. Och nu hotar dessutom aktiespargruppen Mylan med rättsliga åtgärder.

VEB klargör för SIX News att dess mål är att Mylan-ägarna ska få chansen att rösta i Meda-frågan, men att VEB inte har någon åsikt om själva budet. Går tvisten vidare till rättsliga processer kan besked komma inom två månader.
Läs mer

Private equity-tungt bland börsens tunna balansräkningar

Inte mindre än sex av senaste årens private equity-ledda börsnoteringar återfinns bland de största börsbolagen som i dag saknar synligt bokfört stamaktiekapital: Com Hem, som noterades redan 2014, Capio och Coor, som kom in sommaren 2015, samt Attendo, Dometic och Scandic, vars börsdebuter skedde strax innan årsskiftet.

Det visar en ny genomgång från SIX News.

Huvudanledningen till varför de forna private equity-innehaven sticker ut stavas balansräkningar med extrem tungvikt mot goodwill, med andra ord förvärvsrelaterade övervärden som inte motsvaras av synliga tillgångar. Rensar man bolagens bokförda stamaktiekapital från denna goodwill samt övriga immateriella tillgångar så får man ett estimat på synligt eget stamaktiekapital, eller TBV som i Tangible Book Value.

Vad betyder då negativt TBV för de forna private equity-innehavens nya ägare?

Jo, så länge bolagen upprätthåller goda kassaflöden och räntabilitet så innebär goodwillmiljarderna i sig inte några som helst problem för bolagens nya stamaktieägare. Görs antagandet att private equity-noteringarnas framtida kassaflöden håller högre kvalitet och förutsägbarhet än snittbolaget på börsen, eller att private equity-noteringarna skulle ha mer dolda tillgångsövervärden än börsens snittbolag, så kan balansräkningsupplägget fungera utan att öka stamaktierisken.

Börjar däremot verksamheternas lönsamhet halta till den grad att bolagen inte längre klarar sina avkastningskrav så kommer IFRS-reglernas nedskrivningsprövningar förr eller senare att tvinga fram betydande goodwillnedskrivningar. I balansräkningen innebär dessa en risk för negativt eget kapital och i resultaträkningen en betydande press på resultatmåtten från ebit-nivån och nedåt.

Att framtida goodwillnedskrivningar inte är kassaflödespåverkande är förvisso helt riktigt, men samtidigt skadar det inte att fundera över balansräkningsperspektivet. Skulle verksamheten mot förmodan börja halta på allvar så minskar bristen på synliga tillgångsvärden i utgångsläget stamaktieägarnas skydd på nedsidan.

Bolag med riskfyllda balansräkningar 2016-03-08

Läs mer

Nederländska aktiespararna ser oklarheter i Mylans bud på Meda

SB12

Meda säljer receptbelagda läkemedel inom astma, allergi, smärta och inflammation samt receptfria läkemedel som bland annat SB12, mot dålig andedräkt. (Foto: Meda)

Mylans bud på svenska Meda har stött på patrull hos en nederländsk motsvarighet till Aktiespararna. I ett offentligt brev lyfter investeringsbolaget VEB fram flera frågetecken kring den föreslagna affären och frågar om förvärvet inte bör tas upp på en bolagsstämma. Priset på affären ifrågasätts också då Mylan genom köpet ärver Medas nettoskuld.

VEB frågar sig om budet är till gagn för ägarna och konstaterar att de enligt nederländsk lag har rätt att via en stämma göra sin röst hörd i frågor som substantiellt påverkar bolaget.
Läs mer

Meda-budet faller med Mylans börsras, nu värt 160 kronor aktien

mylan

Mylans aktie faller vid börsöppningen efter budet på svenska Meda. Bild: SIX Edge

Mylans bud på Meda har tappat i värde då Mylan inledningsvis rasat med 13 procent i New York. Budet var en kombination av aktier och kontanter och var runt 15.40-tiden, svensk tid, värt knappt 160 kronor.
Läs mer

Vattendelaren mellan Medas ledning och analytikerna

Meda släppte i dag sitt resultat för det första kvartalet 2015. Åsikterna om hur siffrorna ska bedömas går däremot isär om man frågar analytikerna eller ledningen på Meda.

Ebitda-resultatet exklusive engångsposter kom in på 1.403 miljoner kronor vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar på 1.473 miljoner kronor enligt SIX News/Inquiry Financials sammanställning av estimat. Utfallet var därmed 5 procent under marknadens förväntningar.

Ledningen i Meda menar däremot att resultatet i kvartalet var i linje med de egna förväntningarna, eller till och med lite bättre än deras förväntningar. Medas vd Jörg-Thomas Dierks betonade flera gånger under telefonkonferensen förvärvade Rottapharms säsongsmässighet, där första kvartalet historiskt inte ens har svarat för 15 procent av helårets ebitda-resultat. Det fjärde kvartalet har samtidigt historiskt varit Rottapharms starkaste kvartal där cirka 40 procent av årets resultat genererats.

Läs mer

Större andel defensiva bolag i SMEX20 inför kvartal tre

Andelen defensiva bolag i SIX Market Estimates 20-index (SMEX20) ökar inför det tredje kvartalet. Totalt byts tio bolag ut och av de tillkommande är hälften defensiva.

Analytikerkollektivet har under det andra kvartalet i år fortsatt att revidera ned vinstförväntningarna på resultat före skatt för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen med knappt 4 procent för 2014 års vinster och 3,3 procent för 2015 års vinster.

Förväntningarna på årsresultaten före skatt för de 30 största bolagen 2014 är i dag 267,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinsttillväxt på 21,8 procent jämfört med det faktiska utfallet 2013.

smex20_20140702

Läs mer