Etikettarkiv: Stockholm

Fabege räknar på ”nya, stora” Stockholmsprojekt

Fabeges stora projekt löper på ”mycket bra” och man känner ännu varken av byggkostnadsinflation eller något riskfyllt spekulationsbyggande inom Stockholms kontorsmarknad. Samtidigt filas det internt redan på planerna för Fabeges kommande ”nya, stora projektmöjligheter”.

Att det Stockholmsfokuserade fastighetsbolaget skulle bli tvungna att sälja av från sina dyrare innerstadslägen för att klara projektfinansieringen stämmer dock ej – Fabege ska fortsätta omsätta sin fastighetsportfölj utifrån var man ser bäst potential och erbjuds bästa affär.

Det uppger Fabeges vd Christian Hermelin i en intervju med SIX News.

Vidare diskuteras Stockholms starka kommersiella hyres- och transaktionsmarknader samt varför Fabege vill fortsätta senare års resa mot en allt lägre belåningsgrad.

rasunda_telenors_kontor_151002_pressmeddelande

Telenor Sveriges framtida Fabege-kontor vid Råsunda. Bland tredje kvartalets storaffärer meddelades redan den 1 juli att Telenor tecknat ett 10-årigt kontorsavtal på 9.800 kvadratmeter med Fabege till ett hyresvärde om 31 miljoner kronor årligen. Avtalet avser nybyggnation vid Råsunda med inflytt 2018 och innebar ”startskottet” för Fabeges utveckling där. Bild: Fabege

Läs mer

Kostnadsjagande Castellum skyr dyrt Stockholms-CBD

Castellum levererade ett ”starkt” isolerat tredje kvartal med en 7-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet, en fortsättning av vad man presterat historiskt. Att nettouthyrningen vände till negativ beror till största del på en enskild flytt i Göteborg.

Fastighetsbolaget vill fortsätta investera i beståndens tillväxt på de orter där man redan finns. Även om det för Stockholms del innefattar ”citynära” lägen så råder det ingen risk för att Castellum skulle vilja in i huvudstadens ”alldeles” för dyra mest centrala kommersiella lägen.

Det framgick när SIX News intervjuade Castellums vd Henrik Saxborn och finanschefen Ulrika Danielsson efter tredje kvartalsrapporten för 2015.

Parallellt med tillväxten ska Castellum-bestånden fortsätta sänka sina kostnader, och den möjligheten ser ledningen även för nyförvärvade samriskbolaget Ståhls.

Vidare diskuterades stämningen på den heta transaktionsmarknaden och hur man ska se på Öresund som investeringsort, i ljuset av regionens stora nyproduktionsutbud.

Därtill gav Saxborn och Danielsson sin syn på Castellums spridda ägarbild och framtida ägarförändringar.

Hornsberg 10

Tredje kvartalets Kungsholmenförvärv i form av fastigheten Hornsberg 10. Förvärvet på 14.900 kvadratmeter utgör nuvarande Castellum-portföljens första fastighet inom Stockholms tullar. Köpeskillingen sattes till 421 miljoner kronor och säljare var Index International. Bild: Castellums rapport för tredje kvartalet 2015

Läs mer

Wallenstam ökar bostadssatsning och slutar räntesäkra

Bostadsproduktionen i egen regi ska stå för ökad andel av Wallenstams värdetillväxt i den låginflationsvärld som fastighetsbolaget räknar med framöver. Här ses rådande bostadspolitik ”sakta, sakta” utöka omfattningen av de viktiga planprocesserna.

Låginflationsvärlden innebär även utsikter om låga räntor för ”överskådlig” tid, något som lett till beslutet att fastighetsbolaget ej kommer att ingå nya räntesäkringskontrakt.

Det uppger Wallenstams vd och största ägare Hans Wallenstam i intervju till SIX News.

BRF Riggen Gröndal i Stockholmsområdet Gröndal. Under försäljning av Wallenstam. Foto: Wallenstam/Tomorrow AB

Läs mer

Fabeges Hermelin höjer takten i Stockholmsprojekten

Fabeges förvaltningsresultatutveckling uppvisade en ”klar underliggande förbättring” i första kvartalet samtidigt som det Stockholmsfokuserade fastighetsbolaget överraskas av kraften i hur hyresuppgångarna nu sprider sig ut från innerstaden.

Det uppger Fabeges vd Christian Hermelin i en intervju till SIX News.

Under intervjun avslöjar Fabege-vd:n hur bolaget, utöver de beslutade projekten, under 2015 även avser nettoinvestera i fler nya utvecklingsfastigheter. Därutöver  berättar Hermelin kring hur Fabege senaste finansieringsdrag kan pressa fram (ännu) bättre villkor på banklånen.

Frasaren-10

Fabege-fastigheten Fräsaren 10 i Solna Business Park, Solna. I februari meddelade Fabege att man hyrt ut 4.300 kvadratmeter i fastigheten på 10 år till statligt ägda banken SBAB. Senast den 1 november flyttar SBAB ut från Östermalm. Bild och källa: Fabege

Läs mer

Bra snurr på Wallenstams bostadsproduktion in i 2015

Ekeroskissbild

Ekerö centrum, där Wallenstam ska utveckla 400 lägenheter och 7.000 kvadratmeter handel, enligt pressmeddelande 2015-02-11. Byggstart är planerad till slutet på 2017. Bild: Wallenstam

Wallenstam känner av ett ”bra tryck” i uthyrningen av kommersiella lokaler i Göteborgs innerstad. I bostadshyresförhandlingarna för 2015 räknar man däremot snarare med ”justeringar” än med några ”stora höjningar”. Samtidigt ser framtidsutsikterna goda ut för både den omfattande bostadsproduktionen och gällande möjligheterna till ytterligare värdeökning på bolagets tillväxtlägen.

Det uppger Wallenstams vd och största ägare Hans Wallenstam i en intervju till SIX News.

Wallenstam känner sig samtidigt trygg med att inte vara beroende av förvärvad tillväxt på den mycket heta transaktionsmarknad där köparna försöker överträffa varandra i ambitiösa tillväxtmål.

Läs mer

Kungsleden vill fortsätta portföljrenodlingen 2015

Kungsledens förvaltningsarbete har löpt på bra under vinterns transaktionstopp samtidigt som så väl hyres- som transaktionsmarknad gått åt rätt håll. Tre huvudmål för 2015 är förbättrade driftsnetton, att komma igång med något av de projekt som kan ge avkastning på lägst 9 procent och att fortsätta förvärva och avvyttra mot flerårsmålet om en renodlad portfölj på 25 miljarder kronor.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Kungsledens vd Biljana Pehrsson och finanschefen Anders Kvist.

Vidare diskuteras de tudelade värdeförändringsutsikterna på svensk kommersiell transaktionsmarknad och fastighetsbolagets signaler kring en potentiell framtida preferensaktieemission.

Blästern före, efter

Kungsledens fastighetsprojekt Kvarteret Blästern, Vasastaden, Stockholm. Bild av innergården före och efter projekt. Bild: Stockholms Stads stadsbyggnadskontor

Läs mer

Klöverns Rutger Arnhult om tillväxt, Corem och Tribona

Klövern har haft ett bra fjärde kvartal. På fastighetsbolagets tillväxtorter noteras stigande hyresnivåer och på utbudssidan ses inget omfattande spekulationsbyggande.

Det uppger Klöverns vd och storägare Rutger Arnhult i en intervju med SIX News.

Under intervjun berättar Arnhult att ett förvärv av resterande Tribona undviks till nuvarande upptrissade börsvärdering och förklarar varför ett sammangående med noterade Klövern-huvudägaren Corem är svårt att genomföra på dagens nordiska bankmarknad.

Gällande Klöverns framtidsplaner kan aktieägarna förvänta sig en total portföljtillväxt om cirka 1,5 till 2,0 miljarder per år, varav cirka 1 till 1,5 miljarder från projektinvesteringar. Fokus är dels stärkta positioner i Stockholm, Göteborg och Malmö och dels ytterligare befäst ledarskap i regionstäderna.

tele2-torshamnsgatan

Tele2:s framtida huvudkontor på Torshamnsgatan i Kista. Fastighetsprojektet är Klöverns i nuläget största på cirka 27.000 kvadratmeter, varav Tele2 kommer att hyra cirka 20.000 kvadratmeter. Till vänster ses 3D-skiss över fasaden, till höger byggarbetsplatsen så som den såg ut per 2014-12-01. Bilder: Klövern

Läs mer