Etikettarkiv: Öresund

Investeringsbolagen fortsätter överavkasta – SIX

SIX News har gjort ett nytt svep över alla noterade svenska investeringsbolag och tidigare slutsats står sig: investeringsbolagens överavkastning fortsätter.

Investeringsbolagsindex har överavkastat knappt 4  procent årligen de senaste 10 åren, ställt mot börsen som helhet.

Investeringsbolag som i dag har mer än hälften i onoterat har dock underpresterat så avkastningsframgångarna förefaller främst ha skapats via förvaltning av noterade aktier.

Bland enskilda investeringsbolag toppar Bure 10-årshistoriken, tätt följda av Luxonen och därefter Latour. Alla tre bolagen har haft över 20 procents årlig totalavkastning över denna långa mätperiod.

Tittar man på kassanivåer verkar åtminstone Traction och Creades just nu stå och vänta på att det ska uppstå bättre investeringslägen. Inget bolag är dock hårt skuldsatt.

Samtidigt har de senaste årens starka börs sannolikt bidragit till att investeringsbolagens avkastningshistorik dopats något av stigande substansvärdering: medianrabatten är numera nere på endast 6 procent.

Vill man åka med på bevisade framgångsresor så bör man kanske, som alltid, även ta en snabbtitt på dagens biljettpriser.

SIXRXFIIF vs SIXRX

Överavkastande investeringsbolag. Investment- och förvaltningsbolagsindexet SIXRXFIIF, i grönt, har genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på knappt +14 procent de senaste 10 åren (t.o.m. 2015-11-19). Det innebär en överavkastning om knappt +4 procentenheter per år jämfört med totalavkastningen på drygt +10 procent årligen för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i svart. (Jämförelsen är ej kontrollerad för risk.) Källa: SIX Edge

Läs mer

Kostnadsjagande Castellum skyr dyrt Stockholms-CBD

Castellum levererade ett ”starkt” isolerat tredje kvartal med en 7-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet, en fortsättning av vad man presterat historiskt. Att nettouthyrningen vände till negativ beror till största del på en enskild flytt i Göteborg.

Fastighetsbolaget vill fortsätta investera i beståndens tillväxt på de orter där man redan finns. Även om det för Stockholms del innefattar ”citynära” lägen så råder det ingen risk för att Castellum skulle vilja in i huvudstadens ”alldeles” för dyra mest centrala kommersiella lägen.

Det framgick när SIX News intervjuade Castellums vd Henrik Saxborn och finanschefen Ulrika Danielsson efter tredje kvartalsrapporten för 2015.

Parallellt med tillväxten ska Castellum-bestånden fortsätta sänka sina kostnader, och den möjligheten ser ledningen även för nyförvärvade samriskbolaget Ståhls.

Vidare diskuterades stämningen på den heta transaktionsmarknaden och hur man ska se på Öresund som investeringsort, i ljuset av regionens stora nyproduktionsutbud.

Därtill gav Saxborn och Danielsson sin syn på Castellums spridda ägarbild och framtida ägarförändringar.

Hornsberg 10

Tredje kvartalets Kungsholmenförvärv i form av fastigheten Hornsberg 10. Förvärvet på 14.900 kvadratmeter utgör nuvarande Castellum-portföljens första fastighet inom Stockholms tullar. Köpeskillingen sattes till 421 miljoner kronor och säljare var Index International. Bild: Castellums rapport för tredje kvartalet 2015

Läs mer

Briggen-vd ser mer riskfylld kontorsproduktion i Malmö

Castellums Öresundsinriktade dotterbolag Briggen noterar hur Malmö-marknadens kontorsproduktion på senare år har varit så väl högre som mer riskfylld relativt Stockholm och Göteborg. Den situationen kan bestå i 2-3 år och ökar pressen på befintliga fastigheter att kunna stå emot den tillkommande konkurrensen. På Köpenhamnssidan anas samtidigt nu en ”positiv försiktighet” på hyresmarknaden och fastighetsbolaget utesluter inte fler förvärv där framöver.

Det uppger Briggens vd Ola Orsmark i en mailkommentar till SIX News efter torsdagens branschevent Business Arena Malmö 2015.

11193394_10152933451617149_2333753905493877349_n

Malmös nya kongresshotell Clarion Hotel & Congress Malmö Live som öppnade den 2 maj i år och var skådeplatsen för torsdagens fastighetsbranschmässa Business Arena Malmö. Hotellet är uppfört av Skanska. Foto: Joakim Lloyd Raboff. Källa: Clarion Hotel & Congress Malmö Lives facebooksida

Läs mer

Wihlborgs-vd:n Jarl vill öka resultatet för 11:e året i rad

Wihlborgs huvudsakliga mål för helåret 2015 är att öka sitt förvaltningsresultat för 11:e året i rad. Det Öresundfokuserade fastighetsbolagets hyresmarknad på den svenska sidan sundet är välmående och när det gäller Köpenhamn vågar man nu börja tala om ökningar efter den urbottning som skett.

Det säger Wihlborgs-vd:n Anders Jarl i en intervju till SIX News.

Därtill diskuteras Wihlborgs projektplaner, hur den heta svenska transaktionsmarknaden gjort det svårt att finna köpvärda objekt och framtiden för den nuvarande räntesäkringsstrategin.

Knutpunkten

Knutpunkten i Helsingborg. Wihlborgs just nu enskilt största pågående fastighetsprojekt. Projektet ska vara färdigställt till första kvartalet 2016 och har Tengbom som arkitekt.  Bild: Wihlborgs

Läs mer

Nye Öresund-vd:n om MQ, Svolder och covered calls

Öresund är i dag generellt sett positiva till börsens avkastningsmöjligheter, inte minst då man ser en brist på alternativ. Att investmentbolagets mångårigt framgångsrika strategi skulle förändras i någon större mån av vd-bytet är samtidigt uteslutet.

Det säger Öresunds nye Gustav Lindner under en intervju med SIX News.

Under intervjun diskuteras innehavet MQ och förhållandet till Svolder, investmentbolagskollegan som Öresund fortsätter stärka sitt ägande i. Därtill berörs Öresunds optionshandel.

Öresund

Under den senaste 10-årsperioden (från 2005-01-25 till och med 2014-01-26 intradag) har Öresund, i grönt, totalavkastat i genomsnitt +17,1 % per år. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX, i rött, har under samma period totalavkastat +12,1 % per år. Källa: SIX Edge

Läs mer

Öresund anser sig ha ”solklart case” gällande HQ-krav

Öresund anser sig ha ett ”solklart case” i sakfrågan om dess ekonomiska ansvar för HQ-kraschen, varför kraven mot investmentbolaget förblir oreserverade i balansräkningen. Nyemissionsaktuella HQ AB:s mångåriga processer, med ekonomiska krav på hundratals miljoner kronor mot Öresund, tar viss tid i anspråk men Öresunds löpande förvaltning blir ej lidande av det.

Det uppger Öresunds nye vd Gustav Lindner i en intervju med SIX News.

hq

Bild: HQ AB

Läs mer

Svolders vd om IT-konsulter, kronvinnare och Öresund

Småbolagsinriktade investmentbolaget Svolders vd Ulf Hedlundh delar i en intervju med SIX News med sig av flera aktuella aktieidéer. Dessa inkluderar små högutdelande IT-konsulter, valutavinnarna Gränges och Orexo samt Saab, Svolders största innehav och också de en valutavinnare på lite sikt.

Hedlundh berättar även om Svolders analysprocess, att antalet innehav bör minska och att han har ”bara bra” saker att säga om Öresund efter investmentbolagskollegans inhopp i toppen av ägarlistan.

Därtill avhandlas makroutsikterna, där nollräntans penningpolitik väntas kunna hålla börserna ”dopade” men samtidigt innebär risker mot börsen på framförallt lönesidan. Börsen som sådan är varken billig eller särskilt dyr och man bör som investerare varken gå helt likvid eller belåna sig tungt i nuläget.

Svolder 10YR

Svolders totalavkastning mot index. Svolders totalavkastning, i grönt, har de senaste 10 åren (fram till 2014-12-15, intradag) motsvarat +13,5 procent per år. Småbolagsinriktade totalavkastningsindexet CSRX, i grått, uppnådde +14,1 procent per år över samma period. SIX Return Index, ett bredare totalavkastningsindex över hela Stockholmsbörsen, når upp till +11,4 procent per år. Källa: SIX Edge. Sammanställning: SIX News

Läs mer