Etikettarkiv: ratos

Ratos nya storförvärv av Plantagen gillas av analytiker

Ratos förvärv av trädgårdskedjan Plantagen tas emot positivt av aktieanalytiker hos såväl Nordea som Kepler Cheuvreux. Båda analyshusen ser en industriell logik i affären samtidigt som förvärvspriset investeringsbolaget betalar till säljaren Apax betecknas som ”attraktivt” av Nordea och som ”rimligt” av Kepler Cheuvreux.

Det framgår av analyskommentarer som lämnats till SIX News efter lunchtid på tisdagen, i Nordea Markets fall i form av en analyskommentar som gått ut till kunderna och som SIX får ta del av via bankens Ratos-ansvarige Chief Analyst Elias Porse. Förvärvet meddelades på tisdagsmorgonen.

”Plantagen passar bra in i Ratos portfölj och betyder liksom föregående två förvärv att Ratos breddar exponering mot retail i sin portfölj. En inkommande vd som tidigare varit på Byggmax talar ytterligare för att Ratos blir en bra ägare till Plantagen”, uppger Kepler Cheuvreux-analytikern Hjalmar Ahlberg till SIX.

Från Nordea-håll sägs Plantagen vara den typ av affär som bankens analytiker velat se från Ratos: ett större förvärv av en klar marknadsledare i en bransch med konsolideringspotential.

plantagen-banner

Bild: Plantagens hemsida

Läs mer

Ratos i konsumentförvärv för 10-11x ebita medan får vd gå

Oase Outdoors (Outwell)

Foto: Nya Ratos-innehavet Oase Outdoors pressbilder för varumärket Outwell.

Gudrun Sjödéns majmagasin

Foto: Pressbild från Gudrun Sjödéns majmagasin 2016.

SIX News noterar att när Ratos på två dagar presenterat de båda konsumentproduktförvärven Oase Outdoors och Gudrun Sjödén så betalar man nettoskuldjusterat 11 respektive 10 gånger justerad ebita samt 1,4 respektive 1,0 gånger omsättningen för innehavens senaste räkenskapsår.

Värderingsmultiplarna är beräknade på Ratos meddelade nettoskuldjusterade företagsvärde för affären, så kallat enterprise value (EV) och uträkningen avser operativ ebita för Oase Outdoors samt proforma-utfall i Gudrun Sjödéns fall.

Läs mer

Stora värderingsskillnader på preffar utanför fastigheter

De senaste årens växande skara noterade preferensaktier är inte bara ett fastighetsfenomen. SIX News har nu tagit en titt på det ökande antalet preferensaktier utanför fastighetssektorn.

Givet preferensaktiers begränsade uppsida bör investerare vara särskilt försiktiga med nedsidan. Undersökningen indikerar här en avsaknad av betydande nedsidesskydd från balansräkningen,  i form av synligt bokfört stamaktiekapital (TBV), för i stort sett samtliga dessa preffar. Det innebär att om kassaflödena sinar så riskerar preff-ägarna att snabbt hamna i en obekväm sits mellan emittentens långivare och dess betydligt röststarkare stamaktier.

Till skillnad från fastighets-preffarna förefaller dock inte heller bakåtblickande utdelningstäckning, i form av ebitda och kassaflöden, kunna förklara prissättningen särskilt väl. Läs mer

Långa perspektiv vid Ratos KMD medan börsen gissar exits

Ratos höll kapitalmarknadsdag i Stockholm i veckan. SIX News var där och lyssnade in marknadsläget från det private equity-inriktade investeringsbolagets vd Susanna Campbell. Därtill radade Ratos upp presentationer från fem av sina totalt inte mindre än 18 portföljbolag: ArcusGruppen, Bisnode, MCC, Speed Group och TFS.

Femte generationens storägare P-O Söderberg fick avsluta dagen med resonemang på scen kring Ratos nu 150-åriga historik och varför familjen Söderberg vill se Ratos prioritera en stabil och hög utdelningskapacitet.

Ur det betydligt mer kortsiktiga perspektivet avböjer Ratos av goda skäl kommentarer kring potentiella bolagstransaktioner i innehaven. SIX News noterar här att bolagsurvalet vid kapitalmarknadsdagarna kan utgöra ännu en pusselbit till marknadens mer eller mindre vilda gissningar kring Ratos framtida så kallade exits, det vill säga bolagsavyttringar.

Följer man upp senare års historik placerar sig ArcusGruppen, Bisnode och MCC bland exit-alternativens lågoddsare framöver.

Ratos illustration p12 återskapat2

Från stålgrossist till private equity. Ratos blir i år en 150-årsjubilar inom bolagsutveckling. Bild: Ratos

Läs mer

Ratos kan tänka sig mer fastigheter än dagens Serena

Det är inte uteslutet att Ratos återkomst som fastighetsägare via finska Serena kan följas av ytterligare fastighetssatsningar framöver.

Det uppgav Ratos vd Susanna Campbell till SIX News i samband med att investeringsbolaget höll kapitalmarknadsdag i veckan.

Blickar man tillbaka mot Ratos Tornet-framgångar för 10 år sedan skulle det kunna bli en intressant utveckling att följa, både för Ratos-intresserade och för andra aktörer på  den nordiska fastighetsmarknaden.

Serena_15_bild_2_540x340

Ratos tar exponering mot finska handelsfastigheter via Serena, som hyr ut fastigheter till finsk volymhandel. Bild: Ratos

Läs mer

Investeringsbolagen fortsätter överavkasta – SIX

SIX News har gjort ett nytt svep över alla noterade svenska investeringsbolag och tidigare slutsats står sig: investeringsbolagens överavkastning fortsätter.

Investeringsbolagsindex har överavkastat knappt 4  procent årligen de senaste 10 åren, ställt mot börsen som helhet.

Investeringsbolag som i dag har mer än hälften i onoterat har dock underpresterat så avkastningsframgångarna förefaller främst ha skapats via förvaltning av noterade aktier.

Bland enskilda investeringsbolag toppar Bure 10-årshistoriken, tätt följda av Luxonen och därefter Latour. Alla tre bolagen har haft över 20 procents årlig totalavkastning över denna långa mätperiod.

Tittar man på kassanivåer verkar åtminstone Traction och Creades just nu stå och vänta på att det ska uppstå bättre investeringslägen. Inget bolag är dock hårt skuldsatt.

Samtidigt har de senaste årens starka börs sannolikt bidragit till att investeringsbolagens avkastningshistorik dopats något av stigande substansvärdering: medianrabatten är numera nere på endast 6 procent.

Vill man åka med på bevisade framgångsresor så bör man kanske, som alltid, även ta en snabbtitt på dagens biljettpriser.

SIXRXFIIF vs SIXRX

Överavkastande investeringsbolag. Investment- och förvaltningsbolagsindexet SIXRXFIIF, i grönt, har genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på knappt +14 procent de senaste 10 åren (t.o.m. 2015-11-19). Det innebär en överavkastning om knappt +4 procentenheter per år jämfört med totalavkastningen på drygt +10 procent årligen för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i svart. (Jämförelsen är ej kontrollerad för risk.) Källa: SIX Edge

Läs mer

Ratos Susanna Campbell om hur Aibel står pall i oljekris

Trots den fortsatta oljekrisen står Ratos offshoreinvestering Aibel finansiellt sett starkare än för ett år sedan och de långsiktiga framtidsutsikterna förblir goda. Det är budskapet private equity-bolaget Ratos vd Susanna Campbell vill sända till investeringens många kritiker.

I en intervju med SIX News framkommer även att Ratos resultatguidning för 2015 i niomånadersrapporten inte är fråga om en sänkning, utan att portföljens huvudsakliga fokus mot Norden och Europa upplevt en sidledes och stabil utveckling. Den avmattning som kommuniceras rör främst Euromaint samt Asien-exponerade GS-Hydro.

Campbell ger även SIX läsare en uppdatering kring förvärvsjakten och koncernens kapitalstruktur, där Ratos moderbolagskassa fortsätter att svälla efter årets lyckade avyttringar.

p74 first shipment 1

Moduler från Ratos offshoreinnehav Aibel på väg från Thailand till Brasilien. Foto: Piyawat Hirunwattanasuk/Aibel

Läs mer