Etikettarkiv: Stora Enso

Kina-/Asien-inbromsning skulle slå brett – SIX

Alltfler i väst oroas nu för en inbromsning i Kinas underliggande ekonomi, där de senaste årens stora investeringar och produktionsutbyggnad utgjort en betydelsefull ekonomisk motor för hela världens tillväxt.

En ny genomgång av färska siffror signerad SIX News visar att Kina-/Asien-exponeringen har en betydligt större utbredning än endast bland börsens verkstadsjättar – havererar efterfrågan i Kina och dess närregion finns där också en rad Mid Cap-bolag plus stora råvarusegment som kan sitta illa till.

Läs mer

Nordea om Kina-exponering: Autoliv-oro överdriven

2000px-Dragon_from_Chinese_Dragon_Banner_Red_Version.svg

Kina-drake på fallrepet Bild: Tsang/ Wikimedia Commons

Nordea ser förra veckans Kina-devalveringar som en av ”en allt längre rad av faktorer” som pekar på kraftigare inbromsning i landet än vad som tidigare antagits.

Då omsättningsandelen från Kina för många Stockholmsnoterade bolag ökat ordentligt på senare år kan trenden av gynnsamma tillväxtbidrag ge omvänd effekt när nu Kinas tillväxt mattas. Banken har därför i ett analysbrev sammanställt en lista över omsättningsexponeringen mot Kina i en rad svenska storbolag. Toppar listan gör Autoliv, på 16,5 procent, tätt följda av Hexagon, på 15,0 procent.

”Om Kinas tillväxt nu i högre grad kommer att ske på bekostnad av andra länders tillväxt (‘beggar-thy neighbour’) är det uppenbart dåliga nyheter för många andra regioner. Den svagare kinesiska valutan gör utländska produkter dyrare. Både europeiska (till exempel BMW), amerikanska (Caterpillar) och svenska bolag (Volvo) har pekat på att svagare efterfrågan från Kina har pressat resultaten”, konstaterar Nordea.

Läs mer

Normal uppgång i barrmassalager enligt analyschef

Att de aggregerade globala pappersmassalagren steg märkbart mellan december och januari får anses ha inslag av ett normalt säsongsmönster. För barrträmassan, som produceras i bland annat Norden, var uppgångens kraft ”helt normal” och ”odramatisk”.

För lövträmassa var lageruppgången ”statistiskt sett något kraftigare än normalt”, till följd av tillkommande kapacitet tillsammans med befarade logistikproblem i Brasilien.

Det uppger en marknadsanalyschef på en branschaktör till SIX.

Florida_Pulp_and_Paper_Company_mill,_Cantonment,_Florida

En arbetare som blandar pappersmassa vid Florida Pulp and Papers bruk i Cantonment, Florida. År 1947. Källa: Wikimedia Commons

Läs mer

Stora Ensos vd om Q4 och mer långsiktiga möjligheter

Stora Enso bjuder på ett ”lite bättre” fjärde kvartal än ledningen hade väntat sig. Dock gör betydande jämförelsestörande poster att resultatet kan ha sett ännu bättre ut vid första anblick än det var.

Det framkom under SIX News senaste intervju med Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Under samtalet framgår att osäkerheten just nu är stor kring prisutvecklingen på ett antal faktorer, däribland tidningspapper, olja och valutakurser. Sundström uppdaterar även kring två av bolagets stora strategiska investeringar samt lyfter blicken från kvartalsbruset till de mer långsiktiga affärsmöjligheter som Stora Enso ser kring skogens förnyelsebara träråvara.

Winter_Forest_03_11909

Vinterskog. Bild: Jouni Niemimaa. Källa: Stora Enso

Läs mer

Nye Stora Enso-vd:n om koncernens dagsform

Stora Enso har levererat ett andra kvartal överstigande dess egna förväntningar. Dels bet skogsbolagets nu avslutade besparingsprogram till och med mer än planerat och dels upplever bland annat förpacknings- och sågverksverksamheterna stark utveckling.

Det uppger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos blivande vd, som i dag är EVP med ansvar för segmentet Printing & Living, till SIX News i en intervju strax efter måndagens delårsrapport.

Gällande den pågående Ryssland-Ukraina-krisen kan han känna en oro för indirekt påverkan på branschens insatsvaruförsörjning om sanktionerna mellan väst och Ryssland skulle utökas.

Sundström tillträder som koncern-vd den 1 augusti och har som en av sina tydligaste initiala prioriteringar att utöka resurserna inom hållbarhetsområdet efter vårens skandalrubriker, vad det innebär konkret vill han ej delge SIX innan han kommit på plats i rollen.

1001_Sunila_from_air_7473_9204_17

Stora Ensos bruk i Sunila , Finland, inom affärsområdet Biomaterials. Källa: Stora Enso

Läs mer

Nye Holmen-vd:n Henrik Sjölund om Papers utmaningar och sågverkens dilemma i södra Sverige

Skogskoncernen Holmens första kvartal kretsade kring hur man kom upp i förväntad produktivitet och volym inom pappersverksamheten Paper. Inom kartong var Iggesund Paperboards kvartalsproduktion OK, även om målsättningarna internt kan ha legat högre än så. Resultatmässigt är den negativa lagereffekt som togs inom Iggesund nu avklarad för denna gång.

Det uppger Holmens nytillträdde vd Henrik Sjölund i en intervju med SIX News efter onsdagens delårsrapport. Sjölund, som tidigare var chef för affärsområde Holmen Paper, tillträdde vd-posten för ganska exakt en månad sedan, den 9 april.

Ser man till de mer långsiktiga frågorna avslöjar Sjölund för SIX hur Holmen ser på läget i den fortsatta omställningen av pappersverksamheten från tidning mot mer specialiserade papperstyper och hur man tänker hantera sågverksmarknadens fortsatta obalans i södra Sverige.

Vidare framkommer under intervjun hur man agerat kring kartongpriserna den sista tiden och att Iggesunds framtida produktmix finns i toppen på ledningens agenda just nu.

Braviken Sawmill_

Bravikens sågverk. Foto: Sofia Andersson M&F Foto. Källa: Holmen.

Läs mer