Etikettarkiv: transaktionsmarknad

Historiska lärdomar för het sektor på Pandox hotelldag

Hotell är hett på börsen just nu, med hotellfastighetsbolaget Pandox återvändande som noterat bolag tidigare i år och med en börspremiär planerad till nästa vecka för operatören Scandic. Stockholmsbörsens renodlade hotellnärvaro bestod under åren dessförinnan endast av operatören Rezidor. Därtill har bland annat fastighetsbolaget Balder gjort ett antal större hotellförvärv på senare år.

Därför var intresset extra stort när Pandox i tisdags höll sin ”hotellmarknadsdag” på Pandox-ägda Hilton Slussen i Stockholm. Det var tjugonde året i rad för eventet, som mer får beskrivas som en branschdag där Pandox redogör för aktuella hotelltrender än en bolagsfokuserad kapitalmarknadsdag.

hiltonslussen

Hilton Slussen, en av många hotellfastigheter som Pandox äger. Bild: Hilton

Läs mer

Amasten vill expandera vidare mot investment grade

Bostadsbolaget Amasten vill fortsätta expandera kraftigt på mindre orter kring regionstäder.

I en intervju med SIX News berättar vd David Dahlgren om de mindre orternas fördelar, hur kostnads- och renoveringsarbetet ökar i takt, hur expansionstempot kan hållas uppe och, inte minst, om varför Amasten-aktien ännu befinner sig under de flesta ägarinstitutioners radar.

Amasten

Amastens fokus: Orter nära regionstäder. Bild: Amastens presentationsmaterial för 2015Q3-rapporten

Läs mer

Fabege räknar på ”nya, stora” Stockholmsprojekt

Fabeges stora projekt löper på ”mycket bra” och man känner ännu varken av byggkostnadsinflation eller något riskfyllt spekulationsbyggande inom Stockholms kontorsmarknad. Samtidigt filas det internt redan på planerna för Fabeges kommande ”nya, stora projektmöjligheter”.

Att det Stockholmsfokuserade fastighetsbolaget skulle bli tvungna att sälja av från sina dyrare innerstadslägen för att klara projektfinansieringen stämmer dock ej – Fabege ska fortsätta omsätta sin fastighetsportfölj utifrån var man ser bäst potential och erbjuds bästa affär.

Det uppger Fabeges vd Christian Hermelin i en intervju med SIX News.

Vidare diskuteras Stockholms starka kommersiella hyres- och transaktionsmarknader samt varför Fabege vill fortsätta senare års resa mot en allt lägre belåningsgrad.

rasunda_telenors_kontor_151002_pressmeddelande

Telenor Sveriges framtida Fabege-kontor vid Råsunda. Bland tredje kvartalets storaffärer meddelades redan den 1 juli att Telenor tecknat ett 10-årigt kontorsavtal på 9.800 kvadratmeter med Fabege till ett hyresvärde om 31 miljoner kronor årligen. Avtalet avser nybyggnation vid Råsunda med inflytt 2018 och innebar ”startskottet” för Fabeges utveckling där. Bild: Fabege

Läs mer

Kostnadsjagande Castellum skyr dyrt Stockholms-CBD

Castellum levererade ett ”starkt” isolerat tredje kvartal med en 7-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet, en fortsättning av vad man presterat historiskt. Att nettouthyrningen vände till negativ beror till största del på en enskild flytt i Göteborg.

Fastighetsbolaget vill fortsätta investera i beståndens tillväxt på de orter där man redan finns. Även om det för Stockholms del innefattar ”citynära” lägen så råder det ingen risk för att Castellum skulle vilja in i huvudstadens ”alldeles” för dyra mest centrala kommersiella lägen.

Det framgick när SIX News intervjuade Castellums vd Henrik Saxborn och finanschefen Ulrika Danielsson efter tredje kvartalsrapporten för 2015.

Parallellt med tillväxten ska Castellum-bestånden fortsätta sänka sina kostnader, och den möjligheten ser ledningen även för nyförvärvade samriskbolaget Ståhls.

Vidare diskuterades stämningen på den heta transaktionsmarknaden och hur man ska se på Öresund som investeringsort, i ljuset av regionens stora nyproduktionsutbud.

Därtill gav Saxborn och Danielsson sin syn på Castellums spridda ägarbild och framtida ägarförändringar.

Hornsberg 10

Tredje kvartalets Kungsholmenförvärv i form av fastigheten Hornsberg 10. Förvärvet på 14.900 kvadratmeter utgör nuvarande Castellum-portföljens första fastighet inom Stockholms tullar. Köpeskillingen sattes till 421 miljoner kronor och säljare var Index International. Bild: Castellums rapport för tredje kvartalet 2015

Läs mer

Minusränta delar synen på fastighetsrallyts hållbarhet

DSC_0039Utställningsgolv på Business Arena Stockholm 2015 på Stockholm Waterfront Congress Center. Bild: SIX News

SIX News har i veckan besökt Business Arena Stockholm (http://www.businessarena.nu/), norra Europas största fastighets- och samhällsbyggnadsmässa med över 5.600 besökare till årets femtonde upplaga. Arrangerar gör bolaget bakom branschtidningen Fastighetsnytt.

Under två heldagar med många parallella spår avverkades allt från den breda penselns makroekonomiska scenarion och samhällsförändringar ned till de smalaste detaljfördjupningar för sektorns många branschnischer. Kan med andra ord rekommenderas för den som är intresserad av områdena fastigheter, bygg och/eller stadsutveckling.

När det gäller börskopplingen på fastighetsinvesteringssidan blir det sammantagna intrycket från de programpunkter SIX bevakade att årets korrektion av fastighetsaktiekurserna på börsen ännu inte lyckats ta kål på vare sig optimism eller riskvilja hos flertalet stora rådgivare till sektorn. På investerarsidan är man något mer delade kring huruvida sektorns utsikter är sunda eller ej.

Fastighet-ränta

Leder lågräntemiljön till räntedopat risktagande i fastighetsbolagen? Övre del av grafen visar hur Stockholmsbörsens fastighetsbolag sammantaget totalavkastat närmare +137 procent de senaste 5 åren, i form av SIXREX i blått. Det är klart bättre än +73 procent för den breda Stockholmsbörsen som helhet, indikerat av SIXRX i blått. Avkastningsgapet har genererats samtidigt som räntekomponenten i upplåningskostnaderna pressats ned till rekordlåga nivåer, så väl gällande negativa nivåer för interbankräntan 3-månaders Stibor (i rött) som gäller de långa statsobligationsräntornas rekordlåga ränta, här illustrerat av en svensk 10-åring (i grönt). Källa: SIX Edge

Läs mer

Ratos var ej stressade i biografavyttring enligt Campbell

Efter förhandlingar fram tills sent på måndagen är Ratos nöjda med att ha gått i mål med en försäljning av biografinnehavet Nordic Cinema Group (NCG) till Bridgepoint. I ljuset av den ökade kassa som affären innebär håller Ratos-teamet ”mycket hög” aktivitet i jakten på potentiella förvärv, och då det fortsatt är säljarens marknad krävs upprätthållande av prisdisciplin.

Det säger Ratos vd Susanna Campbell i en kommentar till SIX News efter att försäljningen presenterats på tisdagen.

Bergakungenbilder 785

Biografen Bergakungen i Göteborg. Bergakungen drivs av SF Bio, en del av Nordic Cinema Group-koncernen som Ratos och övriga ägare nu säljer till Bridgepoint. Bild: SF Bio

Läs mer

Diös vill utöka sina Norrlandsbestånd selektivt

Umeås och Luleås kontorsmarknader agerar draglok bland Diös fokusorter samtidigt som det Norrlandsinriktade fastighetsbolaget mött ett ”ganska stort” intresse för sitt ”inlandsbestånd” i pågående avyttringsdiskussioner. På expansionssidan finns så väl förvärvsdiskussioner via egna kontaktnätet som planer på att fortsätta skala upp projekttakten.

Det framgår när SIX News intervjuar Diös ledning, i form av vd Knut Rost och finanschef Rolf Larsson.

Vidare diskuteras Diös-orternas långsiktiga tillväxtförutsättningar, bostadsbeståndet och koncernens kapitalstruktur.

IN

In: gallerian i Sundsvall, ägd och förvaltad av Diös. Källa: In: gallerian

Läs mer