Etikettarkiv: Stockholmsbörsen

Värderingsmässiga högflygare tömmer kassorna snabbt

Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016 fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta branschkännare. Ett mycket litet antal av bolagen kan väntas infria förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När kassan väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet kan få finansieringsproblem.

Högvärderat mars 2016 3ny

Läs mer

Investeringsbolagen fortsätter överavkasta – SIX

SIX News har gjort ett nytt svep över alla noterade svenska investeringsbolag och tidigare slutsats står sig: investeringsbolagens överavkastning fortsätter.

Investeringsbolagsindex har överavkastat knappt 4  procent årligen de senaste 10 åren, ställt mot börsen som helhet.

Investeringsbolag som i dag har mer än hälften i onoterat har dock underpresterat så avkastningsframgångarna förefaller främst ha skapats via förvaltning av noterade aktier.

Bland enskilda investeringsbolag toppar Bure 10-årshistoriken, tätt följda av Luxonen och därefter Latour. Alla tre bolagen har haft över 20 procents årlig totalavkastning över denna långa mätperiod.

Tittar man på kassanivåer verkar åtminstone Traction och Creades just nu stå och vänta på att det ska uppstå bättre investeringslägen. Inget bolag är dock hårt skuldsatt.

Samtidigt har de senaste årens starka börs sannolikt bidragit till att investeringsbolagens avkastningshistorik dopats något av stigande substansvärdering: medianrabatten är numera nere på endast 6 procent.

Vill man åka med på bevisade framgångsresor så bör man kanske, som alltid, även ta en snabbtitt på dagens biljettpriser.

SIXRXFIIF vs SIXRX

Överavkastande investeringsbolag. Investment- och förvaltningsbolagsindexet SIXRXFIIF, i grönt, har genererat en genomsnittlig årlig totalavkastning på knappt +14 procent de senaste 10 åren (t.o.m. 2015-11-19). Det innebär en överavkastning om knappt +4 procentenheter per år jämfört med totalavkastningen på drygt +10 procent årligen för Stockholmsbörsen som helhet, i form av SIXRX i svart. (Jämförelsen är ej kontrollerad för risk.) Källa: SIX Edge

Läs mer

Rationaliseringar ger högre vinster 2017

Analytikerkåren räknar med fortsatt vinstuppgång bland Stockholmsbörsens största bolag under 2017. Försäljningen spås dock minska något.  Det visar en genomgång av SIX Market Estimates, som nyligen publicerade analytikernas vinstförväntningar för 2017.

Läs mer

Högre kurser på Stockholmsbörsen med stöd från Fed-besked

Stockholmsbörsen handlades uppåt i en hausseartad tendens på torsdagen. Federal Reserves besked om att centralbanken kan vara tålmodiga med sin första räntehöjning gav stöd. Utvecklingen på de ledande Europabörserna pekade åt samma håll som i Stockholm.

Volvo pressades av utfallet för leveranserna och ett besked från konkurrenten Daimler. SAS tappade efter sin rapport medan de båda rapporterande klädkedjorna MQ och RNB gick åt skilda håll. Läs mer

Swedbank och ECB lyfte Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen lyfte på tisdagen kraftigt efter uppgifter om att ECB överväger att köpa företagsobligationer ökat riskaptiten hos investerarna. Bästa sektor i Stockholm var finans, som fick extra stöd från en stark rapport från Swedbank, och olja. Alla sektorer steg, men relativt sämst gick telekom och teknologi. Läs mer

SSAB vinnare efter Goldman-rek

Stockholmsbörsen steg något på torsdagen. Även de ledande Europabörserna steg något.

Det kinesiska inköpschefsindexet från HSBC steg i maj från 48,1 till preliminära 49,7, vilket var klart över förväntningarna som låg på 48,3. Federal Reserves protokoll under gårdagskvällen tolkades vidare som något duvaktigt.

Inköpschefsindex för EMU inkom sämre än väntat. Även den franska motsvarigheten var under förväntan.

Eftermiddagens USA-statistik var blandad med vissa svaga inslag. Försäljningen av befintliga hus ökade mindre än väntat i april. Antalet nya arbetssökande i USA var samtidigt fler än befarat, medan datan över ledande indikatorer utföll som väntat. Läs mer