Etikettarkiv: Swedbank

Ingen rusning till tilläggsbolån hos Swedbank

Turnummer

Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen har inte märkt av någon ökad efterfrågan på tilläggsbolån. Foto: Swedbank.

Swedbank har inte sett någon rusning bland kunder för att teckna tilläggsbolån inför det formella införandet av amorteringskravet från Finansinspektionen senare i vår, enligt bankens nya vd Birgitte Bonnesen.

”Vi har redan implementerat amorteringsreglerna i augusti i fjol”, pekar hon på vid en telefonkonferens för analytiker.
Läs mer

Swedbank ser medvind för räntenettot framöver

Swedbank Hamngatan (2)

Swedbank ser över och ska anpassa sitt kontorsnät. Vd Birgitta Bonnesen uppger att banken ligger före sektorkollegorna och redan har gjort sina kontorsneddragningar. Foto: SIX News

Dagens storbanksrapport från Swedbank bjöd på något bättre än väntat rörelseresultat ställt mot Inquiry Financials konsensus. Dock var resultatbidragen från både räntenettot och provisionsnettot lägre än väntat. Swedbanks resultat lyftes istället av bland annat bättre än
väntad så kallad trading, nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde.

Kreditförlusterna blev också klart lägre än väntat, men Swedbank vittnar om försämrad kreditkvalité i oljerelaterade exponeringar.

”Det volatila marknadsläget påverkade våra affärer med storföretagen. Avvaktan och  försiktighet präglade kundaktiviteten samtidigt som ännu lägre marknadsräntor tyngde  räntenettot”, sammanfattar nya Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen i rapporten.

Läs mer

Swedbank skärper regler kring anställdas privata investeringar

Swedbanks avgående styrelseordförande Anders Sundström. Foto: SIX News.

Swedbanks avgående styrelseordförande Anders Sundström. Foto: SIX News.

Swedbank avser ta fram ett nytt regelverk kring intressekonflikter rörande anställdas privata investeringar.

Vilka i banken ska det beröra?

”Det ska beröra alla, men det kommer att vara olika tufft beroende på var i banken man sitter”, säger Swedbanks avgående styrelseordförande Anders Sundström till SIX News.

Du nämnde att det kan bli aktuellt med krav på diskretionär förvaltning där man lägger över hanteringen av vissa av sina tillgångar på någon annan än sig själv. Det är ju ett ganska stort ingrepp i den enskildes möjlighet att investera sina pengar. Hur långt ned organisatoriskt i banken ska det kravet gå?

”Det vet jag inte än. Vi måste utveckla en praxis. Det är ett stort steg. Det kommer att ta tid att bygga upp det här, men jag tycker att det är bra att vi börjar processen. Det är ett stort ingrepp och därför måste vi fundera kring var gränsen ska gå. Man kan inte driva det för långt heller”, säger Sundström.

Läs mer