Etikettarkiv: SCA

SHB:s avyttring i Industrivärden stärker Lundbergs makt

Inför börsöppningen på torsdagen stod det klart att ännu ett lager korsägande håller på att upplösas i Industrivärden-sfären: Handelsbanken säljer samtliga sina röststarka A-aktier i storägaren Industrivärden.

Av SIX News sammanställning nedan framgår hur den knapphändigt beskrivna affären påverkar ägandet i Industrivärden, som förutom i Handelsbanken även är en maktfaktor i storbolag som SCA, Skanska, Volvo, SSAB, Ericsson, Sandvik och ICA Gruppen:

Maktbalans i Industrivärden efter SHBs A-aktieförsäljning
Den mest tydliga effekten blir att maktbalansen i Industrivärden-sfären förskjuts ytterligare till Stockholmsnoterade investeringsbolagskollegan Lundbergs fördel.

Lundbergs har via pressmeddelande på morgonen bekräftat att man i samband med SHB:s utförsäljning ökat sin röstmakt i Industrivärden med dryga 3 procent. Lundbergs huvudägare och vd Fredrik Lundberg har därefter bekräftat privata aktieköp för sig själv och döttrarna Katarina Martinsson och Louise Lindh i en DI-artikel som publicerades på tidningens hemsida under eftermiddagen. Därtill är Lundbergs sfär redan direkta storägare i ett antal av Industrivärdens portföljbolag.

Samtidigt i stort sett försvinner SHB:s direkta ägarmakt i Industrivärden och den indirekta tjänstemannamakt som kunnat utövas via sfärbolagens många olika personal- och forskningsstiftelser försvagas och splittras ytterligare.

Läs mer

Börsens UK-exponeringar inför Brexit-omröstningen

Europe_map_uk

Bild: ”Location map of the United Kingdom within Europe” från Wikimedia Commons-användaren Theeuro

Den 23 juni håller britterna folkomröstning kring huruvida landet ska förbli medlem i EU eller inte, det riskevent som omskrivits mycket under termen ”Brexit”.

Av de inte mindre än tre nya opinionsmätningar som publicerades under måndagen, 7 juni, visade samtliga på en ledning för Brexit-sidan. De tillfrågade britternas stöd för en Brexit var 48 procent i ICM:s nätbaserade undersökning (43 procent ville stanna i EU), 45 procent hos de som Yougov tillfrågat (41 procent ville stanna) samt 43 procent i TNS motsvarighet (41 procent ville stanna).

I och med den ovisshet som råder har SIX News kikat lite närmare på särredovisad Storbritannien-exponering bland Stockholmsnoterade bolag.

Sätter vi gränsen vid lägst 10 procents omsättningsandel visar sig de mest Storbritannien-exponerade börsbolagen finnas i ett brett urval av branscher och storlekskategorier. Utöver välkända Large cap-exponeringar såsom Nobia och Skanska finner vi mindre kända men i många fall minst lika betydande exponeringar i Mid Cap-bolag som Hoist, Bulten, Orexo, Fagerhult, Itab, Sectra och Troax samt i småbolag som Tradedoubler, Bong och Doro.

Uppdatering: Skanska avsåg i ursprunglig publicering andel av orderingång. Inläggets tabell har därefter uppdaterats med intäktsandel, med Skanskas pressavdelning som källa.

Läs mer

Kina-/Asien-inbromsning skulle slå brett – SIX

Alltfler i väst oroas nu för en inbromsning i Kinas underliggande ekonomi, där de senaste årens stora investeringar och produktionsutbyggnad utgjort en betydelsefull ekonomisk motor för hela världens tillväxt.

En ny genomgång av färska siffror signerad SIX News visar att Kina-/Asien-exponeringen har en betydligt större utbredning än endast bland börsens verkstadsjättar – havererar efterfrågan i Kina och dess närregion finns där också en rad Mid Cap-bolag plus stora råvarusegment som kan sitta illa till.

Läs mer

Nordea om Kina-exponering: Autoliv-oro överdriven

2000px-Dragon_from_Chinese_Dragon_Banner_Red_Version.svg

Kina-drake på fallrepet Bild: Tsang/ Wikimedia Commons

Nordea ser förra veckans Kina-devalveringar som en av ”en allt längre rad av faktorer” som pekar på kraftigare inbromsning i landet än vad som tidigare antagits.

Då omsättningsandelen från Kina för många Stockholmsnoterade bolag ökat ordentligt på senare år kan trenden av gynnsamma tillväxtbidrag ge omvänd effekt när nu Kinas tillväxt mattas. Banken har därför i ett analysbrev sammanställt en lista över omsättningsexponeringen mot Kina i en rad svenska storbolag. Toppar listan gör Autoliv, på 16,5 procent, tätt följda av Hexagon, på 15,0 procent.

”Om Kinas tillväxt nu i högre grad kommer att ske på bekostnad av andra länders tillväxt (‘beggar-thy neighbour’) är det uppenbart dåliga nyheter för många andra regioner. Den svagare kinesiska valutan gör utländska produkter dyrare. Både europeiska (till exempel BMW), amerikanska (Caterpillar) och svenska bolag (Volvo) har pekat på att svagare efterfrågan från Kina har pressat resultaten”, konstaterar Nordea.

Läs mer

Fredrik Lundberg vill ej samordna Ivärden-Lundbergs

Investmentbolaget Lundbergs vd och största ägare Fredrik Lundberg är nöjd med att man nu kommit till rätta med de ”personunioner” kring Industrivärden som varit en ”avart” av dess korsägandestruktur. Fortsatt korsägande är nu en fråga för respektive bolags styrelse. Lundberg är samtidigt tydlig med att det nu inte kommer att följa en ”samordning” mellan Industrivärden och Lundbergs, utan respektive investmentbolags skilda strategier står fast, tills vidare.

Det framgår under SIX News senaste intervju med Fredrik Lundberg.

Gällande kapitalmarknaderna ser Lundberg slutet för obligationsrallyt, med huvudantagandet att vi någon gång i framtiden bör förvänta oss en återgång till en mer ”normal” realräntenivå om 3-5 procent. För breda aktieportföljer är det även framåt rimligt att anta avkastningskrav på 6-7 procent realt, på väldigt lång sikt.

Därtill diskuteras Lundbergs helägda fastighetsrörelse och en större branschkollegas offensiv på de östgötska hemmaorterna Norrköping och Linköping.

Lundberg

Lundbergs totalavkastning de senaste 20 åren, i grönt, har motsvarat cirka +15,5 procent per år. Det är ungefär 3 procentenheter mer per år än motsvarande totalavkastning om +12,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i rött, och nära 9 procentenheter bättre än den årliga avkastning på +6,7 procent man kunnat få från statsobligationer, i form av OMRXTBOND i blått. Källa: SIX Edge

Läs mer

Två sänkta rekommendationer på tisdagen

Rekommendations- och riktkursförändringar den 31 mars.

SIX News rapporterar varje dag analytikernas senaste rekommendationsförändringar. Saknar du en rekommendation? Tipsa oss gärna på red@six.se.

Bolag: Ny (Gammal)
Bank
Boliden:
Deutsche Bank Behåll, 180 SEK (Köp, 170 SEK)
Electrolux:
Nordea Köp, 290 SEK (Köp, 270 SEK)
Nobia
Nordea Köp, 88 SEK (Köp, 86 SEK)
SCA:
Nordea Köp, 240 SEK (Köp, 225 SEK)
Swedbank Neutral, 210 SEK (Köp, 215 SEK)

SIX News