Etikettarkiv: Skanska

SHB:s avyttring i Industrivärden stärker Lundbergs makt

Inför börsöppningen på torsdagen stod det klart att ännu ett lager korsägande håller på att upplösas i Industrivärden-sfären: Handelsbanken säljer samtliga sina röststarka A-aktier i storägaren Industrivärden.

Av SIX News sammanställning nedan framgår hur den knapphändigt beskrivna affären påverkar ägandet i Industrivärden, som förutom i Handelsbanken även är en maktfaktor i storbolag som SCA, Skanska, Volvo, SSAB, Ericsson, Sandvik och ICA Gruppen:

Maktbalans i Industrivärden efter SHBs A-aktieförsäljning
Den mest tydliga effekten blir att maktbalansen i Industrivärden-sfären förskjuts ytterligare till Stockholmsnoterade investeringsbolagskollegan Lundbergs fördel.

Lundbergs har via pressmeddelande på morgonen bekräftat att man i samband med SHB:s utförsäljning ökat sin röstmakt i Industrivärden med dryga 3 procent. Lundbergs huvudägare och vd Fredrik Lundberg har därefter bekräftat privata aktieköp för sig själv och döttrarna Katarina Martinsson och Louise Lindh i en DI-artikel som publicerades på tidningens hemsida under eftermiddagen. Därtill är Lundbergs sfär redan direkta storägare i ett antal av Industrivärdens portföljbolag.

Samtidigt i stort sett försvinner SHB:s direkta ägarmakt i Industrivärden och den indirekta tjänstemannamakt som kunnat utövas via sfärbolagens många olika personal- och forskningsstiftelser försvagas och splittras ytterligare.

Läs mer

Börsens UK-exponeringar inför Brexit-omröstningen

Europe_map_uk

Bild: ”Location map of the United Kingdom within Europe” från Wikimedia Commons-användaren Theeuro

Den 23 juni håller britterna folkomröstning kring huruvida landet ska förbli medlem i EU eller inte, det riskevent som omskrivits mycket under termen ”Brexit”.

Av de inte mindre än tre nya opinionsmätningar som publicerades under måndagen, 7 juni, visade samtliga på en ledning för Brexit-sidan. De tillfrågade britternas stöd för en Brexit var 48 procent i ICM:s nätbaserade undersökning (43 procent ville stanna i EU), 45 procent hos de som Yougov tillfrågat (41 procent ville stanna) samt 43 procent i TNS motsvarighet (41 procent ville stanna).

I och med den ovisshet som råder har SIX News kikat lite närmare på särredovisad Storbritannien-exponering bland Stockholmsnoterade bolag.

Sätter vi gränsen vid lägst 10 procents omsättningsandel visar sig de mest Storbritannien-exponerade börsbolagen finnas i ett brett urval av branscher och storlekskategorier. Utöver välkända Large cap-exponeringar såsom Nobia och Skanska finner vi mindre kända men i många fall minst lika betydande exponeringar i Mid Cap-bolag som Hoist, Bulten, Orexo, Fagerhult, Itab, Sectra och Troax samt i småbolag som Tradedoubler, Bong och Doro.

Uppdatering: Skanska avsåg i ursprunglig publicering andel av orderingång. Inläggets tabell har därefter uppdaterats med intäktsandel, med Skanskas pressavdelning som källa.

Läs mer

Marknaden imponerades inte av Skanskas rapport

Skanskas försäljning av byggnaden Seaport i Boston bidrog till resultatet i första kvartalet. Bild från dagens presentationsmaterial. Källa: group.skanska.com

Skanskas försäljning av byggnaden Seaport i Boston bidrog till resultatet i första kvartalet. Foto: Skanska

Byggbolaget Skanska släppte under torsdagsmorgonen sin rapport för 2016 års första kvartal.

Såväl orderingång, intäkter och resultat kom in över förväntan vid jämförelsen med analytikernas förväntningar, enligt Inquiry Financials konsensus.

Men marknaden lät sig inte imponeras utan verkade ta fasta på att byggverksamheten tyngdes av ytterligare lönsamhetsproblem i USA.

Aktien var strax efter lunch ned 4,2 procent.

Läs mer

Husägare vann i ny HD-dom, byggbolagen kan ställas till svars

Högsta domstolen har i en tidigare dom slagit fast att enstegstätade fasader har sådana brister att det utgör fel i entreprenaden. En ny dom från Högsta domstolen innebär att avtalsvillkoren rörande husen i Svedala, som målet gäller, inte begränsar entreprenörens ansvar, framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer

Fredrik Lundberg vill ej samordna Ivärden-Lundbergs

Investmentbolaget Lundbergs vd och största ägare Fredrik Lundberg är nöjd med att man nu kommit till rätta med de ”personunioner” kring Industrivärden som varit en ”avart” av dess korsägandestruktur. Fortsatt korsägande är nu en fråga för respektive bolags styrelse. Lundberg är samtidigt tydlig med att det nu inte kommer att följa en ”samordning” mellan Industrivärden och Lundbergs, utan respektive investmentbolags skilda strategier står fast, tills vidare.

Det framgår under SIX News senaste intervju med Fredrik Lundberg.

Gällande kapitalmarknaderna ser Lundberg slutet för obligationsrallyt, med huvudantagandet att vi någon gång i framtiden bör förvänta oss en återgång till en mer ”normal” realräntenivå om 3-5 procent. För breda aktieportföljer är det även framåt rimligt att anta avkastningskrav på 6-7 procent realt, på väldigt lång sikt.

Därtill diskuteras Lundbergs helägda fastighetsrörelse och en större branschkollegas offensiv på de östgötska hemmaorterna Norrköping och Linköping.

Lundberg

Lundbergs totalavkastning de senaste 20 åren, i grönt, har motsvarat cirka +15,5 procent per år. Det är ungefär 3 procentenheter mer per år än motsvarande totalavkastning om +12,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i rött, och nära 9 procentenheter bättre än den årliga avkastning på +6,7 procent man kunnat få från statsobligationer, i form av OMRXTBOND i blått. Källa: SIX Edge

Läs mer

Spänningen stiger i fasadbråket, delseger till husägarna i HD-dom

Högsta domstolens utslag har i tvisten mellan husägare och Myresjöhus avgjort att enstegstätade fasader är felaktiga konstruktioner. Samtidigt meddelar domstolen att man kommer att ge prövningstillstånd i frågan Myresjöhus ansvar vilket kommer att avgöras senare. Om domstolen sedan beslutar att Myresjöhus även agerat vårdslöst kan det få konsekvenser för hela byggbranschen. Läs mer