Etikettarkiv: Riksbanken

Riksbanken förväntas lämna reporänta och räntebana oförändrade

Enligt SIX News analytikerenkät förväntar sig analytiker och ekonomer att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad i samband med det penningpolitiska beskedet på onsdag.

I sammanställningen räknar 15 av 15 bedömare med att räntan lämnas oförändrad vid -0,50 procent. Rörande reporäntebanan tror samtliga 7 analytiker som uttalat sig att den kvarstår vid oförändrade nivåer.

”Riksbanken förutses avstå från penningpolitiska åtgärder vid det  kommande penningpolitiska mötet nästa vecka. Inflationen är något högre och kronan något svagare än prognos samtidigt som svensk ekonomi och arbetsmarknad tuffar på. Beredskapen för ytterligare åtgärder kommer att vara fortsatt mycket hög och omvärldens centralbanker, inte minst ECB, blir avgörande för Riksbankens agerande senare i höst”, skriver Swedbank inför beskedet. Läs mer

Inga tekniska hinder mot att sänka räntan ytterligare enligt Ingves

Riksbankens chef Stefan Ingves talar vid DI Bank 2016. Foto: SIX News

Riksbankens chef Stefan Ingves talar vid DI Bank 2016. Foto: SIX News

Det finns inga tekniska hinder för Riksbanken att sänka styrräntan ytterligare eller att utöka obligationsköpen som svar på eventuella utökade penningpolitiska stimulansåtgärder i utlandet, uppger myndighetens chef Stefan Ingves för SIX News.

Läs mer

15/15 analytiker räknar med oförändrad ränta från Riksbanken

Riksbankens direktionsmedlemmar. Källa: Riksbanken

Riksbankens direktionsmedlemmar. Foto: Riksbanken

Samtliga analytiker och ekonomer i SIX News enkät räknar med att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad i samband med det penningpolitiska beskedet på torsdag.

I SIX News sammanställning räknar 15 av 15 bedömare med att räntan ligger kvar vid -0,50 procent. Rörande reporäntebanan tror 8 av de 9 analytiker som har uttalat sig att banan lämnas oförändrad, medan 1 spår att den sänks något.

Bland de som meddelat förväntningar på övriga åtgärder från Riksbanken är åsikterna blandade huruvida obligationsköpen kommer att förlängas eller inte, där en knapp majoritet räknar med en förlängning. Läs mer

Riksbanken + Finansinspektionen = sant?

Under onsdagen lyfte Riksbankens ordförande Stefan Ingves i sitt uppmärksammade tal förslaget om att slå ihop Riksbanken och Finansinspektionen för att få en effektivare makrotillsyn. Det är inte heller vice riksbankschef Cecilia Skingsley främmande för.

”Jag delar Stefan Ingves uppfattning om att det här är en tänkbar väg – den mest långtgående vägen kanske”, sade Skingsley till SIX News vid ett seminarium anordnat av Danske Bank på torsdagen.

fi rb

Foto: Riksbanken/Wikimedia Commons

Läs mer

Ingves flirtar med fler penningpolitiska verktyg?

Riksbankschef Stefan Ingves och Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso vid seminarium hos IVA. Foto: SIX News

Riksbankschef Stefan Ingves och Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso vid seminarium hos IVA. Foto: SIX News

Riksbankens chef Stefan Ingves har vid upprepade tillfällen på senare tid framhållit om han vill få upp inflationen på ett ordnat sätt och inte på ett oordnat. Vid ett seminarium i Stockholm där Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso deltog sade Ingves:

”Den underliggande frågan är hur man skapar inflation på ett ordnat sätt. Hur man skapar mycket inflation på ett oordnat sätt är välkänt och har prövats på många håll i världen under historiens gång. Det är inte vad vi vill uppnå. Så å ena sidan finns det många sorters instrument som man kan tänka sig. Å andra sidan – låt oss hoppas att vi inte behöver använda dem så att vi kan komma ur det nuvarande läget hyfsat snart.”

Är det en signal om att det trots allt finns ytterligare verktyg att tillgå i ett mer extremt scenario, Stefan Ingves?

”Vad jag mera reflekterar kring är att vi för en flexibel inflationsmålspolitik och då är det med hjälp av penningpolitiken, som vi bedriver den i dag rent tekniskt, som vi vill få upp inflationen
till två procent, vilket vi också tror att vi kommer att lyckas med – om vi har rätt i våra analyser. Sedan pågår det en helt annan diskussion om inflation i största allmänhet, vad som händer och vad det är som gör att man kan få mycket inflation, men det är något helt annat”, säger Stefan Ingves till SIX News efter seminariet.

Läs mer

Nytt kapitalkrav på gång för bankerna?

SNS/SIFR-seminarium om kapitalkrav på banker. Moderator Pehr Wissén, Bankföreningens vd Hans Lindblad, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksbanksledamot Martin Flodén och ekonomiprofessor Per Strömberg. Foto: SIX News

SNS/SIFR-seminarium om kapitalkrav på banker. Moderator Pehr Wissén, Bankföreningens vd Hans Lindblad, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksbanksledamot Martin Flodén och ekonomiprofessor Per Strömberg. Foto: SIX News

Finansinspektionen kan tänka sig att införa ett bruttosoliditetskrav på svenska banker, enligt myndighetens generaldirektör Erik Thedéen som dock anser att de nuvarande
riskbaserade kraven först bör göras mer robusta.

Bruttosoliditet beräknas som bankens eget kapital i relation till bankens totala tillgångar, och är ett icke riskjusterat kapitalmått. Bruttosoliditet behandlar därmed all utlåning lika, oavsett bedömd eller historisk kreditförlustrisk.

”Vi vill ha ett system där de riskbaserade kraven är de bindande, men där ett bruttosoliditetskrav är en sista bromskloss. Ska man lyckas med den kalibreringen måste man vara någorlunda stabil med det riskbaserade systemet först”, säger Erik Thedéen till reportrar i samband med ett SNS/SIFR-seminarium kring kapitalkraven på banker.

Läs mer

Swedbank ser låg sannolikhet för rejäl oljerekyl uppåt

Swedbank anser att sannolikheten för en rejäl oljeprisrekyl uppåt med en efterföljande inflations- och räntehöjningsspiral är låg.

Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Foto: Swedbank

Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Foto: Swedbank

”Man ska aldrig utesluta någonting, men just det ser vi som en relativt begränsad risk just nu”, säger Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson till SIX News.

Samtidigt konstaterar han att allting kan hända och att spänningarna mellan Saudiarabien och Iran har förstärkts. Hormuz-sundet i Persiska viken är centralt för den globala oljehandeln.

”Stänger man det kommer oljepriserna att stiga väldigt drastiskt, men det ingår inte i vårt huvudscenario utan det är en riskscenario”, resonerar Alvesson.

I övrigt när man tittar på oljemarknaderna ser man att produktionen har gått upp mycket, framhåller han.

Läs mer