Etikettarkiv: nokia

Sentimentet pressades av Kina och oljan, OMXS30 -1,0 %

sthlm2febStockholmsbörsen noterade nedgångar i måndagshandeln. I likhet med omvärldsbörserna tyngdes sentimentet av fortsatt svaga makrosignaler från Kina samt av förnyad svaghet i oljepriset. Bland enskilda bolag backade Nokia rejält på en patentuppgörelse och en hedgefondaktivist gjorde på nytt entré i en budsituation.

SIX Generalindex sågs vid stängning 0,6 procent lägre vid 449 medan OMXS30 noterades 1,0 procent lägre vid 1.342. Omsättningen var 15,9 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Handel förekommer även på andra handelsplatser såsom Bats, Chi-X och Turquoise. Vanligtvis ligger omsättningen på Stockholmsbörsen kring 13-15 miljarder.
Läs mer

De storägarlösa på Stockholmsbörsen

I en ny snabbgenomgång av ägarbilder finner SIX News minst 19 ”storägarlösa” bolag på Stockholmsbörsen, med god spridning så väl storleks- som branschmässigt.

Undersökningens två största namn Nokia och AstraZeneca har de ägarlistor som är mest spridda i topparna, samtidigt som båda varit aktuella i strukturaffärer på senare tid – i AstraZenecas fall som uttalat uppköpsmål medan Nokias tjänstemän på relativt kort tid passat på att både sälja ut och köpa in betydande verksamheter.

Vill man leta efter framtidens strukturaffärer är låg ägarkoncentration kanske ett av områdena man bör spana inom.

Storägarlösa

Läs mer

Kina-/Asien-inbromsning skulle slå brett – SIX

Alltfler i väst oroas nu för en inbromsning i Kinas underliggande ekonomi, där de senaste årens stora investeringar och produktionsutbyggnad utgjort en betydelsefull ekonomisk motor för hela världens tillväxt.

En ny genomgång av färska siffror signerad SIX News visar att Kina-/Asien-exponeringen har en betydligt större utbredning än endast bland börsens verkstadsjättar – havererar efterfrågan i Kina och dess närregion finns där också en rad Mid Cap-bolag plus stora råvarusegment som kan sitta illa till.

Läs mer