Etikettarkiv: Ryssland

Oväntat dyrt när Telia erbjuds förlika mututredningar

Om Telia fullt ut går med på amerikanska och nederländska myndigheters förslag om förlika samtliga korruptionsundersökningar för cirka 1,4 miljarder dollar, motsvarande 12 miljarder kronor, blir beloppet en oväntat hög summa.

Den bilden får SIX News vid en snabbgenomgång av analytikerkommentarer efter att myndigheternas förlikningsförslag meddelats inför torsdagens öppning.

För Telias räkning kommenterade styrelseordförande Marie Ehrling själv beloppet som ”mycket stort” i morgonens pressmeddelande.
Läs mer

Saab-ledningen ska driva sina djärva projekt i mål

Första kvartalets ”bra” försäljning och resultat samt starka kassaflöde kan Saab internt vara tillfreds med men det betyder inte att Saab-ledningen nu går runt och är nöjda. Vd Håkan Buskhe betonar istället försvarsleverantörens fortsatta fokus på den mer långsiktiga utvecklingen. Det gäller inte minst de senaste årens djärva utvecklingsprojekt, såsom Gripen-avtalet med Brasilien, ubåtssystemet A26 och det flygburna radarsystemet Globaleye.

Det framgår när SIX News intervjuar Saabs-vd:n Håkan Buskhe och finanschefen Magnus Örnberg i samband med torsdagens delår.

”Tittar man på den stora bilden så har vi tagit en helt ny position på vår marknad, med de stora orders vi fick in förra året – det är det som bådar gott inför framtiden”, fastslår Håkan Buskhe.

Saab-vd:n ger följande bakgrundsbild till framgångarna:

”Under de senaste 5-6 åren har vi haft en väldigt stor satsning på att förnya vår produktportfölj, där vi lagt mer pengar på forskning och utveckling. Det var ett medvetet beslut för att öka vår orderstock, och på så vis växa. Innan det hade försäljningsutvecklingen inte varit positiv sedan år 2006. Det här beslutet var ganska djärvt men det har visat sig vara rätt.”

Under intervjun diskuteras även Saabs investeringsvilja i satsningen på ubåten A26 och huruvida stridsplanet Gripen hotas av de ryska konkurrenternas stridsnärvaro i Syrien.

Saabs aktie lyfte under sin rapportdag med 5,4 procent på en för övrigt backande börs.

New Generation Submarine A26

Saabs nya ubåt A26. Ett större utvecklingsprojekt som hittills beställts av svenska försvaret. Bild: Saab.

Läs mer

AFF:s Stefan Ring pratar Natonärmanden och Saabs Kockumsköp

Flera saker har hänt sedan de nordiska försvarsministrarna i april argumenterade för behovet av ett utökat försvarssamarbete på DN Debatt. Stefan Ring, generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen, går igenom turerna med SIX News.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg meets with the Minister of Foreign Affairs of Sweden, Margot Wallstrom

NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg träffar Sveriges utrikesminister Margot Wallström. Källa: Nato

I en artikel i Svenska Dagbladet i april uppgav Stefan Ring att samarbetet ”väcker nytt liv i de nordiska försvarsrelationerna” och för Sverige närmare Nato.

Sedan dess har flera saker hänt. Stefan Ring uppger för SIX att socialdemokraterna ”i form av Peter Hultqvist och Åsa Lindestam tydligt markerat behovet av ett internationellt samarbete, men att detta ska ske bilateralt och inte genom ett formellt medlemskap i Nato”.

Läs mer

Europa är tillbaka i matchen enligt Luxemburgs finansminister

Europa är tillbaka i matchen ekonomiskt, och tillväxten kommer framöver att gynnas av flera faktorer. Det säger Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna till SIX News inför Luxemburgs EU-ordförandeskap som inleds vid halvårsskiftet.

”Europeiska centralbanken reviderade nyligen upp sin tillväxtprognos för euroområdet från 1,0 till 1,5 procent för 2015. Min gissning är att tillväxttakten kan bli ännu högre än så”, säger Pierre Gramegna.

De tre faktorerna som enligt finansministern kommer att gynna tillväxten är ECB:s obligationsköpsprogram, den så kallade Juncker-planen för investeringar i Europa, och de fallande oljepriserna.

”Europa är tillbaka och tillväxten kommer antagligen att vila både på mer konsumtion och mer investeringar”, tillägger han.

Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna. Foto: SIX News

Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna i Stockholm. Foto: SIX News

Läs mer

Vostoks Avito-värdering sväller mot Kinneviks – SIX

Investmentbolaget Vostok Nafta börjar nu relativvärdera onoterade innehavet Avito, verksamma inom radannonser på internet på den ryska marknaden, enligt en ny egen värderingsmodell med flera ej redovisade parametrar. Det får effekten att gapet mellan Vostoks syn på Avitos värde och den större Avito-delägaren Kinneviks syn nu ökat till närmare 80 procent.

Det visar SIX News snabbgenomgång efter att Vostok Nafta lämnat bokslut på onsdagen.

Vostok1

Vostok Nafta har haft ett kämpigt år på börsen under Ryssland-Ukraina-krisen. Under den senaste 1-årsperioden summerar totalavkastningen, i grönt, till -25 procent medan Stockholmsbörsen, i rött, totalavkastat +27 procent mätt som SIXRX. Källa: SIX Edge

Läs mer

ICA:s Q2 över förväntan, vd svarar SIX om e-handelsplan

ICA Gruppen är internt ”väldigt nöjda” med andra kvartalets försäljnings- och resultatutveckling. Bland annat lyckas ICA Norge krympa förlusterna i väntan på de norska konkurrensmyndigheternas kommande ödesbeslut. I Baltikum-verksamheterna kan negativa effekter från Rysslands inblandning i Ukrainakrisen ej uteslutas framåt.

Vidare är det klart att koncernens svenska e-handelssatsning inleds med ett test i november. Går allt som det ska väntar sedan en storskalig utrullning under 2015. Vad den omskrivna satsningen tillåts kosta är dock ingenting ICA vill kommunicera externt i dagsläget.

Det uppger ICA Gruppens vd Per Strömberg till SIX News strax efter onsdagsmorgonens delårsrapport.

Vidare fastlår Strömberg, med stor tydlighet, varför ICA Gruppen inte vill knoppa av eller sälja fastighetsrörelsen ICA Fastigheter.

ica-Italiensk-delikatesschark

Italiensk delikatesschark från ICA. Källa: ICA Gruppen

Läs mer

Nye Stora Enso-vd:n om koncernens dagsform

Stora Enso har levererat ett andra kvartal överstigande dess egna förväntningar. Dels bet skogsbolagets nu avslutade besparingsprogram till och med mer än planerat och dels upplever bland annat förpacknings- och sågverksverksamheterna stark utveckling.

Det uppger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos blivande vd, som i dag är EVP med ansvar för segmentet Printing & Living, till SIX News i en intervju strax efter måndagens delårsrapport.

Gällande den pågående Ryssland-Ukraina-krisen kan han känna en oro för indirekt påverkan på branschens insatsvaruförsörjning om sanktionerna mellan väst och Ryssland skulle utökas.

Sundström tillträder som koncern-vd den 1 augusti och har som en av sina tydligaste initiala prioriteringar att utöka resurserna inom hållbarhetsområdet efter vårens skandalrubriker, vad det innebär konkret vill han ej delge SIX innan han kommit på plats i rollen.

1001_Sunila_from_air_7473_9204_17

Stora Ensos bruk i Sunila , Finland, inom affärsområdet Biomaterials. Källa: Stora Enso

Läs mer